Thứ ba, 16/04/2024
Vũ Ân
Ngày sinh: 16/10/1985
Thụ phong: 31/08/2022
Địa chỉ: Nhà thờ Lã Hoàng, xã Chi Đán, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nguyễn Quốc Anh
Ngày sinh: 30/10/1973
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Tạ Xá, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Phạm Văn Bắc
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Nỗ Lực, xã Thụy Vân, tp Việt Trì, Phú Thọ
Cấn Xuân Bằng
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Lai Châu, xã San Thàng, Lai Châu, Lai Châu
Hoàng Thế Bằng
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Cát Ngòi, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội
Bùi Ngọc Bảo,CSC
Ngày sinh: 24/02/1978
Thụ phong: 12/01/2022
Địa chỉ: NT. Yên Bái, P. Hồng Hà, Yên Bái, Yên Bái
Vũ Thế Bảy
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/07/1973
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Công cử tại NT.Huổi Một, xã Huổi Một, Sông Mã, Sơn La
Nguyễn Ngọc Bích
Năm sinh: 1972
Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hưng Hoá, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Ngọc Bích
Ngày sinh: 08/04/1991
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Mộc Hoàn, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội
Đỗ Văn Bình
Ngày sinh: 13/04/1988
Thụ phong: 31/08/2022
Địa chỉ: Nhà thờ Hoàng Xá, khu 2, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
Nguyễn Công Bình
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 01/01/1979
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Bình, Thôn Đức Tiến 1, xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Nguyễn Thanh Bình
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: NT.Hán Đà, xã Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái
Nguyễn Văn Bình
Ngày sinh: 12/11/1988
Thụ phong: 31/08/2022
Địa chỉ: Nhà thờ Cổ Phúc - Yên Bái
Phạm Thanh Bình
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 01/02/1971
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1988
Thụ phong: 10/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Điện Biên, xã Noong Hẹt, Điện Biên, Điện Biên
Nguyễn Thanh Bình,SDB
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 01/01/1973
Thụ phong: 23/08/2013
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai
Má A Cả
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Vĩnh Quang, tt. Nông Trường Liên Sơn, Văn Chấn, Yên Bái
Đỗ Minh Chấn
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Toà Giám Mục Sơn Tây, 70 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Văn Chất
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1984
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Mộ Xuân, xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Dương Quốc Chí
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1978
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Hiền Quan, xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ
Nguyễn Văn Chiến
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Tp Sơn La, P. Quyết Thắng, Tp. Sơn La, Sơn La
Nguyễn Văn Chính
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Tuần Giáo
Nguyễn Văn Chính
Ngày sinh: 01/03/1988
Thụ phong: 31/08/2022
Địa chỉ: Nhà thờ Cần Kiệm, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, tp Hà Nội
Nguyễn Công Chính,MF
Bổn mạng: 03/12
Ngày sinh: 17/01/1975
Thụ phong: 08/12/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Thạch Khoán, xóm Nhà Thờ, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Phạm Ngọc Chinh,SDB
Năm sinh: 1948
Thụ phong: 01/08/1993
Địa chỉ: NT. Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Lê Đình Cơ,CM
Bổn mạng: 24/06
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 05/06/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Phạm Văn Công,TSVN
Bổn mạng: 05/04
Ngày sinh: 25/05/1976
Thụ phong: 25/08/2016
Địa chỉ: NT. Cốc Lếu, p. Cốc Lếu, Lào Cai, Lào Cai
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1985
Thụ phong: 22/05/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
Nguyễn Tiến Cử
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 1980
Địa chỉ: Nhà Tràng Hà Thạch, xã Hà Thạch, Phú Thọ, Phú Thọ
Nguyễn Quang Cương
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1990
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: NT. Hòa Bình, P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, Hòa Bình
Nguyễn Văn Cường
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 10/09/1975
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Tập, Khu 3, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Trần Mạnh Cường
Năm sinh: 1985
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: Nhà thờ Vĩnh Quang, tt. Nông Trường Liên Sơn, Văn Chấn, Yên Bái
Đỗ Văn Đại
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 25/12/1974
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Điện Biên, xã Noong Hẹt, Tp Điện Biên, Điện Biên
Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh: 15/12/1990
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
Nguyễn Phú Đạo
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: NT. Mường La, tt. Mường La, Mường La, Sơn La
Đỗ Đình Đạt
Bổn mạng: 03/12
Năm sinh: 1960
Thụ phong: 1995
Địa chỉ: Nhà thờ Chu Chàng, xã Minh Châu, Ba Vì, Hà Nội
Nguyễn Đình Đền
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 2007
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, tp Lào Cai, Lào Cai
Bùi Văn Điền
Ngày sinh: 05/03/1988
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Tuyên Quang, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, TQ
Phùng Duy Điển
Ngày sinh: 20/08/1984
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Điện Biên, xã Noong Hẹt, Điện Biên, Điện Biên
Nguyễn Quang Đĩnh
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, 175A Phố Sơn Lộc, Phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội.
Nguyễn Văn Đỉnh
Năm sinh: 1947
Thụ phong: 1980
Địa chỉ: Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Cấn Công Định
Ngày sinh: 12/07/1964
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Lú, xã Nghĩa Lộ, TX. Nghĩa Lộ, Yên Bái
Hoàng Hữu Đô
Bổn mạng: 18/10
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ:
Nguyễn Xuân Doanh
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 13/12/1982
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: NT. Yên Châu, tt. Yên Châu, Yên Châu, Sơn La
Nguyễn Duy Đồng
Ngày sinh: 14/11/1989
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Trụ sở HH - Sài gòn
Nguyễn Anh Dũng,C.M
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 22/06/2020
Địa chỉ: NT.Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Phan Tiến Dũng,CM
Ngày sinh: 20/10/1978
Thụ phong: 01/06/2013
Địa chỉ: Nhà thờ Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Bùi Công Dũng,O.M.I
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 08/12/2018
Địa chỉ: NT.Cốc Lếu, P. Cốc Lếu, TP.Lào Cai, Lào Cai
Nguyễn Trọng Dưỡng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội
Nguyễn Huy Giang
Ngày sinh: 20/10/1986
Thụ phong: 31/08/2022
Địa chỉ: Nhà thờ Mai Yên, Tiểu khu 32, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Nguyễn Trường Giang
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 20/01/1979
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Tiên Kiên, xã Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ
Nguyễn Thái Hà
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/03/1944
Thụ phong: 30/04/1981
Địa chỉ: Nhà thờ giáo họ Thái Bình - giáo xứ Phú Hữu - Tân Xã - Thạch Thất - Hà Nội
Vũ Viết Hà
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1979
Thụ phong: 03/09/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Bảo Yên, TT Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Nguyễn Văn Hân
Ngày sinh: 19/12/1985
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Ngô Xá, xã Ngô Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
Nguyễn Văn Hạnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 21/03/1965
Thụ phong: 2006
Địa chỉ: Tổ 1, phường Mỹ Lâm, Tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Ngô Phúc Hậu
Năm sinh: 1936
Thụ phong: 1964
Địa chỉ: Trung Tâm Mục Vụ Hà Thạch, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Công Hiến
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 21/05/1971
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Huổi I, bản Bá Công, xã Huổi I, TT Sông Mã, Sơn La
Hồ Sĩ Hiền
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Lai Châu, xã San Thàng, Lai Châu, Lai Châu
Nguyễn Văn Hiệp
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Sơn La, số 8, ngõ 2, tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Vũ Văn Hiệp
Bổn mạng: 26/07
Ngày sinh: 15/10/1985
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Trúc Lâu, Trúc Lâu, Lục Yên, Yên Bái
Nguyễn Viết Hiệp
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 2007
Địa chỉ: Nhà thờ Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Nguyễn Chí Hiệp,SDD
Bổn mạng: 26/07
Năm sinh: 1961
Thụ phong: 08/09/2008
Địa chỉ: Nhà thờ Trung Minh, phường Trung Minh, tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Nguyễn Đức Hiểu
Bổn mạng: 13/06
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Hòa Bình, tổ 21, Đồng Tiến, Tp Hòa Bình, Hòa Bình
Nguyễn Kim Hoàng
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: Nhà thờ Thạch Sơn, xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
Nguyễn Tân Hợi
Bổn mạng: 13/06
Ngày sinh: 30/04/1974
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Xuân Ái, xã Xuân Ái, Văn Yên, Yên Bái
Lê Văn Hồng
Năm sinh: 1960
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: NT. Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Đinh Văn Hợp
Bổn mạng: 26/07
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: NT. Tiên Phú, xã Tiên Phú, Phù Ninh, Phú Thọ
Đỗ Lục Huấn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 01/02/1974
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: NT. Cây Hồng, xã Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ
Nguyễn Gia Huấn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 27/07/1970
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Cạn, thôn Đồng Cạn, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
Phan Kim Huấn
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Phố Lu, TT. Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai
Nguyễn Văn Hùng
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Kiệt Sơn, xã Kiệt Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ
Nguyễn Văn Hùng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Nỗ Lực, xã Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ
Nguyễn Văn Hùng
Ngày sinh: 05/02/1986
Thụ phong: 31/08/2022
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Khoái, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội
Lê Quốc Hưng
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1966
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Trần Văn Hương
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 04/11/1978
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Mộc Châu, tiểu khu nhà nghỉ, TTNT Mộc châu, huyện Mộc châu, Sơn la
Doãn Văn Huy
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 05/01/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Đường Hồng, xã Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội
Nguyễn Đức Huy,CRM
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 08/06/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Lương Sơn, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1976
Thụ phong: 04/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
Vũ Hồng Khanh
Ngày sinh: 12/01/1987
Thụ phong: 31/08/2022
Địa chỉ: Nhà thờ Tạ Xá, xã Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
Đinh Văn Khánh,CRM
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 14/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Sơn, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Trương Hiền Khánh,MSV
Ngày sinh: 07/12/1977
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Hợp
Hoàng Văn Khiển
Bổn mạng: 18/10
Ngày sinh: 19/04/1975
Thụ phong: 24/11/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, tp Lào Cai, Lào Cai
Email: lucahoangkhien@yahoo.com
Nguyễn Tư Khoa
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ
Nguyễn Đức Khoái
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Sản Đãng, xã Vô Tranh, Hạ Hòa, Phú Thọ
Đỗ Văn Khuê
Ngày sinh: 20/11/1986
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Dư Ba, xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ
Ngô Văn Khuê
Bổn mạng: 26/12
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Hà Thạch, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Chu Văn Khương
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Nghĩa Lộ, phường Trung Tâm, Tx. Nghĩa Lộ, Yên Bái
Đỗ Văn Kiêm
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 13/01/1983
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Xã Hoà Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Lưu Ngọc Lâm
Bổn mạng: 25/01
Ngày sinh: 30/08/1969
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: Nhà thờ giáo xứ Quần Hào, tổ 4, phường Yên Thịnh, tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Trần Đức Lâm
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 30/04/1975
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: TGM Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, Tx Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Tiến Liên
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 04/04/1979
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Mai Yên, Tiểu khu 32, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Nguyễn Quang Linh
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: Nhà thờ Bến Thôn, xã Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội
Phạm Hữu Linh,C.M
Năm sinh: 1978
Thụ phong: 11/09/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Giàng La Pán, xã Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
Cấn Đức Lộc
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 21/02/1974
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Mỹ Bằng
Phan Văn Luật
Ngày sinh: 02/08/1977
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Cỏ, xã Nghinh Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nguyễn Công Lục
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 24/07/1981
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hưng Hoá, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Văn Lục
Ngày sinh: 08/04/1985
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Hiền Quan, xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ
Nguyễn Văn Lưu
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Đam, Bằng Luân, Đoan Hùng, Phú Thọ
Đặng Văn Mạnh
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: TGM Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, Tx Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Văn Mạnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 24/03/1977
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Phú Nghĩa, Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội
Trần Văn Miền
Ngày sinh: 07/10/1978
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Vân Thê, xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Hải Minh,OFM
Năm sinh: 1965
Thụ phong: 03/12/2002
Địa chỉ: NT. Cốc Lếu, P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai, Lào Cai
Huỳnh Hoàng Nam,O.S.B
Năm sinh: 1976
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: NT. Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Hòa Bình, Hòa Bình
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1976
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: NT. Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Hòa Bình, Hòa Bình
Lê Ngọc Nghi
Năm sinh: 1966
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Dư Ba, xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ
Lê Thanh Nghị
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Lú, tổ 6, thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Nguyễn Ngọc Ngoạn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/12/1973
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Điện Biên, xã Noong Hẹt, Tp Điện Biên, Điện Biên
Đỗ Văn Nguyên
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: Nhà thờ Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
Vũ Văn Nguyện,CSC
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 04/09/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Sơn, xã Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
Vũ Văn Nguyên,OMI
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 11/06/2013
Địa chỉ:
Điện thoại: (020) 382-1912
Nguyễn Văn Nhàn
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: Trung Tâm Mục Vụ Hà Thạch, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Hồ Chí Nhân,OMI
Thụ phong: 22/02/2022
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Gia Nhang
Năm sinh: 1939
Thụ phong: 25/10/1973
Địa chỉ: Nhà thờ Thổ Khối, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Văn Ninh
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Vĩnh Thọ, xã Vân Cốc, Phúc Thọ, Hà Nội
Dương Phú Oanh
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 1980
Địa chỉ: Nhà thờ Phượng Bãi, phường Biên Giang, Q. Hà Đông, Hà Nội
Kiều Oanh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 10/03/1955
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Bách Lộc, xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội
Kiều Văn Phú
Bổn mạng: 24/06
Ngày sinh: 16/10/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Mông Sơn, thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Nguyễn Văn Phúc,SDB
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 08/05/1973
Thụ phong: 23/08/2012
Địa chỉ: Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, thị trấn Sapa, Tỉnh Lào Cai
Lê Hữu Phước
Ngày sinh: 14/03/1990
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Quang, xã Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
Dương Trung Phương
Ngày sinh: 16/12/1990
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Khoái, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội
Vũ Công Phường
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/02/1977
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Thủy Trạm, thôn Thủy Trạm, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 22/06/2020
Địa chỉ: NT.Giàng La Pán, xã Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
Đỗ Chung Quân
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Sơn Đông, xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Tiến Quang
Bổn mạng: 29/09
Ngày sinh: 11/08/1973
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Nhân Nghĩa, thôn Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
Lê Phú Quốc
Bổn mạng: 25/01
Ngày sinh: 15/04/1974
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Việt Hải, Việt Tiến, Bảo Yên, Lào Cai
Phạm Văn Quy,TSVN
Ngày sinh: 01/03/1966
Thụ phong: 25/05/2010
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Hợp
Đỗ Tiến Quyền
Ngày sinh: 04/07/1977
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Mường La, TT. Mường La, Mường La, Sơn La
Vũ Thái San
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 29/06/2008
Địa chỉ: Tòa Giám mục Hưng Hóa, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Giàng A Sênh
Ngày sinh: 05/10/1989
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Kiều Trí Sơn
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Bảo Ái, xã Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái
Nguyễn Văn Sơn
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 02/09/1984
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Du học tại Rôma
Trần Văn Sơn
Ngày sinh: 02/12/1989
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ:
Nguyễn Phước Sơn,CM
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 20/05/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Tà Ghênh 1, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
Phí Đình Sự
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 25/10/1973
Địa chỉ: Nhà thờ Bạch Quê, xã Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ
Đặng Đức Súy
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 15/12/1974
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Ngô Xá, xã Ngô Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
Tạ Duy Tài
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 24/01/1979
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Chiêu Ứng, xã Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ
Vũ Quang Tấn,O.P
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 11/06/2010
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
Nguyễn Văn Thái
Năm sinh: 1956
Thụ phong: 01/10/1995
Địa chỉ: Nhà thờ Xuân Dương, xã Xuân Lộc, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Nguyễn Hữu Thái,OFM
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 26/06/1983
Thụ phong: 08/04/2018
Địa chỉ: Giáo xứ Lào Cai
Nguyễn Đình Thái,OMI
Bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1976
Thụ phong: 13/09/2014
Địa chỉ:
Nguyễn Hữu Thái,OMI
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 01/02/1959
Thụ phong: 15/04/2016
Địa chỉ: Giáo xứ Lào Cai
Nguyễn Văn Thắng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 13/10/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Xa, xã Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ
Nguyễn Chí Thanh
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Lục Yên, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái
Đỗ Văn Thành
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 07/12/1977
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: TGM Hưng Hoá, 70 Lê Lợi, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Tiến Thành
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 25/07/2021
Địa chỉ: Nhà thờ Phú Cát, xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội
Nguyễn Văn Thành
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/09/1971
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Tp Sơn La, P. Quyết Thắng, Tp. Sơn La, Sơn La
Phùng Văn Thành
Bổn mạng: 30/11
Ngày sinh: 25/07/1976
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Sơn Vy, xã Sơn Vy, Lâm Thao, Phú Thọ
Ngô Đức Thành,CM
Ngày sinh: 15/07/1986
Thụ phong: 25/08/2022
Địa chỉ: Nhà thờ giáo họ Ba Cầu, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 10/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Đồn Vàng, Thanh Sơn, Phú Thọ
Đỗ Ngọc Tháp
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 25/12/1975
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Hàm Yên
Đặng Xuân Thế
Ngày sinh: 11/05/1986
Thụ phong: 31/08/2022
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Quang, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
Hồ Đăng Thi
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 02/11/1976
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Bạch Hà, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Minh Thiên,MF
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 09/02/1982
Thụ phong: 08/12/2016
Địa chỉ: Nhà thờ giáo xứ Đồn Vàng, thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Nguyễn Xuân Thiều,OP
Bổn mạng: 24/06
Ngày sinh: 19/05/1975
Thụ phong: 04/08/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái.
Nguyễn Trường Thịnh
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 20/08/2004
Địa chỉ: Nhà thờ Làng Lang, xã Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ
Nguyễn Văn Thịnh
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 16/09/1976
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Lai Châu, bản Xéo Sin Chải, xã San Thàng, thành phố Lai châu, tỉnh Lai Châu.
Nguyễn Văn Thịnh
Ngày sinh: 31/03/1987
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ An Thịnh, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái
Nguyễn Trung Thoại
Năm sinh: 1947
Thụ phong: 01/04/1987
Địa chỉ: Nhà thờ Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Trần Văn Thoại
Năm sinh: 1984
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hưng Hóa, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Tâm Thoan
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 11/07/1981
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Thanh Uyên, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Trung Thông
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Phi Đình, khu 1, Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú Thọ
Kiều Thống
Năm sinh: 1946
Thụ phong: 08/01/1995
Địa chỉ: Nhà thờ Đồng Kẻng, Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ
Vũ Duy Thông,SJ
Địa chỉ: Xã Hoà Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Trần Văn Thuận
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 18/08/1990
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Thế, TT. Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái
Lê Minh Thuật,C.M
Bổn mạng: 13/06
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 08/04/2021
Địa chỉ: Nt Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Dương Đắc Tiến
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/03/1971
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Đại Phác, xã Đại Phác, Văn Yên, Yên Bái
Trần Anh Tiến
Ngày sinh: 10/03/1982
Thụ phong: 22/07/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Hương Tran, khu Hương Tran 2, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Chưa có ảnh
Năm sinh: 1989
Thụ phong: 10/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
Đỗ Công Tiếu
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ Vân Đồn, xã Vân Đồn, Đoan Hùng, Phú Thọ
Hoàng Xuân Trần Hồng Tín,CSJB
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 05/12/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Thịnh
Lưu Hữu Tình
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, p. Sapa, Sapa, Lào Cai
Nguyễn Văn Toàn
Ngày sinh: 05/05/1985
Thụ phong: 28/07/2018
Địa chỉ:
Phạm Văn Toàn
Ngày sinh: 08/04/1985
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ:
Đỗ Đình Tôn
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/01/1976
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Tiên Cát, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Phùng Văn Tôn
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 30/06/1945
Thụ phong: 30/04/1981
Địa chỉ: TT. Mục Vụ, xã Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Sộng A Tống
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Sapa, p. Sapa, Sapa, Lào Cai
Nguyễn Quang Triều
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà Tràng Hà Thạch, xã Hà Thạch, Tx Phú Thọ, Phú Thọ
Phan Văn Trịnh,CRM
Bổn mạng: 24/10
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 10/08/2016
Địa chỉ: NT. Phú Nghĩa, xã Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội
Hà Văn Trọng
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 02/09/1981
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Dị Nậu, xã Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội
Trần Minh Trọng
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Phù Lao, khu 7, Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
Nguyễn Bình Trọng,SDB
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 28/07/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Cao Trung Trực
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: Nhà thờ Phú Hữu, Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội
Nguyễn Văn Trương
Ngày sinh: 24/12/1990
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Hà Thạch, xã Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Đỗ Văn Trường
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 27/08/2019
Địa chỉ: Nhà thờ Bằng Giã, xã Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ
Nguyễn Duy Trường
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 25/09/1981
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: Nhà thờ Mỹ Hưng, Hương Khánh, Trấn Yên, Yên Bái
Nguyễn Xuân Trường
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhờ thờ An Bình, xã Quy Mông, Trấn Yên, Yên Bái
Nguyễn Thế Truyền
Năm sinh: 1937
Thụ phong: 08/01/1995
Địa chỉ: Nhà thờ Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
Nguyễn Hữu Tứ
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Tân Quang, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
Dư Văn Từ
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1988
Thụ phong: 18/08/2020
Địa chỉ: Nhà thờ Cửu Tích
Hoàng Trọng Tuấn
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Phượng Vỹ, xã Phượng Vỹ, Cẩm Khê, Phú Thọ
Trần Văn Tuấn
Bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 22/08/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Phù Yên, xã Huy Thượng, Phù Yên, Sơn La
Trần Quý Tuần
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 04/12/1978
Thụ phong: 01/10/2015
Địa chỉ: Nhà thờ Tình Lam, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội
Nguyễn Quốc Tuấn,MF
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 08/03/1971
Thụ phong: 08/12/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Đồn Vàng, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Lê Đoài Túc
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 28/03/1979
Thụ phong: 31/05/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Mậu Đông, Mậu Đông, Văn Yên, Yên Bái
Nguyễn Đức Tùng
Ngày sinh: 16/05/1983
Thụ phong: 31/08/2022
Địa chỉ: Nhà thờ Phú Lâm, xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang
Nguyễn Đình Tuyến
Ngày sinh: 22/07/1968
Thụ phong: 29/11/2005
Địa chỉ: Nhà thờ An Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Văn Tuyến
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 17/11/2007
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Bái, phường Hồng Hà, tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Văn Tuyển
Năm sinh: 1964
Thụ phong: 14/02/2006
Địa chỉ: Nhà thờ Phụng Thượng, xã Đông Thành, Thanh Ba, Phú Thọ
Nguyễn Văn Úy
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 21/03/2002
Địa chỉ: Nhà thờ Trại Vàng, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội
Phan Văn Vẻ
Bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 16/06/1980
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Gia Thanh, khu 2, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Lã Công Viên
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 13/08/2009
Địa chỉ: Nhà thờ Thanh Lâm, khu 1 - TT Thanh Thuỷ - Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Phạm Văn Viện
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 23/12/1977
Thụ phong: 01/10/2016
Địa chỉ: Nhà thờ Lang Thíp, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Lâm Văn Việt,SVD
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 28/08/2012
Địa chỉ: Nhà thờ Ân Thịnh, TT. Yên Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang
Sùng A Vùa
Ngày sinh: 13/02/1987
Thụ phong: 17/08/2023
Địa chỉ: Nhà thờ Huổi Một, xã Huổi Một, Sông Mã, Sơn La
Cao Minh Vượng
Bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 13/07/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Địa chỉ: Nhà thờ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Nguyễn Vũ Thanh Xuân,SDB
Ngày sinh: 05/11/1984
Thụ phong: 28/07/2018
Địa chỉ: Nhà thờ Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Nguyễn Văn Yêm
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 01/10/2014
Địa chỉ: Nhà thờ Trù Mật, xã Văn Lung, tx Phú Thọ, Phú Thọ
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Tại Huynh đoàn Bãi Dòng, khóa học Chân lý XXII diễn ra từ ngày 11 - 13.04.2024, trong tình hiệp thông huynh đệ và hăng say học hỏi của người giáo dân Đa Minh. Đây là một trong những HĐ cuối cùng tổ chức khóa học trong năm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log