Chúa nhật, 14/07/2024
Linh mục Phêrô  Phạm Ngọc Chinh,SDB
Linh mục Phêrô Phạm Ngọc Chinh,SDB
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1948
Thụ phong: 01/08/1993
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: NT. Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Đang phục vụ tại Chuẩn Xứ Hương Tran thuộc Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log