Thứ ba, 21/03/2023
Linh mục Tôma Aquinô  Trần Văn Thoại
Linh mục Tôma Aquinô Trần Văn Thoại
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1984
Thụ phong: 27/08/2019
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Tòa Giám Mục Hưng Hóa, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại:
Email:
Từ 2019 - 10/2020: Lm phó đặc trách giáo xứ Bến Thôn
Từ 10/2020 - nay: Tòa Giám Mục Hưng Hóa, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log