Thứ năm, 26/05/2022
Trần Đức Ái,SDB
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 02/07/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Quốc Anh
Ngày sinh: 30/10/1973
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Tạ Xá, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Phạm Văn Bắc
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Tập, xã Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ
Cấn Xuân Bằng
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Lai Châu, xã San Thàng, Lai Châu, Lai Châu
Hoàng Thế Bằng
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Cát Ngòi, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội
Vũ Thế Bảy
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/07/1973
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Huổi Một, xã Huổi Một, Sông Mã, Sơn La
Nguyễn Ngọc Bích
Năm sinh: 1972
Địa chỉ: Du Học Pháp
Nguyễn Công Bình
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 01/01/1979
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Mộc Châu, TTNT Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La
Nguyễn Thanh Bình
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Hán Đà, xã Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái
Phạm Thanh Bình
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 01/02/1971
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai
Má A Cả
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Hẻo, Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Giuse Đỗ Minh Chấn
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Toà Giám Mục Sơn Tây, 70 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Văn Chất
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1984
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Mộ Xuân, xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Dương Quốc Chí
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1978
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Hiền Quan, xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ
Nguyễn Văn Chiến
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
Nguyễn Văn Chính
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Phú, xã Yên Phú, Văn Yên, Yên Bái
Nguyễn Công Chính,MF
Bổn mạng: 03/12
Ngày sinh: 17/01/1975
Thụ phong: 08/12/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Thạch Khoán, xóm Nhà Thờ, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Nguyễn Đức Chính,O.P
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1984
Thụ phong: 23/09/2020
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
Lê Đình Cơ,CM
Bổn mạng: 24/06
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 05/06/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Phạm Văn Công,TSVN
Bổn mạng: 05/04
Ngày sinh: 25/05/1976
Thụ phong: 25/08/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, TT Sapa, Sapa, Lào Cai
Nguyễn Tiến Cử
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 1980
Địa chỉ: Nhà thờ Thượng Lộc, xã Bảo Yên, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Nguyễn Quang Cương
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1990
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Ro Lục, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Văn Cường
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1984
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ:
Nguyễn Văn Cường
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 10/09/1975
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Lục Yên, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Yên Bái
Trần Mạnh Cường
Năm sinh: 1985
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Thịnh - Yên Bái nhà
Đỗ Văn Đại
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 25/12/1974
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Điện Biên, xã Noong Hẹt, Tp Điện Biên, Điện Biên
Bùi Duy Đặng,CSC
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 28/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Bái, phường Hồng Hà, tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Văn Danh
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1988
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ:
Nguyễn Minh Đạo
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1988
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ:
Nguyễn Phú Đạo
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ:
Đỗ Đình Đạt
Bổn mạng: 03/12
Năm sinh: 1960
Thụ phong: 1995
Địa chỉ: Nhà thờ Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Nguyễn Đình Đền
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 2007
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, tp Lào Cai, Lào Cai
Nguyễn Quang Đĩnh
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Tuyên Quang, P. Minh Xuân, Tp. Tuyên Quang, Tuyên Quang
Nguyễn Văn Đỉnh
Năm sinh: 1947
Thụ phong: 1980
Địa chỉ: Nhà thờ Chu Chàng, xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Tp. Hà Nội
Cấn Công Định
Năm sinh: 1964
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Xuân Ái, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Hoàng Hữu Đô
Bổn mạng: 18/10
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Lã Hoàng, xã Chi Đán, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nguyễn Xuân Doanh
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 13/12/1982
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Tp Sơn La, P. Quyết Thắng, Tp. Sơn La, Sơn La
Nguyễn Anh Dũng,C.M
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 22/06/2020
Địa chỉ: NT.Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Đặng Văn Dũng,CSC
Ngày sinh: 07/05/1980
Thụ phong: 22/05/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Bái, phường Hồng Hà, tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 08/12/2018
Địa chỉ: NT.Cốc Lếu, P. Cốc Lếu, TP.Lào Cai, Lào Cai
Nguyễn Trọng Dưỡng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội
Nguyễn Trường Giang
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 20/01/1979
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Phù Lỗ, xã Phù Lỗ, Phù Ninh, Phú Thọ
Nguyễn Xuân Giáp
Bổn mạng: 24/06
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ:
Nguyễn Thái Hà
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/03/1944
Thụ phong: 30/04/1981
Địa chỉ: Nhà thờ giáo họ Thái Bình - giáo xứ Phú Hữu - Tân Xã - Thạch Thất - Hà Nội
Vũ Viết Hà
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1979
Thụ phong: 03/09/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Bảo Yên, TT Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Nguyễn Văn Hạnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 21/03/1965
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: Nhà thờ Sơn Vi, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Ngô Phúc Hậu
Năm sinh: 1936
Thụ phong: 1964
Địa chỉ: Nhà thờ Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
Phạm Trung Hậu,TSVN
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 25/08/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Công Hiến
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 21/05/1971
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Huổi I, bản Bá Công, xã Huổi I, TT Sông Mã, Sơn La
Hồ Sĩ Hiền
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Lai Châu, xã San Thàng, Lai Châu, Lai Châu
Nguyễn Văn Hiệp
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Bách Lộc, thôn Ổ Thôn, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
Vũ Văn Hiệp
Bổn mạng: 26/07
Ngày sinh: 15/10/1985
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: TGM Sơn Tây, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Viết Hiệp
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 2007
Địa chỉ: Nhà thờ Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
Nguyễn Chí Hiệp,SDD
Bổn mạng: 26/07
Năm sinh: 1961
Thụ phong: 08/09/2008
Địa chỉ: Nhà thờ Trung Minh, phường Trung Minh, tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Nguyễn Đức Hiểu
Bổn mạng: 13/06
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Thuỷ Trạm, Sơn Thuỷ, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Hồ Sỹ Hoàng
Năm sinh: 1985
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ:
Nguyễn Kim Hoàng
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: Nhà thờ Thạch Sơn, xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
Nguyễn Tân Hợi
Bổn mạng: 13/06
Ngày sinh: 30/04/1974
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Sùng Đô, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Lê Văn Hồng
Năm sinh: 1960
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Hẻo - tỉnh Yên Bái
Đinh Văn Hợp
Bổn mạng: 26/07
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Tiên Phó
Đỗ Lục Huấn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 01/02/1974
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Cây Hồng - Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Gia Huấn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 27/07/1970
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Mộc Hoàn, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội
Phan Kim Huấn
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Phố Lu, TT Phố Lu, Lào Cai
Nguyễn Văn Hùng
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Thuận, xã Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang
Nguyễn Văn Hùng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Thuấn Nội, thôn Đường Hồng, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Tp. Hà Nội.
Lê Quốc Hưng
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1966
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Huy Hùng,SVD
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 28/08/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Quang, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
Trần Văn Hương
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 04/11/1978
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Mông Sơn, xã Mông Sơn, Yên Bình, Yên Bái
Doãn Văn Huy
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 05/01/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Nguyễn Đức Huy,CRM
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 08/06/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Lương Sơn, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Chính Huy Khang,TSVN
Bổn mạng: 27/12
Ngày sinh: 10/09/1978
Thụ phong: 25/08/2016
Địa chỉ: Tổ 25, phường Bắc Cường, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Đinh Văn Khánh,CRM
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 14/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Sơn, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Tư Khoa
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Vân Thê, Phượng Vỹ, Cẩm Khê, Phú Thọ
Nguyễn Đức Khoái
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Sản Đãng, xã Vô Tranh, Hạ Hòa, Phú Thọ
Ngô Văn Khuê
Bổn mạng: 26/12
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Hà Thạch, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Chu Văn Khương
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Nghĩa Lộ, phường Trung Tâm, Tx. Nghĩa Lộ, Yên Bái
Đỗ Văn Kiêm
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 13/01/1983
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội
Lưu Ngọc Lâm
Bổn mạng: 25/01
Ngày sinh: 30/08/1969
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: Nhà thờ Thắng Lợi, thôn Gò Danh, xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang
Trần Đức Lâm
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 30/04/1975
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: TGM Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, Tx Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Tiến Liên
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 04/04/1979
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Mai Yên, Tiểu khu 32, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Nguyễn Quang Linh
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: Toà Giám Mục Hưng Hoá, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Phạm Hữu Linh,C.M
Năm sinh: 1978
Thụ phong: 11/09/2015
Địa chỉ: NT.Giàng La Pán, xã Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
Cấn Đức Lộc
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 21/02/1974
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ:
Phan Văn Luật
Ngày sinh: 02/08/1977
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Cỏ, xã Nghinh Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nguyễn Công Lục
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 24/07/1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Công Cử tại Nhà thờ Mường La, TT Mường La, Mường La, Sơn La
Nguyễn Văn Lưu
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Đam, Bằng Luân, Đoan Hùng, Phú Thọ
Đặng Văn Mạnh
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: TGM Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, Tx Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Văn Mạnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 24/03/1977
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Phú Nghĩa, Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội
Trần Văn Miền
Ngày sinh: 07/10/1978
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Vân Du, Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nguyễn Hải Minh,OFM
Năm sinh: 1965
Thụ phong: 03/12/2002
Địa chỉ: NT. Cốc Lếu, P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai, Lào Cai
Huỳnh Hoàng Nam,O.S.B
Năm sinh: 1976
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: NT. Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Hòa Bình, Hòa Bình
Lê Ngọc Nghi
Năm sinh: 1966
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Dư Ba, xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ
Lê Thanh Nghị
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Nghĩa Lộ, P.Trung Tâm, Tx. Nghĩa Lộ, Yên Bái
Đặng Văn Nghĩa
Bổn mạng: 27/12
Năm sinh: 1952
Thụ phong: 01/10/1995
Địa chỉ: Nhà thờ Cần Kiệm, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội
Nguyễn Ngọc Ngoạn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/12/1973
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Điện Biên, xã Noong Hẹt, Tp Điện Biên, Điện Biên
Đỗ Văn Nguyên
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: NT. Vĩnh Thọ, xã Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội
Vũ Văn Nguyện,C.S.C
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 04/09/2012
Địa chỉ: NT.Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, P.Thọ
Vũ Văn Nguyên,OMI
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 11/06/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: (020) 382-1912
Trần Bảo Duy Nhân,SDB
Ngày sinh: 26/10/1979
Thụ phong: 28/07/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Nguyễn Gia Nhang
Năm sinh: 1939
Thụ phong: 25/10/1973
Địa chỉ: Nhà thờ Thổ Khối, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Văn Ninh
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Lai Châu, xã San Thàng, Lai Châu, Lai Châu
Dương Phú Oanh
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 1980
Địa chỉ: Nhà thờ Phượng Bãi, phường Biên Giang, Q. Hà Đông, Hà Nội
Kiều Oanh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 10/03/1955
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Bách Lộc, xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội
Kiều Văn Phú
Bổn mạng: 24/06
Ngày sinh: 16/10/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Thanh Uyên, xã Thanh Uyên, Tam Nông, Phú Thọ
Vũ Công Phường
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/02/1977
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Trù Mật, xã Văn Lung, tx Phú Thọ, Phú Thọ
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 22/06/2020
Địa chỉ: NT.Giàng La Pán, xã Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
Đỗ Chung Quân
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Dị Nậu, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1979
Thụ phong: 07/08/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Nguyễn Tiến Quang
Bổn mạng: 29/09
Ngày sinh: 11/08/1973
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Nhân Nghĩa - Thôn 1 - Báo Đáp - Trấn Yên - Yên Bái
Lê Phú Quốc
Bổn mạng: 25/01
Ngày sinh: 15/04/1974
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Lạc Hồng
Đỗ Tiến Quyền
Ngày sinh: 04/07/1977
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Đi học
Vũ Thái San
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 29/06/2008
Địa chỉ: Tòa Giám mục Hưng Hóa, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Kiều Trí Sơn
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Bảo Ái, xã Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái
Nguyễn Văn Sơn
Năm sinh: 1984
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: TGM Hưng Hóa, 70 Lê Lơi, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Phước Sơn,CM
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 20/05/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Tà Ghênh 1, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 29/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Đồn Vàng, TT. Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Trần Đình Sự
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ:
Phí Đình Sự
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 25/10/1973
Địa chỉ: Nhà thờ Bạch Quê, xã Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ
Đặng Đức Súy
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 15/12/1974
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Mỹ Hưng, xã Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái
Tạ Duy Tài
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 24/01/1979
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Chiêu Ứng, xã Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ
Nguyễn Trần Hoàng Minh Tâm,S.D.B
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 23/08/2013
Địa chỉ: NT. Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 11/06/2010
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
Nguyễn Văn Thái
Năm sinh: 1956
Thụ phong: 01/10/1995
Địa chỉ: Nhà thờ Xuân Dương, xã Xuân Lộc, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Nguyễn Đình Thái,OMI
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1976
Thụ phong: 13/09/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, TT.Sapa, Sapa, Lào Cai
Nguyễn Công Thần,CM
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 20/05/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Nguyễn Văn Thắng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Xa, xã Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ
Nguyễn Chí Thanh
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Ngô Xá, xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Đỗ Văn Thành
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 07/12/1977
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Điện Biên, xã Noong Hẹt, Tp Điện Biên, Điện Biên
Nguyễn Tiến Thành
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Phú Cát, xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội
Nguyễn Văn Thành
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/09/1971
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Tp Sơn La, P. Quyết Thắng, Tp. Sơn La, Sơn La
Điện thoại: (020) 382-1912
Phùng Văn Thành
Bổn mạng: 30/11
Ngày sinh: 25/07/1976
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ:
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1966
Thụ phong: 29/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, tp Lào Cai, Lào Cai
Đỗ Ngọc Tháp
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 25/12/1975
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Phú Nghĩa, xã Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội
Hồ Đăng Thi
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 02/11/1976
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Bạch Hà, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Xuân Thiều,OP
Bổn mạng: 24/06
Ngày sinh: 19/05/1975
Thụ phong: 04/08/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái.
Nguyễn Quốc Thịnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 10/07/1977
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ An Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Trường Thịnh
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Làng Lang, xã Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ
Nguyễn Văn Thịnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 16/09/1976
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Bình, xã Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái
Nguyễn Trung Thoại
Năm sinh: 1947
Thụ phong: 01/04/1987
Địa chỉ: Nhà thờ Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Trần Văn Thoại
Năm sinh: 1984
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hưng Hóa, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 03/12/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Tà Ghênh, bản Tà Ghênh, xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái
Nguyễn Tâm Thoan
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 11/07/1981
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Ngô Xá, xã Ngô Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
Nguyễn Trung Thông
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Phi Đình, khu 1, Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú Thọ
Kiều Thống
Năm sinh: 1946
Thụ phong: 08/01/1995
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Kẻng, Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ
Lê Minh Thuật,C.M
Bổn mạng: 13/06
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 08/04/2021
Địa chỉ: Nt Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Dương Đắc Tiến
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/03/1971
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Đại Phác, xã Đại Phác, Văn Yên, Yên Bái
Đỗ Công Tiếu
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Vân Đồn, xã Vân Đồn, Đoan Hùng, Phú Thọ
Hoàng Xuân Trần Hồng Tín,CSJB
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 05/12/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Lưu Hữu Tình
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: NT. Vĩnh Quang, tt. Nông Trường Liên Sơn, Văn Chấn, Yên Bái
Đỗ Đình Tôn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/01/1976
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Tiên Cát, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Phùng Văn Tôn
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 30/06/1945
Thụ phong: 30/04/1981
Địa chỉ: TT. Mục Vụ, xã Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Nguyễn Quang Triều
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Nỗ Lực, xã Thụy Vân, tp Việt Trì, Phú Thọ
Phan Văn Trịnh,CRM
Bổn mạng: 24/10
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 10/08/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Sơn, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Hà Văn Trọng
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 02/09/1981
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Kiệt Sơn, xã Kiệt Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ
Trần Minh Trọng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Nguyễn Bình Trọng,SDB
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 28/07/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Cao Trung Trực
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: Nhà thờ Sơn Đông, xã Sơn Đông, Tx. Sơn Tây, Hà Nội
Đỗ Văn Trường
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Bằng Giã, xã Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ
Nguyễn Duy Trường
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 25/12/1981
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: Nhà thờ Tiên Phong, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Xuân Trường
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhờ thờ An Bình, xã Quy Mông, Trấn Yên, Yên Bái
Nguyễn Thế Truyền
Năm sinh: 1937
Thụ phong: 08/01/1995
Địa chỉ: Nhà thờ Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Hữu Tứ
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Quang, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
Dư Văn Từ
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1988
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: NT. Thanh Lâm, tt. Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
Hoàng Trọng Tuấn
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Phượng Vĩ, xã Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ
Trần Văn Tuấn
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Phù Yên
Trần Quý Tuần
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 04/12/1978
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Tình Lam, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội
Nguyễn Quốc Tuấn,MF
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 08/03/1971
Thụ phong: 08/12/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Đồn Vàng, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Lê Quang Tuấn,SVD
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 11/06/2010
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Quang, xã Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
Lê Đoài Túc
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 28/03/1979
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Mậu Đông, Mậu Đông, Văn Yên, Yên Bái
Nguyễn Đình Tuyến
Ngày sinh: 22/07/1968
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ An Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Văn Tuyến
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Bái, phường Hồng Hà, tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Văn Tuyển
Năm sinh: 1964
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Phụng Thượng, xã Đông Thành, Thanh Ba, Phú Thọ
Nguyễn Văn Úy
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Vàng, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội
Phan Văn Vẻ
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 16/06/1980
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Nỗ Lực, xã Thụy Vân, tp Việt Trì, Phú Thọ
Lã Công Viên
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Cạn, TT Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Trương Đình Viện
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1985
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ:
Phạm Văn Viện
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 23/12/1977
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Lang Thíp - Yên Bái
Lâm Văn Việt,SVD
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 28/08/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Thuận, xã Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang
Trần Quang Vinh
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 25/08/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Việt Hải, Việt Tiến, Bảo Yên, Lào Cai
Cao Minh Vượng
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 13/07/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Gia Thanh, xã Gia Thanh, Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Vũ Thanh Xuân,SDB
Ngày sinh: 05/11/1984
Thụ phong: 28/07/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Nguyễn Văn Yêm
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: TT. Mục Vụ Hà Thạch, xã Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Câu chuyện truyền giáo – Nguyên Tắc Sống
Câu chuyện truyền giáo – Nguyên Tắc Sống
Cuộc sống có kỉ luật là cuộc sống lí tưởng bởi “ai giữ luật thì luật sẽ giữ người ấy”. Nhưng phải xem luật đó có phù hợp với địa vị và lứa tuổi của mình không?
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log