Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Trung Thông
Linh mục Giuse Nguyễn Trung Thông
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 27/08/2019
Chức vụ: Phó xứ Phi Đình.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Phi Đình, khu 1, Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ 2019 -  07/2020: Lm phó đặc trách giáo xứ Vân Thê
Từ 07/2020 - nay: Lm phó đặc trách giáo xứ Phi Đình
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log