Thứ hai, 01/05/2017
Nguyễn Quốc Anh
Ngày sinh: 30/10/1973
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Cấn Xuân Bằng
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 2009
Địa chỉ: Nhà thờ Mỹ Hưng, Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái
Hoàng Thế Bằng
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 2014
Địa chỉ: Nhà thờ Hầu Thào, Tx Sapa, Lào Cai
Vũ Thế Bảy
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/07/1973
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Binh, xã Yên Bình, huyện Yên Bình, Yên Bái
Nguyễn Ngọc Bích
Năm sinh: 1972
Địa chỉ: Du Học Pháp
Nguyễn Thanh Bình
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 2014
Địa chỉ: Nhà thờ Phi Đình, xã Lang Sơn,Hạ Hòa, Phú Thọ
Phạm Thanh Bình
Ngày sinh: 01/02/1971
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, Thị trấn Sapa, Tỉnh Lào Cai
Dương Quốc Chí
Bổn mạng: 19/03
Địa chỉ: Nhà thờ Tiên Cát, P.Tiên Cát, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Nguyễn Tiến Cử
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 1980
Địa chỉ: Nhà thờ Thượng Lộc, xã Bảo Yên, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Nguyễn Văn Cường
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 2009
Địa chỉ: Nhà thờ Lục Yên, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Yên Bái
Nguyễn Kim Cương,OP
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 2005
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
Đỗ Đình Đạt
Năm sinh: 1960
Thụ phong: 1995
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Lú, huyện Văn Chấn, Yên Bái
Nguyễn Đình Dậu
Năm sinh: 1945
Thụ phong: 1986
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Đam, xã Bằng Luân, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nguyễn Đình Đền
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 2007
Địa chỉ: Nhà thờ An Thịnh, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái
Nguyễn Quang Đĩnh
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 2005
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Tập, xã Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ
Nguyễn Văn Đỉnh
Năm sinh: 1947
Thụ phong: 1980
Địa chỉ: Nhà thờ Vĩnh Thọ, xã Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội
Cấn Công Định
Năm sinh: 1964
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Xuân Dương, xã Xuân Lộc, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Nguyễn Trọng Dưỡng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Nghĩa Lộ, p. Trung Tâm, Tx Nghĩa Lộ, Yên Bái
Nguyễn Thái Hà
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/03/1944
Thụ phong: 30/04/1981
Địa chỉ: Nhà thờ Tuyên Quang, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Nguyễn Văn Hạnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 21/03/1965
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: Nhà thờ Bằng Giã, xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Ngô Phúc Hậu
Năm sinh: 1936
Thụ phong: 1964
Địa chỉ: Toà Giám Mục Hưng Hoá, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Công Hiến
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 21/05/1971
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Trung Minh- Phố Tân Lập 1- Xã Trung Minh- Thành phố Hòa Bình.
Nguyễn Viết Hiệp
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 2007
Địa chỉ: Nhà thờ Đường Hồng, xã Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội
Nguyễn Kim Hoàng
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Làng Lang, Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ
Vũ Quốc Hội
Năm sinh: 1956
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Tà Ghênh 1, xã Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
Lê Văn Hồng
Năm sinh: 1960
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Phụng Thượng, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Đinh Văn Hợp
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 2004
Địa chỉ: Nhà thờ Chiêu Ưng, xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Gia Huấn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/07/1970
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Mộc Hoàn, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội
Phan Kim Huấn
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 2004
Địa chỉ: Giáo điểm Séo Xin Chải, xã San Thàng, tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Nguyễn Văn Hùng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 2012
Địa chỉ: Nhà thờ chính tòa Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Tx. Sơn Tây, Hà Nội
Chưa có ảnh
Bổn mạng: 29/06
Địa chỉ: Giáo xứ Điện Biên, Tp Điện Biên, Điện Biên
Lê Quốc Hưng
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1966
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Trần Văn Hương
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 04/11/1978
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Thủy Trạm, xã Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
Nguyễn Đức Huy
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 2012
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Sơn, Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ.
Nguyễn Đức Khoái
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 2007
Địa chỉ: Nhà thờ Kiệt Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Chưa có ảnh
Bổn mạng: 26/12
Năm sinh: 1974
Địa chỉ: Nhà thờ Trù Mật, Văn Lung, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Chu Văn Khương
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 2004
Địa chỉ: Nhà thờ Tạ Xá, xã Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
Lưu Ngọc Lâm
Bổn mạng: 25/01
Ngày sinh: 30/08/1969
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Thắng Lợi, Thôn Gò Danh, xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang
Trần Đức Lâm
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: TGM Sơn Tây, Lê Lợi, Tx Sơn Tây, Hà Nội
Cấn Đức Lộc
Bổn mạng: 19/03
Địa chỉ: Nhà thờ Vân Thê, xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Phan Văn Luật
Ngày sinh: 02/08/1977
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Mậu Đông, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, Yên Bái
Nguyễn Văn Lưu
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 2014
Địa chỉ: Nhà thờ Bảo Ai, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Đặng Văn Mạnh
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: Nhà thờ Tình Lam, xã Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội
Giuse Hoàng Thế Mỹ
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 18/03/1974
Thụ phong: 25/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Lê Ngọc Nghi
Năm sinh: 1966
Thụ phong: 2004
Địa chỉ: Nhà thờ Nỗ Lực, xã Thụy Vân, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Đặng Văn Nghĩa
Năm sinh: 1952
Thụ phong: 1995
Địa chỉ: Nhà thờ Bách Lộc, xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội
Nguyễn Ngọc Ngoạn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/12/1973
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Giáo xứ Điện Biên, Tp Điện Biên, Điện Biên
Nguyễn Gia Nhang
Năm sinh: 1939
Thụ phong: 1973
Địa chỉ: Nhà thờ Thổ Khối
Nguyễn Văn Ninh
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 2009
Địa chỉ: Nhà thờ An Bình, xã Quy Mông, Trấn Yên,Yên Bái
Nguyễn Xuân Thiều, O.P
Bổn mạng: 24/06
Ngày sinh: 19/05/1975
Thụ phong: 04/08/2014
Địa chỉ: NT Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái.
Dương Phú Oanh
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 1980
Địa chỉ: Nhà thờ Phượng Bãi, phường Biên Giang, Q. Hà Đông, Hà Nội
Kiều Oanh
Năm sinh: 1955
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: Nhà thờ Hán Đà, xã Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái
Nguyễn Đình Thái, OMI
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1976
Thụ phong: 2014
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp Lào Cai, Lào Cai
Vũ Văn Nguyên, OMI
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 2013
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Điện thoại: (020) 382-1912
Nguyễn Văn Giang, OP
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 04/08/1974
Thụ phong: 04/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
Phan Đài Phước
Năm sinh: 1976
Thụ phong: 2013
Địa chỉ: Nhà thờ Giàng La Pán
Nguyễn Tiến Quang
Bổn mạng: 29/09
Ngày sinh: 11/08/1973
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Cần Kiệm, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội
Lê Phú Quốc
Bổn mạng: 25/01
Ngày sinh: 15/04/1974
Địa chỉ: Nhà thờ Lương Sơn, Tinh Nhuệ, Thanh Sơn, Phú Thọ
Đỗ Tiến Quyền
Ngày sinh: 04/07/1977
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, Tt Sapa, Lào Cai
Vũ Thái San
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 2008
Địa chỉ: Nhà thờ Phú Nghĩa, Thạch Thất, Hà Nội
Kiều Trí Sơn
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 2005
Địa chỉ: Nhà thờ Hiền Quan, xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ
Phí Đình Sự
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 1973
Địa chỉ: Nhà thờ Bạch Quê, xã Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ
Đặng Đức Súy
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 15/12/1974
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ An Thịnh, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái
Nguyễn Văn Thái
Năm sinh: 1956
Thụ phong: 1995
Địa chỉ: TGM Hưng Hóa, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Chí Thanh
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: Nhà thờ Ngô Xá, xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Văn Thành
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/09/1971
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp Lào Cai, Lào Cai
Điện thoại: (020) 382-1912
Phùng Văn Thành
Bổn mạng: 30/11
Ngày sinh: 25/07/1976
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Phù Lao, xã Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 387-8375
Đỗ Ngọc Tháp
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 25/12/1975
Địa chỉ: Nhà thờ Phượng Vĩ, xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Lê Văn Thi
Bổn mạng: 13/06
Năm sinh: 1954
Thụ phong: 25/05/2010
Địa chỉ: Nhà thờ Bảo Hà, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0203.821912
Nguyễn Trường Thịnh
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 2004
Địa chỉ: Nhà thờ Vân Đồn, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nguyễn Văn Thịnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 16/09/1976
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Mông Sơn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Trung Thoại
Năm sinh: 1944
Thụ phong: 1993
Địa chỉ: Nhà thờ Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Kiều Thống
Năm sinh: 1946
Thụ phong: 1995
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Kẻng, Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ
Dương Đắc Tiến
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/03/1971
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội
Hoàng Minh Tiến
Bổn mạng: 08/08
Ngày sinh: 07/01/1969
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Toà Giám Mục Hưng Hoá, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Đỗ Công Tiếu
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 2005
Địa chỉ: Nhà thờ Mộ Xuân, xã Mộ Xuân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Phùng Văn Tôn
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 30/06/1945
Thụ phong: 30/04/1981
Địa chỉ: Nhà thờ Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Nguyễn Quang Triều
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: TT. Mục Vụ, xã Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Cao Trung Trực
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Sông Chảy, xã Nghinh Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nguyễn Xuân Trường
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1974
Địa chỉ: Nhờ thờ Phú Nghĩa Ba Vì, xã Phú Nghĩa, huyện Ba Vì, Hà Nội
Nguyễn Thế Truyền
Năm sinh: 1937
Thụ phong: 1995
Địa chỉ: Nhà thờ Hiếu Hiệp, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
Trần Văn Phúc, TSĐT
Năm sinh: 1961
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: Nhà thờ Đồn Vàng, Thanh Sơn, Phú Thọ
Nguyễn Văn Đệ, TSVN
Ngày sinh: 03/12/1973
Thụ phong: 25/05/2010
Địa chỉ: Nhà thờ Lào Cai, phường Cốc Lếu, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0203.821912
Nguyễn Hữu Tứ
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 2009
Địa chỉ: Nhà thờ Hàm Yên
Trần Quý Tuần
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 04/12/1978
Địa chỉ: Nhà thờ Hạ Hiệp, Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
Lê Đoài Túc
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 28/03/1979
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Tp Sơn La, P. Quyết Thắng, Tp. Sơn La, Sơn La
Nguyễn Huy Tụng
Năm sinh: 1954
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nghỉ hưu tại quê Bến Thôn, Thạch Thất, Hà Nội
Nguyễn Đình Tuyến
Ngày sinh: 22/07/1968
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Bái, phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, Yên Bái
Nguyễn Văn Tuyến
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 2007
Địa chỉ: Nhà thờ Dư Ba, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Văn Tuyển
Năm sinh: 1964
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: Nhà thờ Gia Thanh, xã Gia Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ
Nguyễn Văn Úy
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Vàng, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội
Lã Công Viên
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 2009
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Cạn, TT Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Văn Yêm
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 2014
Địa chỉ: Nhà thờ Nỗ Lực, xã Thụy Vân, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Noel 2016 Tại Giáo Xứ Lào Cai (phần 1)
Liên kết website
Tiêu điểm
Thánh ca & Nhạc công giáo
Mong chẳng còn gì
Con chỉ là tạo vật
Chúa cất tiêng gọi con
Bỏ Ngài con biết theo ai
Nguyện cầu cho nhau
Dâng niềm cảm mếm
Con dâng Chúa
Dấu ấn tình yêu
Đêm thánh vô cùng
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.giaophanhunghoa.org!
log