Thứ năm, 30/11/2023
Linh mục Phêrô  Phan Văn Vẻ
Linh mục Phêrô Phan Văn Vẻ
Lễ bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 16/06/1980
Thụ phong: 07/10/2017
Khẩu hiệu: Con Có Là Gì Cũng Là Nhờ Ơn Chúa (2Cr 15,10)
Chức vụ: Chánh xứ Gia Thanh.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Gia Thanh, khu 2, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Quê quán: Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Từ tháng 10/2017 - 11/2018: Lm. phó đặc trách giáo xứ Cát Ngòi
Từ 11/2018 - 07/2020: Lm phó giáo xứ Nghĩa Lộ
Từ 07/2020 - 03/2023: Lm phó giáo xứ Nỗ Lực
Từ 03/2023 - nay: Lm chính xứ giáo xứ Gia Thanh
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log