Thứ hai, 02/10/2023
Linh mục Giuse  Đỗ Đình Tôn
Linh mục Giuse Đỗ Đình Tôn
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/01/1976
Thụ phong: 01/10/2016
Chức vụ: Chánh xứ Tiên Cát.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Tiên Cát, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Quê quán: Giáo xứ Thủy Trạm, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Từ tháng 10/2016 - 02/2017: Lm. phó đặc trách giáo xứ Vĩnh Hóa
Từ 02/2017 - 2018: Phó giám đốc TTMV Hà Thạch
Từ 07.2018 - 06/2021: Lm. phó đặc trách giáo xứ Tiên Cát, kiêm giáo xứ Vĩnh Hóa
Từ 07/2021 - nay: Lm. chính xứ giáo xứ Tiên Cát
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log