Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Antôn  Nguyễn Gia Nhang
Linh mục Antôn Nguyễn Gia Nhang
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1939
Thụ phong: 25/10/1973
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Thổ Khối, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Đang hưu dưỡng tại giáo họ Thổ Khối|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log