Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Phêrô  Nguyễn Công Lục
Linh mục Phêrô Nguyễn Công Lục
Lễ bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 24/07/1981
Thụ phong: 22/08/2018
Khẩu hiệu: "Vâng Lời Thầy Con Thả Lưới" (Lc 5,5)
Chức vụ: Phó xứ Mường La.
Địa chỉ liên hệ: Công Cử tại Nhà thờ Mường La, TT Mường La, Mường La, Sơn La
Từ tháng 08/2018 - 06/2019: Đồng hành anh em Tiền Chủng Viện tại TGM
Từ tháng 06/2019 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Mường La
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log