Thứ năm, 20/06/2024
Linh mục Giuse  Nguyễn Đức Tùng
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Tùng
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 16/05/1983
Thụ phong: 31/08/2022
Chức vụ: Phó xứ Trù Mật.
Địa chỉ liên hệ: NT. Trù Mật, xã Văn Lung, Phú Thọ, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
- Từ tháng 09/2022 - 2023: Lm Phó xứ Phú Lâm
- Từ 2023 - nay: Lm Phó xứ Trù Mật
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log