Thứ tư, 19/06/2024
Linh mục Phêrô  Nguyễn Duy Trường
Linh mục Phêrô Nguyễn Duy Trường
Lễ bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 25/09/1981
Thụ phong: 18/08/2020
Khẩu hiệu: "Thầy biết con yêu mến Thầy" (Ga 21,17c)
Chức vụ: Phó xứ Mỹ Hưng.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Mỹ Hưng, Hương Khánh, Trấn Yên, Yên Bái
Từ tháng 9/2020 - 07/2022: Lm. phó đặc trách giáo xứ Tiên Phong
Từ 07/2022 - nay: Phó đặc trách Mỹ Hưng
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log