Thứ ba, 21/03/2023
Linh mục Giuse  Đỗ Công Tiếu
Linh mục Giuse Đỗ Công Tiếu
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 29/11/2005
Chức vụ: Chánh xứ Vân Đồn.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Vân Đồn, xã Vân Đồn, Đoan Hùng, Phú Thọ
Từ năm 2005 - 2007: Lm phó đặc trách xứ Ro Lục
Từ  năm 2007 - 2015: Lm quản xứ Ro Lục
Từ năm 2015 - 11/2018: Lm quản xứ Mộ Xuân
Từ tháng 11/2018 - 06/2019: Mục vụ tại TGM
Từ 06/2019 - 06/2021: Lm phó đặc trách chuẩn xứ Phú Cát
Từ 07/2021 - nay: Lm chính xứ giáo xứ Vân Đồn
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log