Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Phêrô  Nguyễn Văn Sơn
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Sơn
Lễ bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 02/09/1984
Thụ phong: 22/08/2018
Khẩu hiệu: "Chính anh em hãy cho họ ăn"
Chức vụ: .
Hiện đang: Đi du học
Địa chỉ liên hệ: Tòa Giám mục Hưng Hóa, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại:
Email:
Quê quán: Giáo xứ Hoàng xá, xã Hoàng xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
Từ tháng 8/2018 - 11/6/2021: Phụ tá tại Toà Giám mục Sơn Tây
Từ tháng 9/2020 - 5/2021: Đồng hành khối tiền chủng viện
Từ tháng 6/2021 - nay: Tu nghiệp tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana và Bộ giáo sỹ (Roma-Italia)
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log