Thứ năm, 29/09/2022
Trần Đức Ái,SDB
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 02/07/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Quốc Anh
Ngày sinh: 30/10/1973
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Tạ Xá, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Phạm Văn Bắc
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Tập, xã Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ
Cấn Xuân Bằng
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Lai Châu, xã San Thàng, Lai Châu, Lai Châu
Hoàng Thế Bằng
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Cát Ngòi, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội
Vũ Thế Bảy
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/07/1973
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Huổi Một, xã Huổi Một, Sông Mã, Sơn La
Nguyễn Ngọc Bích
Năm sinh: 1972
Địa chỉ: Du Học Pháp
Nguyễn Công Bình
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 01/01/1979
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Mộc Châu, TTNT Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La
Nguyễn Thanh Bình
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Hán Đà, xã Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái
Phạm Thanh Bình
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 01/02/1971
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai
Má A Cả
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Hẻo, Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Giuse Đỗ Minh Chấn
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Toà Giám Mục Sơn Tây, 70 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Văn Chất
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1984
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Mộ Xuân, xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Dương Quốc Chí
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1978
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Hiền Quan, xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ
Nguyễn Văn Chiến
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
Nguyễn Văn Chính
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Phú, xã Yên Phú, Văn Yên, Yên Bái
Nguyễn Công Chính,MF
Bổn mạng: 03/12
Ngày sinh: 17/01/1975
Thụ phong: 08/12/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Thạch Khoán, xóm Nhà Thờ, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Nguyễn Đức Chính,O.P
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1984
Thụ phong: 23/09/2020
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
Lê Đình Cơ,CM
Bổn mạng: 24/06
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 05/06/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Phạm Văn Công,TSVN
Bổn mạng: 05/04
Ngày sinh: 25/05/1976
Thụ phong: 25/08/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, TT Sapa, Sapa, Lào Cai
Nguyễn Tiến Cử
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 1980
Địa chỉ: Nhà thờ Thượng Lộc, xã Bảo Yên, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Nguyễn Quang Cương
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1990
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Ro Lục, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Văn Cường
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1984
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ:
Nguyễn Văn Cường
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 10/09/1975
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Lục Yên, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Yên Bái
Trần Mạnh Cường
Năm sinh: 1985
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Thịnh - Yên Bái nhà
Đỗ Văn Đại
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 25/12/1974
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Điện Biên, xã Noong Hẹt, Tp Điện Biên, Điện Biên
Bùi Duy Đặng,CSC
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 28/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Bái, phường Hồng Hà, tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Văn Danh
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1988
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ:
Nguyễn Minh Đạo
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1988
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ:
Nguyễn Phú Đạo
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ:
Đỗ Đình Đạt
Bổn mạng: 03/12
Năm sinh: 1960
Thụ phong: 1995
Địa chỉ: Nhà thờ Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Nguyễn Đình Đền
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 2007
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, tp Lào Cai, Lào Cai
Nguyễn Quang Đĩnh
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Tuyên Quang, P. Minh Xuân, Tp. Tuyên Quang, Tuyên Quang
Nguyễn Văn Đỉnh
Năm sinh: 1947
Thụ phong: 1980
Địa chỉ: Nhà thờ Chu Chàng, xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Tp. Hà Nội
Cấn Công Định
Năm sinh: 1964
Thụ phong: 2002
Địa chỉ: Nhà thờ Xuân Ái, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Hoàng Hữu Đô
Bổn mạng: 18/10
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Lã Hoàng, xã Chi Đán, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nguyễn Xuân Doanh
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 13/12/1982
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Tp Sơn La, P. Quyết Thắng, Tp. Sơn La, Sơn La
Nguyễn Anh Dũng,C.M
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 22/06/2020
Địa chỉ: NT.Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Đặng Văn Dũng,CSC
Ngày sinh: 07/05/1980
Thụ phong: 22/05/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Bái, phường Hồng Hà, tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 08/12/2018
Địa chỉ: NT.Cốc Lếu, P. Cốc Lếu, TP.Lào Cai, Lào Cai
Nguyễn Trọng Dưỡng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội
Nguyễn Trường Giang
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 20/01/1979
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Phù Lỗ, xã Phù Lỗ, Phù Ninh, Phú Thọ
Nguyễn Xuân Giáp
Bổn mạng: 24/06
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ:
Nguyễn Thái Hà
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/03/1944
Thụ phong: 30/04/1981
Địa chỉ: Nhà thờ giáo họ Thái Bình - giáo xứ Phú Hữu - Tân Xã - Thạch Thất - Hà Nội
Vũ Viết Hà
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1979
Thụ phong: 03/09/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Bảo Yên, TT Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Nguyễn Văn Hạnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 21/03/1965
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: Nhà thờ Sơn Vi, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Ngô Phúc Hậu
Năm sinh: 1936
Thụ phong: 1964
Địa chỉ: Nhà thờ Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
Phạm Trung Hậu,TSVN
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 25/08/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Công Hiến
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 21/05/1971
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Huổi I, bản Bá Công, xã Huổi I, TT Sông Mã, Sơn La
Hồ Sĩ Hiền
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Lai Châu, xã San Thàng, Lai Châu, Lai Châu
Nguyễn Văn Hiệp
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Bách Lộc, thôn Ổ Thôn, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
Vũ Văn Hiệp
Bổn mạng: 26/07
Ngày sinh: 15/10/1985
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: TGM Sơn Tây, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Viết Hiệp
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 2007
Địa chỉ: Nhà thờ Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
Nguyễn Chí Hiệp,SDD
Bổn mạng: 26/07
Năm sinh: 1961
Thụ phong: 08/09/2008
Địa chỉ: Nhà thờ Trung Minh, phường Trung Minh, tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Nguyễn Đức Hiểu
Bổn mạng: 13/06
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Thuỷ Trạm, Sơn Thuỷ, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Hồ Sỹ Hoàng
Năm sinh: 1985
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ:
Nguyễn Kim Hoàng
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: Nhà thờ Thạch Sơn, xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
Nguyễn Tân Hợi
Bổn mạng: 13/06
Ngày sinh: 30/04/1974
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Sùng Đô, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Lê Văn Hồng
Năm sinh: 1960
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Hẻo - tỉnh Yên Bái
Đinh Văn Hợp
Bổn mạng: 26/07
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Tiên Phó
Đỗ Lục Huấn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 01/02/1974
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Cây Hồng - Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Gia Huấn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 27/07/1970
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Mộc Hoàn, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội
Phan Kim Huấn
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Phố Lu, TT Phố Lu, Lào Cai
Nguyễn Văn Hùng
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Thuận, xã Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang
Nguyễn Văn Hùng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Thuấn Nội, thôn Đường Hồng, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Tp. Hà Nội.
Lê Quốc Hưng
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1966
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Huy Hùng,SVD
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 28/08/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Quang, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
Trần Văn Hương
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 04/11/1978
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Mông Sơn, xã Mông Sơn, Yên Bình, Yên Bái
Doãn Văn Huy
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 05/01/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Nguyễn Đức Huy,CRM
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 08/06/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Lương Sơn, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Chính Huy Khang,TSVN
Bổn mạng: 27/12
Ngày sinh: 10/09/1978
Thụ phong: 25/08/2016
Địa chỉ: Tổ 25, phường Bắc Cường, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Đinh Văn Khánh,CRM
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 14/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Sơn, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Tư Khoa
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Vân Thê, Phượng Vỹ, Cẩm Khê, Phú Thọ
Nguyễn Đức Khoái
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Sản Đãng, xã Vô Tranh, Hạ Hòa, Phú Thọ
Ngô Văn Khuê
Bổn mạng: 26/12
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Hà Thạch, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Chu Văn Khương
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Nghĩa Lộ, phường Trung Tâm, Tx. Nghĩa Lộ, Yên Bái
Đỗ Văn Kiêm
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 13/01/1983
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội
Lưu Ngọc Lâm
Bổn mạng: 25/01
Ngày sinh: 30/08/1969
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: Nhà thờ Thắng Lợi, thôn Gò Danh, xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang
Trần Đức Lâm
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 30/04/1975
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: TGM Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, Tx Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Tiến Liên
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 04/04/1979
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Mai Yên, Tiểu khu 32, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Nguyễn Quang Linh
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: Toà Giám Mục Hưng Hoá, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Phạm Hữu Linh,C.M
Năm sinh: 1978
Thụ phong: 11/09/2015
Địa chỉ: NT.Giàng La Pán, xã Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
Cấn Đức Lộc
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 21/02/1974
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ:
Phan Văn Luật
Ngày sinh: 02/08/1977
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Cỏ, xã Nghinh Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nguyễn Công Lục
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 24/07/1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Công Cử tại Nhà thờ Mường La, TT Mường La, Mường La, Sơn La
Nguyễn Văn Lưu
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Đam, Bằng Luân, Đoan Hùng, Phú Thọ
Đặng Văn Mạnh
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: TGM Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, Tx Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Văn Mạnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 24/03/1977
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Phú Nghĩa, Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội
Trần Văn Miền
Ngày sinh: 07/10/1978
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Vân Du, Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nguyễn Hải Minh,OFM
Năm sinh: 1965
Thụ phong: 03/12/2002
Địa chỉ: NT. Cốc Lếu, P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai, Lào Cai
Huỳnh Hoàng Nam,O.S.B
Năm sinh: 1976
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: NT. Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Hòa Bình, Hòa Bình
Lê Ngọc Nghi
Năm sinh: 1966
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Dư Ba, xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ
Lê Thanh Nghị
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Nghĩa Lộ, P.Trung Tâm, Tx. Nghĩa Lộ, Yên Bái
Đặng Văn Nghĩa
Bổn mạng: 27/12
Năm sinh: 1952
Thụ phong: 01/10/1995
Địa chỉ: Nhà thờ Cần Kiệm, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội
Nguyễn Ngọc Ngoạn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/12/1973
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Điện Biên, xã Noong Hẹt, Tp Điện Biên, Điện Biên
Đỗ Văn Nguyên
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: NT. Vĩnh Thọ, xã Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội
Vũ Văn Nguyện,C.S.C
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 04/09/2012
Địa chỉ: NT.Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, P.Thọ
Vũ Văn Nguyên,OMI
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 11/06/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: (020) 382-1912
Trần Bảo Duy Nhân,SDB
Ngày sinh: 26/10/1979
Thụ phong: 28/07/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Nguyễn Gia Nhang
Năm sinh: 1939
Thụ phong: 25/10/1973
Địa chỉ: Nhà thờ Thổ Khối, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Văn Ninh
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Lai Châu, xã San Thàng, Lai Châu, Lai Châu
Dương Phú Oanh
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 1980
Địa chỉ: Nhà thờ Phượng Bãi, phường Biên Giang, Q. Hà Đông, Hà Nội
Kiều Oanh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 10/03/1955
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Bách Lộc, xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội
Kiều Văn Phú
Bổn mạng: 24/06
Ngày sinh: 16/10/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Thanh Uyên, xã Thanh Uyên, Tam Nông, Phú Thọ
Vũ Công Phường
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/02/1977
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Trù Mật, xã Văn Lung, tx Phú Thọ, Phú Thọ
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 22/06/2020
Địa chỉ: NT.Giàng La Pán, xã Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
Đỗ Chung Quân
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Dị Nậu, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1979
Thụ phong: 07/08/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Nguyễn Tiến Quang
Bổn mạng: 29/09
Ngày sinh: 11/08/1973
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Nhân Nghĩa - Thôn 1 - Báo Đáp - Trấn Yên - Yên Bái
Lê Phú Quốc
Bổn mạng: 25/01
Ngày sinh: 15/04/1974
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Lạc Hồng
Đỗ Tiến Quyền
Ngày sinh: 04/07/1977
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Đi học
Vũ Thái San
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 29/06/2008
Địa chỉ: Tòa Giám mục Hưng Hóa, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Kiều Trí Sơn
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Bảo Ái, xã Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái
Nguyễn Văn Sơn
Năm sinh: 1984
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: TGM Hưng Hóa, 70 Lê Lơi, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Phước Sơn,CM
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 20/05/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Tà Ghênh 1, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 29/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Đồn Vàng, TT. Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Trần Đình Sự
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ:
Phí Đình Sự
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 25/10/1973
Địa chỉ: Nhà thờ Bạch Quê, xã Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ
Đặng Đức Súy
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 15/12/1974
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Mỹ Hưng, xã Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái
Tạ Duy Tài
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 24/01/1979
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Chiêu Ứng, xã Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ
Nguyễn Trần Hoàng Minh Tâm,S.D.B
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 23/08/2013
Địa chỉ: NT. Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 11/06/2010
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
Nguyễn Văn Thái
Năm sinh: 1956
Thụ phong: 01/10/1995
Địa chỉ: Nhà thờ Xuân Dương, xã Xuân Lộc, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Nguyễn Đình Thái,OMI
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1976
Thụ phong: 13/09/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, TT.Sapa, Sapa, Lào Cai
Nguyễn Công Thần,CM
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 20/05/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Nguyễn Văn Thắng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Xa, xã Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ
Nguyễn Chí Thanh
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Ngô Xá, xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Đỗ Văn Thành
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 07/12/1977
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Điện Biên, xã Noong Hẹt, Tp Điện Biên, Điện Biên
Nguyễn Tiến Thành
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Phú Cát, xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội
Nguyễn Văn Thành
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/09/1971
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Tp Sơn La, P. Quyết Thắng, Tp. Sơn La, Sơn La
Điện thoại: (020) 382-1912
Phùng Văn Thành
Bổn mạng: 30/11
Ngày sinh: 25/07/1976
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ:
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1966
Thụ phong: 29/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, tp Lào Cai, Lào Cai
Đỗ Ngọc Tháp
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 25/12/1975
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Phú Nghĩa, xã Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội
Hồ Đăng Thi
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 02/11/1976
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Bạch Hà, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Xuân Thiều,OP
Bổn mạng: 24/06
Ngày sinh: 19/05/1975
Thụ phong: 04/08/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái.
Nguyễn Quốc Thịnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 10/07/1977
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ An Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Trường Thịnh
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Làng Lang, xã Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ
Nguyễn Văn Thịnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 16/09/1976
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Bình, xã Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái
Nguyễn Trung Thoại
Năm sinh: 1947
Thụ phong: 01/04/1987
Địa chỉ: Nhà thờ Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Trần Văn Thoại
Năm sinh: 1984
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hưng Hóa, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 03/12/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Tà Ghênh, bản Tà Ghênh, xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái
Nguyễn Tâm Thoan
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 11/07/1981
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Ngô Xá, xã Ngô Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
Nguyễn Trung Thông
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Phi Đình, khu 1, Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú Thọ
Kiều Thống
Năm sinh: 1946
Thụ phong: 08/01/1995
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Kẻng, Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ
Lê Minh Thuật,C.M
Bổn mạng: 13/06
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 08/04/2021
Địa chỉ: Nt Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Dương Đắc Tiến
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/03/1971
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Đại Phác, xã Đại Phác, Văn Yên, Yên Bái
Đỗ Công Tiếu
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Vân Đồn, xã Vân Đồn, Đoan Hùng, Phú Thọ
Hoàng Xuân Trần Hồng Tín,CSJB
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 05/12/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Lưu Hữu Tình
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: NT. Vĩnh Quang, tt. Nông Trường Liên Sơn, Văn Chấn, Yên Bái
Đỗ Đình Tôn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/01/1976
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Tiên Cát, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Phùng Văn Tôn
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 30/06/1945
Thụ phong: 30/04/1981
Địa chỉ: TT. Mục Vụ, xã Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Nguyễn Quang Triều
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Nỗ Lực, xã Thụy Vân, tp Việt Trì, Phú Thọ
Phan Văn Trịnh,CRM
Bổn mạng: 24/10
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 10/08/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Sơn, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Hà Văn Trọng
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 02/09/1981
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Kiệt Sơn, xã Kiệt Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ
Trần Minh Trọng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Nguyễn Bình Trọng,SDB
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 28/07/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Cao Trung Trực
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: Nhà thờ Sơn Đông, xã Sơn Đông, Tx. Sơn Tây, Hà Nội
Đỗ Văn Trường
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Bằng Giã, xã Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ
Nguyễn Duy Trường
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 25/12/1981
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: Nhà thờ Tiên Phong, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Xuân Trường
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhờ thờ An Bình, xã Quy Mông, Trấn Yên, Yên Bái
Nguyễn Thế Truyền
Năm sinh: 1937
Thụ phong: 08/01/1995
Địa chỉ: Nhà thờ Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Hữu Tứ
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Quang, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
Dư Văn Từ
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1988
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: NT. Thanh Lâm, tt. Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
Hoàng Trọng Tuấn
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Phượng Vĩ, xã Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ
Trần Văn Tuấn
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Phù Yên
Trần Quý Tuần
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 04/12/1978
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Tình Lam, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội
Nguyễn Quốc Tuấn,MF
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 08/03/1971
Thụ phong: 08/12/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Đồn Vàng, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Lê Quang Tuấn,SVD
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 11/06/2010
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Quang, xã Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
Lê Đoài Túc
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 28/03/1979
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Mậu Đông, Mậu Đông, Văn Yên, Yên Bái
Nguyễn Đình Tuyến
Ngày sinh: 22/07/1968
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ An Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Văn Tuyến
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Bái, phường Hồng Hà, tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Văn Tuyển
Năm sinh: 1964
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Phụng Thượng, xã Đông Thành, Thanh Ba, Phú Thọ
Nguyễn Văn Úy
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Vàng, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội
Phan Văn Vẻ
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 16/06/1980
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Nỗ Lực, xã Thụy Vân, tp Việt Trì, Phú Thọ
Lã Công Viên
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Cạn, TT Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Trương Đình Viện
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1985
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ:
Phạm Văn Viện
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 23/12/1977
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Lang Thíp - Yên Bái
Lâm Văn Việt,SVD
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 28/08/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Thuận, xã Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang
Trần Quang Vinh
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 25/08/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Việt Hải, Việt Tiến, Bảo Yên, Lào Cai
Cao Minh Vượng
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 13/07/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Gia Thanh, xã Gia Thanh, Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Vũ Thanh Xuân,SDB
Ngày sinh: 05/11/1984
Thụ phong: 28/07/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Nguyễn Văn Yêm
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: TT. Mục Vụ Hà Thạch, xã Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log