Thứ bẩy, 14/12/2019
Trần Đức Ái
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 02/07/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Quốc Anh
Ngày sinh: 30/10/1973
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bùi Văn Bá
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1979
Thụ phong: 03/09/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Phố Ràng, TT Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Cấn Xuân Bằng
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 2009
Địa chỉ: Nhà thờ Lai Châu, xã San Thàn, Lai Châu, Lai Châu
Hoàng Thế Bằng
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 2014
Địa chỉ: Giáo điểm Séo Xin Chải, xã San Thàng, tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Vũ Thế Bảy
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/07/1973
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Huổi Một, xã Huổi Một, Sông Mã, Sơn La
Nguyễn Ngọc Bích
Năm sinh: 1972
Địa chỉ: Du Học Pháp
Nguyễn Công Bình
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 01/01/1979
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Mộc Châu, TTNT Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La
Nguyễn Thanh Bình
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 2014
Địa chỉ: Nhà thờ Phi Đình, xã Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú Thọ
Phạm Thanh Bình
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 01/02/1971
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, Thị trấn Sapa, Tỉnh Lào Cai
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1978
Thụ phong: 05/06/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Giàng La Pán, xã Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
Chưa có ảnh
Bổn mạng: 24/06
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 05/06/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 22/05/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 03/12/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Tà Ghênh, bản Tà Ghênh, xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Điện Biên, xã Noong Hẹt, Điện Biên, Điện Biên
Phan Văn Trịnh, C.R.M
Bổn mạng: 24/10
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 10/08/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Lương Sơn, xã Tinh Nhuệ, Thanh Sơn, Phú Thọ
Email: phantrinhdc@gmail.com
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 22/05/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Bái, phường Hồng Hà, tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Phạm Công Thật, C.S.C
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 15/05/1979
Thụ phong: 23/05/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
Chưa có ảnh
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Toà Giám Mục Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Dương Quốc Chí
Bổn mạng: 19/03
Địa chỉ: Nhà thờ Vân Du, xã Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nguyễn Công Chính
Bổn mạng: 03/12
Ngày sinh: 17/01/1975
Thụ phong: 08/12/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Thạch Khoán, xóm Nhà Thờ, xã Thạch Khoán, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ.
Phạm Văn Công
Bổn mạng: 05/04
Ngày sinh: 25/05/1976
Thụ phong: 25/08/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, Sapa, Lào Cai
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 05/12/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Nguyễn Tiến Cử
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 1980
Địa chỉ: Nhà thờ Thượng Lộc, xã Bảo Yên, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Nguyễn Văn Cường
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 10/09/1975
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Lục Yên, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Yên Bái
Đỗ Văn Đại
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 25/12/1974
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Dị Nậu, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội
Đỗ Đình Đạt
Bổn mạng: 03/12
Năm sinh: 1960
Thụ phong: 1995
Địa chỉ: Nhà thờ Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Nguyễn Đình Dậu
Năm sinh: 1945
Thụ phong: 1986
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Đam, xã Bằng Luân, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nguyễn Đình Đền
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 2007
Địa chỉ: Nhà thờ An Thịnh, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái
Nguyễn Quang Đĩnh
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Tuyên Quang, P. Minh Xuân, Tp. Tuyên Quang, Tuyên Quang
Nguyễn Văn Đỉnh
Năm sinh: 1947
Thụ phong: 1980
Địa chỉ: Nhà thờ Chu Chàng, xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Tp. Hà Nội
Cấn Công Định
Năm sinh: 1964
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Xuân Ái, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Xuân Doanh
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 13/12/1982
Địa chỉ: Nhà thờ Tp Sơn La, P. Quyết Thắng, Tp. Sơn La, Sơn La
Nguyễn Trọng Dưỡng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Nghĩa Lộ, p. Trung Tâm, Tx Nghĩa Lộ, Yên Bái
Nguyễn Trường Giang
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 20/01/1979
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Lao Chải, thôn Lồ, xã Lao Chải, huyện Sapa, Lào Cai.
Nguyễn Thái Hà
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/03/1944
Thụ phong: 30/04/1981
Địa chỉ: Nhà thờ Tuyên Quang, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Nguyễn Văn Hạnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 21/03/1965
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: Nhà thờ Bằng Giã, xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Ngô Phúc Hậu
Năm sinh: 1936
Thụ phong: 1964
Địa chỉ: Toà Giám Mục Hưng Hoá, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Phạm Trung Hậu
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 25/08/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Công Hiến
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 21/05/1971
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Huổi I, bản Bá Công, xã Huổi I, TT Sông Mã, Sơn La
Hồ Sĩ Hiền
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Phù Lỗ, xã Phù Lỗ, Phù Ninh, Phú Thọ
Nguyễn Viết Hiệp
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 2007
Địa chỉ: Nhà thờ Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
Chưa có ảnh
Bổn mạng: 13/06
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Thuỷ Trạm, Sơn Thuỷ, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Nguyễn Kim Hoàng
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Làng Lang, Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ
Vũ Quốc Hội
Năm sinh: 1956
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Tà Ghênh, bản Tà Ghênh, xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái
Nguyễn Tân Hợi
Bổn mạng: 13/06
Ngày sinh: 30/04/1974
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Nghĩa Lộ, Tx. Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
Lê Văn Hồng
Năm sinh: 1960
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Phụng Thượng, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Đinh Văn Hợp
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 2004
Địa chỉ: Nhà thờ Chiêu Ứng, xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Đỗ Lục Huấn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 01/02/1974
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Phù Lao, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Gia Huấn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/07/1970
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Mộc Hoàn, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội
Phan Kim Huấn
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 2004
Địa chỉ: Giáo điểm Séo Xin Chải, xã San Thàng, tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Nguyễn Văn Hùng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 2012
Địa chỉ: Nhà thờ Thuấn Nội, thuộc thôn Đường Hồng, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Tp. Hà Nội.
Nguyễn Văn Hùng
Bổn mạng: 29/06
Địa chỉ: Giáo xứ Điện Biên, Tp Điện Biên, Điện Biên
Lê Quốc Hưng
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1966
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Trần Văn Hương
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 04/11/1978
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Mông Sơn, xã Mông Sơn, Yên Bình, Yên Bái
Doãn Văn Huy
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 05/01/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Xóm Bướm, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Đức Huy
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 2012
Địa chỉ: Nhà thờ Lương Sơn, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Chính Huy Khang
Bổn mạng: 27/12
Ngày sinh: 10/09/1978
Thụ phong: 25/08/2016
Địa chỉ: Tổ 25, phường Bắc Cường, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Đức Khoái
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 2007
Địa chỉ: Nhà thờ Kiệt Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Ngô Văn Khuê
Bổn mạng: 26/12
Năm sinh: 1974
Địa chỉ: Nhà thờ Trù Mật, Văn Lung, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Chu Văn Khương
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 2004
Địa chỉ: Nhà thờ Tạ Xá, xã Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
Chưa có ảnh
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội
Lưu Ngọc Lâm
Bổn mạng: 25/01
Ngày sinh: 30/08/1969
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Thắng Lợi, Thôn Gò Danh, xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang
Trần Đức Lâm
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 30/04/1975
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: TGM Sơn Tây, Lê Lợi, Tx Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Tiến Liên
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 04/04/1979
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Mai Yên, Tiểu khu 32, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Cấn Đức Lộc
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 21/02/1974
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Điện Biên, xã Noong Hẹt, Điện Biên, Điện Biên
Phan Văn Luật
Ngày sinh: 02/08/1977
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Cỏ, xã Nghinh Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nguyễn Công Lục
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 24/07/1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Công Cử tại NT Mường La, TT Mường La, Mường La, Sơn La
Nguyễn Văn Lưu
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 2014
Địa chỉ: Nhà thờ Bảo Ái, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Đặng Văn Mạnh
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: TGM Sơn Tây, Lê Lợi, Tx Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Văn Mạnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 24/03/1977
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Thanh Uyên, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 29/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Đồn Vàng, TT. Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Lê Ngọc Nghi
Năm sinh: 1966
Thụ phong: 2004
Địa chỉ: Nhà thờ Nỗ Lực, xã Thụy Vân, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
Đặng Văn Nghĩa
Bổn mạng: 27/12
Năm sinh: 1952
Thụ phong: 01/10/1995
Địa chỉ: Nhà thờ Cần Kiệm, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội
Nguyễn Ngọc Ngoạn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/12/1973
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Giáo xứ Điện Biên, Tp Điện Biên, Điện Biên
Nguyễn Gia Nhang
Năm sinh: 1939
Thụ phong: 1973
Địa chỉ: Nhà thờ Thổ Khối
Nguyễn Văn Ninh
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 2009
Địa chỉ: Nhà thờ An Bình, xã Quy Mông, Trấn Yên, Yên Bái
Hoàng Quốc Oai, O.M.I
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 10/10/1971
Thụ phong: 13/09/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Xuân Thiều, O.P
Bổn mạng: 24/06
Ngày sinh: 19/05/1975
Thụ phong: 04/08/2014
Địa chỉ: NT Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái.
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 11/06/2010
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
Dương Phú Oanh
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 1980
Địa chỉ: Nhà thờ Phượng Bãi, phường Biên Giang, Q. Hà Đông, Hà Nội
Kiều Oanh
Năm sinh: 1955
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: Nhà thờ Hán Đà, xã Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái
Nguyễn Đình Thái, OMI
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1976
Thụ phong: 2014
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, Sapa, Lào Cai
Vũ Văn Nguyên, OMI
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 2013
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: (020) 382-1912
Kiều Văn Phú
Bổn mạng: 24/06
Ngày sinh: 16/10/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Thanh Lâm, TT Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ
Vũ Công Phường
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/02/1977
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: TTMV, xã Hà Thạch, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Tiến Quang
Bổn mạng: 29/09
Ngày sinh: 11/08/1973
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Nhân Nghĩa - Thôn 1 - Báo Đáp - Trấn Yên - Yên Bái
Lê Phú Quốc
Bổn mạng: 25/01
Ngày sinh: 15/04/1974
Địa chỉ: Nhà thờ An Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Đỗ Tiến Quyền
Ngày sinh: 04/07/1977
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Đi học
Chưa có ảnh
Bổn mạng: 26/07
Năm sinh: 1961
Thụ phong: 08/09/2008
Địa chỉ: Nhà thờ Trung Minh, phường Trung Minh, tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Vũ Thái San
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 2008
Địa chỉ: Nhà thờ Phú Nghĩa, Thạch Thất, Hà Nội
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1979
Thụ phong: 22/08/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1979
Thụ phong: 07/08/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Kiều Trí Sơn
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 2005
Địa chỉ: Nhà thờ Hiền Quan, xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1984
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: TGM Hưng Hóa, 70 Lê Lơi, Sơn Tây, Hà Nội
Phí Đình Sự
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 1973
Địa chỉ: Nhà thờ Bạch Quê, xã Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ
Đặng Đức Súy
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 15/12/1974
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Mỹ Hưng, xã Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái
Chưa có ảnh
Địa chỉ: Nhà thờ Hàm Yên, Tuyên Quang
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 11/06/2010
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Quang, xã Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
Chưa có ảnh
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Quan, Tân Quan, Hà Giang
Tạ Duy Tài
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 24/01/1979
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Ro Lục, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Văn Thái
Năm sinh: 1956
Thụ phong: 1995
Địa chỉ: Nhà thờ Xuân Dương, xã Xuân Lộc, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Nguyễn Chí Thanh
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: Nhà thờ Ngô Xá, xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Đỗ Văn Thành
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 07/12/1977
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Bãi Dòng, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Văn Thành
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/09/1971
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp Lào Cai, Lào Cai
Điện thoại: (020) 382-1912
Phùng Văn Thành
Bổn mạng: 30/11
Ngày sinh: 25/07/1976
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ:
Đỗ Ngọc Tháp
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 25/12/1975
Địa chỉ: Nhà thờ Phượng Vĩ, xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Hồ Đăng Thi
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 02/11/1976
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Bạch Hà, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Quốc Thịnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 10/07/1977
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà nhờ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Trường Thịnh
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 2004
Địa chỉ: Nhà thờ Vân Đồn, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nguyễn Văn Thịnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 16/09/1976
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Bình, xã Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái
Nguyễn Trung Thoại
Năm sinh: 1944
Thụ phong: 1993
Địa chỉ: Nhà thờ Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Kiều Thống
Năm sinh: 1946
Thụ phong: 1995
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Kẻng, Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ
Dương Đắc Tiến
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/03/1971
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội
Hoàng Minh Tiến
Bổn mạng: 08/08
Ngày sinh: 07/01/1969
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Toà Giám Mục Hưng Hoá, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Đỗ Công Tiếu
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 2005
Địa chỉ: Nhà thờ Mộ Xuân, xã Mộ Xuân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Đỗ Đình Tôn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/01/1976
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Tiên Cát, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Phùng Văn Tôn
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 30/06/1945
Thụ phong: 30/04/1981
Địa chỉ: Nhà thờ chính tòa Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Tx. Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Quang Triều
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: TT. Mục Vụ, xã Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Phan Văn Trịnh
Bổn mạng: 24/10
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 10/08/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Sơn, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Hà Văn Trọng
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 02/09/1981
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Tập, xã Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ
Nguyễn Bình Trọng,S.D.B
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 28/07/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Cao Trung Trực
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Sơn Đông, xã Sơn Đông, Tx. Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Xuân Trường
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1974
Địa chỉ: Nhờ thờ Phú Nghĩa Ba Vì, xã Phú Đông, huyện Ba Vì, Hà Nội
Nguyễn Thế Truyền
Năm sinh: 1937
Thụ phong: 1995
Địa chỉ: Nhà thờ Hiếu Hiệp, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
Lê Đình Thi, TSVN
Bổn mạng: 13/06
Năm sinh: 1954
Thụ phong: 25/05/2010
Địa chỉ: Nhà thờ Bảo Hà, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0203.821912
Nguyễn Hữu Tứ
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 2009
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Thuận, xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Thạch Sơn, xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
Nguyễn Quốc Tuấn
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 08/03/1971
Thụ phong: 08/12/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Đồn Vàng, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Trần Quý Tuần
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 04/12/1978
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Tình Lam, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội
Lê Đoài Túc
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 28/03/1979
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Mậu Đông, Mậu Đông, Văn Yên, Yên Bái
Nguyễn Huy Tụng
Năm sinh: 1954
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Bến Thôn, Thạch Thất, Hà Nội
Nguyễn Đình Tuyến
Ngày sinh: 22/07/1968
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Bái, phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, Yên Bái
Nguyễn Văn Tuyến
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 2007
Địa chỉ: Nhà thờ Dư Ba, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Văn Tuyển
Năm sinh: 1964
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: Nhà thờ Gia Thanh, xã Gia Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ
Nguyễn Văn Úy
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Vàng, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội
Phan Văn Vẻ
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 16/06/1980
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Nghĩa Lộ, Tx. Nghĩa Lộ, Yên Bái
Lã Công Viên
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 2009
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Cạn, TT Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Phạm Văn Viện
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 23/12/1977
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Kiệt Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Trần Quang Vinh
Bổn mạng: 29/06
Thụ phong: 25/08/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Việt Hải, Việt Tiến, Bảo Yên, Lào Cai
Cao Minh Vượng
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 13/07/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Xa, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Văn Yêm
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 2014
Địa chỉ: TT. Mục Vụ, xã Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Trần Văn Yên
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 25/01/1983
Thụ phong: 23/05/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Bái, 46 Nguyễn Thái Học, P. Hồng Hà, Tp. Yên Bái, Yên Bái
|||||
RA ĐI RAO TRUYỀN TIN MỪNG - Bài hát chủ đề ĐHGT giáo tỉnh Hà Nội tại giáo phận Hưng Hoá 2020 -
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log