Chủ nhật, 24/10/2021
Linh mục Giuse  Trần Quý Tuần
Linh mục Giuse Trần Quý Tuần
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 04/12/1978
Thụ phong: 01/10/2015
Khẩu hiệu: Tôi Có Là Gì Đều Bởi Ơn Chúa (2Cr 15,10)
Chức vụ: Chánh xứ Tình Lam.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Tình Lam, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội
Từ 1/10/2015 - 07/2017: Lm. phó đặc trách giáo xứ Hạ Hiệp
Từ 07/2017 - 02/2021: Lm. phó đặc trách giáo xứ Tình Lam
Chủ tịch UB Truyền Thông

Từ 02/2021 - nay: Lm chính xứ Tình Lam|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log