Thứ năm, 28/10/2021
Linh mục Phêrô Nguyễn Duy Trường
Lễ bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 25/12/1981
Thụ phong: 18/08/2020
Chức vụ: Phó xứ Tiên Phong.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Tiên Phong, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Từ tháng 9/2020 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Tiên Phong|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log