Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Antôn  Nguyễn Gia Nhang
Linh mục Antôn Nguyễn Gia Nhang
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1939
Thụ phong: 25/10/1973
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Thổ Khối, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Đang hưu dưỡng tại giáo họ Thổ Khối
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log