Thứ ba, 16/04/2024
Linh mục Giuse  Nguyễn Trung Thông
Linh mục Giuse Nguyễn Trung Thông
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 27/08/2019
Chức vụ: Phó xứ Phi Đình.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Phi Đình, khu 1, Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ 2019 -  07/2020: Lm phó đặc trách giáo xứ Vân Thê
Từ 07/2020 - nay: Lm phó đặc trách giáo xứ Phi Đình
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Tại Huynh đoàn Bãi Dòng, khóa học Chân lý XXII diễn ra từ ngày 11 - 13.04.2024, trong tình hiệp thông huynh đệ và hăng say học hỏi của người giáo dân Đa Minh. Đây là một trong những HĐ cuối cùng tổ chức khóa học trong năm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log