Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Antôn  Dương Phú Oanh
Linh mục Antôn Dương Phú Oanh
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 1980
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Phượng Bãi, phường Biên Giang, Q. Hà Đông, Hà Nội
Hiện đang hưu dưỡng tại giáo họ Phượng Bãi, giáo xứ Tình Lam|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log