Chủ nhật, 24/10/2021
Linh mục Giuse  Nguyễn Trung Thông
Linh mục Giuse Nguyễn Trung Thông
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 27/08/2019
Chức vụ: Phó xứ Phi Đình.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Phi Đình, khu 1, Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ 2019 -  07/2020: Lm phó đặc trách giáo xứ Vân Thê
Từ 07/2020 - nay: Lm phó đặc trách giáo xứ Phi Đình|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log