Thứ hai, 11/12/2023
Linh mục Giuse  Vũ Hồng Khanh
Linh mục Giuse Vũ Hồng Khanh
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 12/01/1987
Thụ phong: 31/08/2022
Chức vụ: Phó xứ Tạ Xá.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Tạ Xá, xã Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
- Từ tháng 09/2022 - nay: Phó xứ Tạ Xá
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Thánh lễ tạ ơn và cung hiến nhà thờ giáo xứ Sơn Tây
Thánh lễ tạ ơn và cung hiến nhà thờ giáo xứ Sơn Tây
Ngôi thánh đường giáo xứ Sơn Tây có lịch sử 140 năm, với hình ảnh cổ nhất chụp vào năm 1884, được in ở trang 137 của cuốn sách mô tả về sứ vụ của một vị Thừa sai tại vùng Viễn Đông. Lúc ấy, tháp chuông của ngôi thánh đường được xây dựng dở dang trên đống gạch cũ, cho thấy ngôi thánh đường đã được xây dựng trước đó nhiều năm.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log