Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Giuse  Nguyễn Văn Yêm
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Yêm
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 01/10/2014
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: TT. Mục Vụ Hà Thạch, xã Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ năm 2014 - 2015: Lm phó xứ Sơn Tây
Từ năm 2015 - 2016: Tu học tại Rôma
Từ 2016 - nay: Mục vụ ơn gọi tại TTMV Hà Thạch|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log