Chủ nhật, 24/10/2021
Linh mục Phêrô  Nguyễn Công Lục
Linh mục Phêrô Nguyễn Công Lục
Lễ bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 24/07/1981
Thụ phong: 22/08/2018
Khẩu hiệu: "Vâng Lời Thầy Con Thả Lưới" (Lc 5,5)
Chức vụ: Phó xứ Mường La.
Địa chỉ liên hệ: Công Cử tại Nhà thờ Mường La, TT Mường La, Mường La, Sơn La
Từ tháng 08/2018 - 06/2019: Đồng hành anh em Tiền Chủng Viện tại TGM
Từ tháng 06/2019 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Mường La|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log