Chủ nhật, 14/08/2022
Linh mục Giuse  Lê Đoài Túc
Linh mục Giuse Lê Đoài Túc
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 28/03/1979
Thụ phong: 31/05/2012
Chức vụ: Chánh xứ Mậu Đông.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Mậu Đông, Mậu Đông, Văn Yên, Yên Bái
Điện thoại:
Email:
Từ 31/5/2012 - 10/2016: Lm. phó giáo xứ Hòa Bình, phụ trách giáo xứ Sơn La
Từ tháng 10/2016 - 07/2017: Lm. phó đặc trách giáo xứ Sơn La
Từ 07/2017 - 06/2019: Lm. phó đặc trách giáo xứ Mường La
Từ 06/2019 - nay: Lm quản xứ Mậu Đông|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log