Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Đỗ Ngọc Tháp
Linh mục Giuse Đỗ Ngọc Tháp
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 25/12/1975
Thụ phong: 01/10/2015
Chức vụ: Chánh xứ Phú Nghĩa - Ba Vì.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Phú Nghĩa, xã Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội
Điện thoại:
Email:
Từ 8/2015 - 31/05/2016: Công tác tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội
Từ 07/06/2016 - 07/2020: Lm. phó đặc trách giáo xứ Phượng Vĩ
Từ 07/2020 - 02/2021: Lm. phó đặc trách giáo xứ Phú Nghĩa (Ba Vì)
Từ 02/2021 - nay: Lm chính xứ giáo xứ Phú Nghĩa (Ba Vì)
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log