Thứ hai, 02/10/2023
LỊCH CÔNG GIÁO 2023
 Năm A
NHÂM DẦN – QUÝ MÃO
 

 
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
I. GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT
1. Luật buộc giữ chay và kiêng thịt ngày thứ Tư Lễ Tro và ngày thứ Sáu Tuần Thánh (Gl 1251).
2. Luật chung buộc kiêng thịt các ngày Thứ Sáu quanh năm. Khi có lý do, có thể thay việc kiêng thịt này bằng một việc đạo đức hoặc từ thiện bác ái. Ví dụ: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội hoặc từ bỏ tội lỗi, bố thí cho người nghèo hoặc làm một việc công ích (GL 1253).
Riêng trong Giáo phận Hưng Hoá, theo sự đồng thuận của Hội Nghị Mục Vụ toàn Giáo phận ngày 08/12/2011, Đức Giám mục quy định chung cho các giáo hữu, NẾU VÌ LÝ DO GÌ KHÔNG THỂ KIÊNG THỊT NGÀY THỨ SÁU HÀNG TUẦN, THÌ CÓ THỂ THAY THẾ BẰNG BẰNG VIỆC ĐẠO ĐỨC,bằng cáchgóp tiền vào quỹ bác ái của giáo xứ, theo lượng tiền Hội Nghị Mục Vụ Giáo phận ấn định.
3. Luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi tròn đến mãn đời, còn luật giữ chay buộc những người từ tuổi 18 đến bắt đầu tuổi 60.
II. THAM DỰ THÁNH LỄ
Các giáo hữu đã đến tuổi khôn (từ 7 tuổi tròn), khi không mắc ngăn trở chính đáng (như ốm đau, coinhà, bận con dại, già yếu, ở quá xa nhà thờ), buộc đi dự lễ CÁC NGÀY CHỦ NHẬT và bốn ngày lễ trọng sau đây: LỄ CHÚA GIÊSU GIÁNG SINH, LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI, LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI và LỄ CÁC THÁNH (xem GL 1246-1248).
III. KIÊNG VIỆC XÁC
Giáo luật điều 1247 dạy: "Vào ngày Chủ Nhật và các ngày lễ buộc khác, giáo hữu buộc phải tham dự Thánh lễ, và hơn nữa, kiêng làm những công việc hay hoạt động làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng trong ngày của Chúa, và sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác".
Do đó, các giáo hữu đã đến tuổi khôn, khi không có lý do chính đáng, phải kiêng việc xác cả ngày (từ nửa đêm hôm trước đến nửa đêm hôm sau) trong tất cả các ngày Chủ Nhật và bốn ngày lễ trọng sau đây: LễCHÚA GIÁNG SINH, Lễ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI, Lễ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI và Lễ CÁC THÁNH (nếu các ngày lễ này không trùng vào ngày Chủ Nhật).
Bề Trên giáo phận, nhờ đặc ân Tòa Thánh, thông quyền cho các cha xứ được tha phép làm việc xáctùy từng trường hợp cho những người giáo hữu nào đến xin phép mà cha xứ xét thấy họ thực sự gặp hoàn cảnh khó khăn,ví dụ như: không đủ ăn đủ mặc.Họ phải xin phép mỗi năm ít là một lần.
Ai được làm việc xác ngày Chủ Nhật vẫn phải đi dự lễ khi không có ngăn trở chính đáng. Nếu không thể tham dự việc cử hành Thánh lễ vì bất cứ một lý do nghiêm trọng nào khác, tha thiết khuyên nhủ các tín hữu nên tham dự phụng vụ Lời Chúa [...], hoặc nên cầu nguyện trong một thời gian thích hợp, cách riêng tư hoặc với gia đình, hoặc với các nhóm gia đình, tùy dịp (GL 1248,§2).

IV. GIỮ CHAY THÁNH THỂ
Đức Thánh Cha ước ao cho các giáo hữu siêng năng chịu lễ, nên nới rộng luật giữ chay trước khi chịu lễ như sau:
1. Tất cả các giáo hữu muốn chịu lễ, chỉ phải kiêng các thức ăn uống (trừ nước lã) một giờ trước khi chịu lễ, bất luận là chịu lễ vào sáng - trưa - chiều - tối hay nửa đêm cũng thế.
2. Những người sau đây thì chỉ phải giữ chay Thánh Thể khoảng 15 phút đồng hồ trước khi chịu lễ:
a. Các bệnh nhân nằm tại bệnh viện hoặc ở nhà, mặc dầu không ốm liệt giường.
b. Các giáo hữu đã nhiều tuổi, hoặc vì già cả phải nằm ở nhà, hoặc trong các nhà dưỡng lão.
c. Các linh mục bị bệnh dù không liệt giường hoặc già nua, sẽ dâng lễ hoặc chịu lễ.
d. Những người chăm sóc bệnh nhân và những thân nhân của bệnh nhân cũng được chịu lễ đồng thời với bệnh nhân, dù không thể giữ lòng không đúng một giờ như luật ấn định, vì có một lý do chính đáng nào đó.
3. Các giáo hữu chịu lễ như của Ăn Đàng trong lúc nguy tử thì không buộc giữ chay Thánh Thể.
4. Các bệnh nhân dù không liệt giường vẫn được uống chất lỏng (không phải rượu, bia) và các thứ thuốc bất cứ lúc nào trước khi dâng lễ hoặc chịu lễ.
V. VỀ ÂN XÁ
Giáo hội dùng quyền của mình mà phân phát kho tàng ơn cứu chuộc của Chúa Kitô và công nghiệp của các Thánh cho các giáo hữu đã làm và giữ những điều kiện Giáo hội ấn định. Đó là Giáo hội ban Ân xá:
1. Hằng ngày và nhất là lễ trọng, giáo hữu có thể lĩnh nhiều Ân xá: hoặc Tiểu xá là ơn tha một phần hình phạt phải chịu vì tội, hoặc Đại xá là ơn tha tất cả hình phạt.
2. Không ai được lĩnh hộ Ân xá cho người còn sống, mà chỉ lĩnh cho mình, hoặc có thể nhường Ân xá cho kẻ đã qua đời.
3. Không còn nói đến Ân xá mấy ngày, mấy năm nữa mà chỉ nói chung là Tiểu xá và Đại xá.
4. Không còn nói đến Ân xá theo người, theo nơi, theo đồ vật nào nữa, mà chỉ nói Ân xá do việc lành đã làm dù có nói là việc lành ấy với vật nọ, ở nơi kia.
5. Việc viếng nhà thờ để lĩnh Ân xá được bắt đầu từ trưa hôm trước đến nửa đêm hôm sau.
6. Muốn lĩnh Ân xá, đương sự phải có ý lĩnh ít là cách chung và phải làm việc lành theo thể thức đã ấn định.
7. Mỗi ngày chỉ được lĩnh một ơn Đại xá, nhưng trong giờ lâm tử được lĩnh thêm một ơn Đại xá nữa.
8. Mỗi ngày được lĩnh nhiều ơn Tiểu xá.
9. Việc lành phải làm khi viếng nhà thờ là đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính.
10. Muốn lĩnh một ơn Đại xá nào đó thì phải làm một việc lành có ơn Đại xá và giữ ba điều kiện thường lệ là: Xưng tội - Chịu lễ - Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng(có thể đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh chỉ theo ý ngài).
11. Cha giải tội có quyền thay đổi việc làm có Ân xá, hoặc thay đổi các điều kiện cho những ai, vì ngăn trở chính đáng, không thể làm việc lành và giữ những điều kiện đã ấn định.
12. Xưng tội để lĩnh Ân xá: Xưng tội để lĩnh ơn Đại xá thì dù có tội nhẹ cũng phải xưng vì là một điều kiện. Ai xưng tội một tháng hai lần hoặc quen chịu lễ hằng ngày hay ít là một năm xưng tội 5 lần thì không buộc xưng tội để lĩnh ơn Đại xá nữa.
Theo ơn rộng của Tòa Thánh ban thì:
a. Các giáo hữu chỉ xưng tội một tháng một lần cũng được lĩnh các ơn Đại xá trong cả tháng.
b. Tại những nơi không thể hoặc khó đến cùng linh mục giải tội, các giáo hữu giục lòng ăn năn tội và quyết chí sẽ xưng tội sớm hết sức khi có thể, thì cũng được lĩnh các ơn Đại xá.
c. Chịu lễ chính ngày lễ có Ân xá hoặc ngày trước hoặc trong tám ngày sau ngày có Ân xá cũng được.
VI. NGÀY THỨ SÁU ĐẦU THÁNG
Chúa muốn và Giáo hội khuyên các giáo hữu dùng ngày Thứ Sáu Đầu tháng làm việc Đền Tạ Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu.
Những ai muốn thực sự đáp lại những mong muốn của Chúa và Giáo hội, nên làm những việc sau đây:
1. Dự thánh lễ và rước lễ có ý đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa, nhất là những tội người ta phạm đến Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể.
2. Nghe giảng, nghe sách và suy gẫm về tình yêu của Chúa đối với loài người để thêm lòng mến Chúa.
3. Suy nhớ tội lỗi của loài người phạm khắp nơi để thống hối ăn năn, xin Chúa tha thứ và quyết tâm cải thiện đời sống của mình hơn nữa để đền bù phạt tạ.
4. Nơi nào có thể thì tổ chức Chầu Thánh Thể long trọng, sốt sáng hoặc vào buổi sáng hoặc vào buổi tối. Trong giờ Chầu sẽ đọc kinh cầu Trái Tim Chúa Giêsu và kinh Đền Tạ, nhất là có bài sách suy gẫm về Trái Tim và Thánh Thể Chúa.
5. Hoặc tốt hơn nữa, làm giờ Thánh theo ý muốn của Chúa để kính mến đền tạ Trái Tim Chúa. Giờ thánh là giờ cầu nguyện trước Thánh Thể, nhất là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, thứ sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su và các thứ sáu đầu tháng. Giờ ấy có thể tổ chức bằng nhiều hình thức, cốt sao cho người ta yêu mến Chúa hơn, gớm ghét tội lỗi hơn, sửa đổi đời sống tốt hơn. Có thể làm như sau: lần hạt Mùa Thương, ở lặng để suy ngẫm là điều cần thiết giúp cầu nguyện theo bài Tin Mừng, đọc Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu và kinh Đền Tạ.
VII. NGÀY CHẦU LƯỢT
Yêu cầu và mục đích của ngày chầu lượt cũng giống như Giờ Thánh, chỉ khác là ngày chầu lượt được tổ chức long trọng. Xưa nay các giáo hữu vốn quý trọng ngày chầu lượt, vì là ngày chầu Mình Thánh thay mặt giáo phận. Cha xứ, hoặc một cha trong giáo phận được mời đến dâng lễ, giảng giải và tổ chức việc Chầu Mình Thánh cho sốt sáng.
Nếu không có linh mục, thì giáo hữu cũng sốt sáng tổ chức ngày cầu nguyện đặc biệt trước Thánh Thể.
Nên đọc những kinh như: lần hạt Mân Côi, kinh cầu Trái Tim Chúa Giêsu, kinh Đền Tạ.
Cần có những phút thinh lặng để suy gẫm, cầu nguyện riêng, nhất là suy niệm một đoạn Tin Mừng thích hợp. Nên hát những bài hát sốt sáng kính Mình Thánh Chúa.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHỤNG VỤ THÁNH LỄ
I. HUẤN THỊ VỀ PHỤNG VỤ
Các mục tử không phải chỉ chú tâm tuân giữ các lề luật trong các hoạt động phụng vụ, để cử hành thành sự và hợp pháp mà thôi, nhưng còn phải làm cho tín hữu tham dự phụng vụ một cách ý thức, linh động và hữu hiệu” (PV, số 11).
Tác vụ của linh mục là tác vụ của toàn thể Hội Thánh. Vì thế, không thể thi hành tác vụ này nếu không có sự vâng phục, sự hiệp thông cùng hàng giáo phẩm và chăm lo phục vụ Thiên Chúa và anh em. Bản chất phẩm trật của phụng vụ, hiệu lực bí tích và sự tôn trọng phải có đối với cộng đoàn Dân Chúa, đòi linh mục phải chu toàn nhiệm vụ trong việc phượng tự ‘như thừa tác viên và người phân phát trung tín các mầu nhiệm của Thiên Chúa’, và không được tự đưa vào những lễ nghi không được quy định và chấp nhận trong các sách phụng vụ” (Huấn thị Liturgicae Instaurationes ngày 5/9/1970, cuối số 1).
II. THÁNH LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN
Theo luật chung, đó là lễ mà giám mục giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận (GL 388), và linh mục quản xứ dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo xứ (GL 534).
GL 534§1: “Sau khi đã nhận giáo xứ, cha quản xứ có nghĩa vụ phải chỉ thánh lễ cho giáo dân được giao phó cho mình, vào mỗi ngày Chủ Nhật và lễ buộc trong giáo phận; ai bị ngăn trở chính đáng không cử hành được, thì phải nhờ người khác chỉ lễ trong chính các ngày ấy, hay chính mình chỉ lễ vào các ngày khác”.
GL 534 §2: “Cha quản xứ phải coi nhiều giáo xứ, thì vào những ngày nói ở tiết 1, chỉ buộc phải chỉ một lễ cho tất cả giáo dân được giao phó cho mình”.
GL 534 §3: “Cha quản xứ không làm đủ bổn phận nói ở tiết 1 và tiết 2, thì đã bỏ bao nhiêu lễ, phải lo chỉ cho đủ bấy nhiêu lễ sớm hết sức”.
Phải chỉ lễ cho giáo dân vào những ngày sau đây:
 1. Lễ Chúa Giáng Sinh (25-12)
 2. Lễ Chúa Hiển Linh
 3. Lễ thánh Giuse (19-3)
 4. Lễ Phục Sinh
 5. Lễ Chúa Giêsu Lên Trời
 6. Lễ Hiện Xuống
 7. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
 8. Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, tông đồ (29-6)
 9. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15-8)
10. Lễ Các Thánh Nam Nữ (01-11)
          11. Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (8-12).
III. THÁNH LỄ CỬ HÀNH CHIỀU HÔM TRƯỚC
NGÀY LỄ BUỘC VÀ CHIỀU THỨ BẢY
GL 1248 §1: “Ai tham dự thánh lễ vào chính ngày lễ hay vào chiều ngày trước lễ, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ”.
Vì thế, thánh lễ chiều Thứ Bảy và chiều trước ngày lễ buộc sẽ được sắp xếp với mọi yếu tố phải có (diễn giảng, lời nguyện tín hữu), hay nên có (dân chúng tham dự tích cực hơn bằng lời ca tiếng hát, v.v..., IM 115-116) trong thánh lễ của ngày lễ.
Còn chính bản văn thánh lễ thì theo nguyên tắc chung, tức là “luôn luôn phải dành ưu tiên cho thánh lễ phải giữ theo luật buộc, mà không phải quan tâm gì đến bậc phụng vụ của hai lễ cử hành trùng nhau” (Thánh Bộ Phụng Tự, Notitiae 1984, tr. 603). Vì vậy, trong thực tế, nếu lễ chiều thứ Bảy có giáo dân tham dự, thì sẽ cử hành Thánh lễ Chủ Nhật (là Thánh lễ Chủ Nhật hay thánh lễ trùng và thay Chủ Nhật năm đó).
IV. LỄ TRONG TUẦN TRONG MÙA VỌNG, MÙA GIÁNG SINH, MÙA CHAY VÀ MÙA PHỤC SINH
Trong các ngày có lễ nhớ không bắt buộc:
a.   Các ngày trong tuần Mùa Vọng từ 17 đến 24/12;
      Các ngày trong tuần bát nhật Giáng Sinh;
      Các ngày trong tuần Mùa Chay trừ thứ Tư lễ Tro
      và các ngày trong Tuần Thánh:
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày trong tuần, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ ghi trong lịch chung, thay lời nguyện nhập lễ của ngày trong tuần.
b.   Các ngày trong tuần Mùa Vọng trước ngày 17/12;
      Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ ngày 2/1;
      Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:
Linh mục có thể chọn hoặc thánh lễ theo ngày trong tuần, hoặc thánh lễ vị thánh được nhớ, hay vị thánh có ghi trong Sổ bộ các thánh của ngày đó.
V. VỀ VIỆC CỬ HÀNH THÁNH LỄ HÔN PHỐI
Khi cử hành hôn phối trong thánh lễ, thì chỉ được cử hành Thánh lễ Hôn Phối vào một số ngày trong năm mà thôi.
A. Không được cử hành thánh lễ Hôn Phối trong những ngày sau đây:
 • Các lễ trọng buộc cũng như không buộc
 • Các Chủ Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh
 • Lễ Tro và các ngày trong Tuần Thánh
 • Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (2/11)
 • Các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh.
Gặp những ngày trên, phải cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ và đọc tất cả các bài Sách Thánh của ngày lễ đó. Vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn trong thánh lễ, và cuối lễ có thể dùng công thức ban phép lành cho đôi tân hôn. Nếu không phải là Tam Nhật Vượt Qua hay lễ trọng lễ buộc, thì cũng có thể đọc một bài Sách Thánh về hôn phối.
B. Các Chủ Nhật Mùa Giáng Sinh và Thường Niên: cử hành thánh lễ Chủ Nhật, nhưng trong các bài Sách Thánh, có thể đọc một bài về hôn phối; nếu cử hành hôn phối trong thánh lễ không có cộng đồng giáo xứ tham dự, thì có thể cử hành toàn bộ thánh lễ Hôn Phối.
(CE 603 và OCM mới [1990] các số 34, 54 và 56)
Tuyệt đối không được cử hành Hôn Phối vào ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh.
Nhằm nêu bật tính cách cộng đồng của hôn lễ, nghi thức Hôn phối chiếu theo OCM mới số 28, cũng được phép cử hành cho nhiều đôi hôn phối trong cùng một thánh lễ ngày Chủ Nhật. Trong trường hợp ấy thánh lễ có thể cử hành với các lời nguyện của lễ Hôn phối hay của lễ ngày Chủ Nhật, tuy các bài đọc nên lấy từ lễ Hôn phối (trích trong “nhiệm vụ thánh hóa của Giáo Hội”).
VI. LỄ NGOẠI LỊCH
Các ngày Thứ Bảy trong Mùa Thường Niên, khi không có lễ nhớ bắt buộc, có thể cử hành lễ kính Đức Mẹ.
Các ngày trong tuần Mùa Thường Niên, khi không có lễ nhớ buộc, có thể làm lễ ngoại lịch kính nhớ các Thánh, nhưng không được phép dời lễ kính nhớ các Thánh theo lịch sang ngày khác.

VII.     VỀ VIỆC KÍNH TRỌNG THỂ
Để phục vụ lợi ích mục vụ cho giáo dân, trong các Chủ Nhật Thường Niên, được phép mừng các lễ nào gặp trong tuần mà được giáo dân sùng mộ, miễn là những lễ ấy cao hơn chính ngày Chủ Nhật theo bảng ghi thứ tự ưu tiên. Có thể mừng các lễ ấy trong mọi thánh lễ có đông giáo dân tham dự” (AC 58).Theo bảng ưu tiên ở AC 59, thì các lễ được xếp hạng như sau:
 • Các lễ trọng kính Chúa.
 • Các lễ trọng kính Đức Mẹ và các Thánh có ghi trong lịch chung.
 • Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.
 • Các lễ trọng riêng như lễ kính tước hiệu nhà thờ, lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường, v.v...
 • Các lễ kính Chúa có ghi trong lịch chung.
 • Các Chủ Nhật Mùa Giáng Sinh và Thường Niên.
Như vậy, vào những ngày Chủ Nhật Mùa Thường Niên và cả Mùa Giáng Sinh đương nhiên theo luật (ipso jure), được cử hành thánh lễ quen gọi là “kính trọng thể” về những lễ liệt kê ở hạng 1,2,4,5 trên đây, thí dụ:
 • Các lễ trọng: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8).
 • Các Thánh Nam Nữ (1/11); Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ (29/6); Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6); Tước hiệu nhà thờ; Kỷ niệm Cung Hiến Thánh Đường…
 • Các lễ kính về Chúa trong lịch chung: Chúa Hiển Dung (6/8); Suy tôn Thánh Giá (14/9); Cung hiến đền thờ Latêranô (9/11)…

VIII. BẢNG CHỈ DẪN VIỆC CỬ HÀNH CÁC THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG, THÁNH LỄ TÙY NHU CẦU VÀ THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.
Chữ viết tắt:
V1  Thánh lễ có nghi thức riêng (IM 372).
       Thánh lễ tuỳ nhu cầu và ngoại lịch do Đấng Thường Quyền sở tại chỉ định hoặc cho phép, khi gặp một nhu cầu hay một lợi ích mục vụ quan trọng (IM 374).
V2  Thánh lễ tuỳ nhu cầu và ngoại lịch theo sự xét đoán của vị phụ trách thánh đường hay của chính linh mục chủ tế, nếu thực sự có nhu cầu hoặc lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).
V3  Thánh lễ tuỳ nhu cầu và ngoại lịch, do linh mục chủ tế chọn theo lòng đạo đức của giáo dân (IM 373, 377).
D1  Thánh lễ An Táng (IM 380).
D2  Thánh lễ Cầu hồn sau khi được tin người chết hoặc trong ngày Giỗ đầu (IM 381).
D3  Thánh lễ Cầu hồn hằng ngày (IM 381).

Để áp dụng:
01. Các lễ trọng buộc
02. Các Chủ Nhật Mùa Vọng,
      Mùa Chay và Mùa Phục Sinh
03. Thứ Năm Tuần Thánh,
      Tam Nhật Vượt Qua
  KHÔNG ĐƯỢC
CỬ HÀNH
Tất cả
các lễ trên
04. Các lễ trọng không buộc
      Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
05. Thứ Tư lễ Tro;
      Thứ Hai-thứ Tư Tuần Thánh
06. Các ngày trong tuần bát nhật PS
  CHỈ ĐƯỢC
CỬ HÀNH
Lễ D1
07. Các Chủ Nhật Mùa Giáng Sinh
      và Mùa Thường Niên
08. Các lễ kính
  CHỈ ĐƯỢC
CỬ HÀNH
Lễ V1 D1
09. Các ngày từ 17 đến 24/12
10. Các ngày trong tuần
      bát nhật Giáng Sinh
11. Các ngày thường trong Mùa Chay
  CHỈ ĐƯỢC
CỬ HÀNH
Lễ V1 D1 D2
12. Các lễ nhớ bắt buộc
13. Các ngày thường từ đầu Mùa Vọng cho đến hết ngày 16/12
14. Các ngày thường Mùa Giáng Sinh, từ ngày 2/1
15. Các ngày thường Mùa Phục Sinh,
      sau tuần bát nhật
  CHỈ ĐƯỢC
CỬ HÀNH
Lễ V1 V2
D1 D2
16. Các lễ nhớ không bắt buộc
17. Các ngày thường
      Mùa Thường Niên
  ĐƯỢC CỬ HÀNH
Lễ V1 V2 V3
D1 D2 D3
 
IX. RAO LỊCH HẰNG TUẦN
Mỗi Chủ Nhật, các nơi sẽ rao lịch trong tuần tại nhà thờ, nhà nguyện của mình.
Không rao lịch khi giảng sau Tin Mừng, nhưng trước hoặc sau lời nguyện hiệp lễ (IM 166, 184).
Nếu được, mỗi gia đình nên có một cuốn Lịch Công Giáo để biết các ngày lễ của Hội Thánh, ý nghĩa và nghi lễ của các mùa phụng vụ hay dịp lễ.
X. BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
1. Các chữ viết tắt:
AC            Normae de Anno liturgico et Calendario. Những quy luật tổng quát về Năm Phụng Vụ và Niên Lịch
CE             Ceremoniale Episcoporum- Sách Nghi thức Giám Mục
CGKPV    Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Đ               Đỏ
GH            Hiến chế Công đồng về Giáo Hội
GL             Giáo Luật
HĐGM      Hội Đồng Giám Mục
Hl              Số chương và câu theo bản Hy Lạp
Hr              Số chương và câu theo bản Hípri
IM             Institutio generalis Missalis Romani 2002
                  Quy chế tổng quát Sách Lễ Rôma 2002
OCM         Ordo Celebrandi Matrimonii
Nghi thức Hôn Phối (ấn bản mẫu thứ hai 1990)
OLM         Ordo Lectionum Missae để soạn Sách Các Bài Đọc (ấn bản mẫu thứ hai, 1981)
PV             Hiến chế Công đồng về Phụng Vụ Thánh
Tm             Tím                        Tr               Trắng
tt                tiếp theo                X               Xanh
 
2. Các sách Kinh Thánh:
Ac          Aica                          Kh          Khải huyền
Am         Amốt                        Kn          Khôn ngoan
Br           Barúc                        Lc           Luca
Cl           Côlôxê                      Lv           Lêvi
Cn          Châm ngôn               Mc          Máccô
1 Cr        1 Côrintô                  1 Mcb     Macabê quyển I
2 Cr        2 Côrintô                  2 Mcb     Macabê quyển II
Cv          Công vụ Tông đồ     Mk          Mikha
Dc          Diễm ca                    Ml           Malakhi
Dcr         Dacaria                     Mt          Mátthêu
Ds           Dân số                      Nk          Nakhum
Dt           Do Thái                    Nkm       Nơkhemia
Đn          Đanien                      Ov          Ôvađia
Đnl         Đệ nhị luật               Pl          Philípphê
Ed          Êdêkien                    Plm       Philêmôn
Ep           Êphêxô                     1 Pr       1 Phêrô
Er           Étra                          2 Pr       2 Phêrô
Et           Étte                          R           Rút
G            Gióp                         Rm        Rôma
Ga          Gioan                       1 Sb      Sử biên niên quyển I
1 Ga       1 Gioan                    2 Sb      Sử biên niên quyển II
2 Ga       2 Gioan                    1 Sm     Samuen quyển I
3 Ga       3 Gioan                    2 Sm     Samuen quyển II
Gc          Giacôbê                    St          Sáng thế
Gđ          Giuđa                       Tb         Tôbia
Gđt         Giuđitha                   Tl          Thủ lãnh
Ge          Giôen                       1 Tm     1 Timôthê
Gl           Galát                        2 Tm     2 Timôthê
Gn          Giôna                       Tt          Titô
Gr           Giêrêmia                   Tv         Thánh vịnh
Gs           Giôsuê                      1 Tx      1 Thêxalônica
Gv          Giảng viên                2 Tx      2 Thêxalônica
Hc          Huấn ca                    1 V        Các Vua quyển I
Hs           Hôsê                         2 V        Các Vua quyển II
Is            Isaia                          Xh         Xuất hành
Kb          Khabacúc                 Xp         Xôphônia
Kg          Khácgai
 

 
Lưu ý:
1.  Các bài đọc trong thánh lễ:
 • Chủ Nhật và lễ trọng ........................ Năm C
 • Ngày thường ................................…. Năm I(lẻ).
2.  Các Thánh ghi trong ngoặc (...) không kính cũng không nhớ, nên không cử hành thánh lễ về các vị Thánh đó.
3.  Các Thánh không ghi bậc lễ (lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ) thì nhớ tự do.
 
NĂM PHỤNG VỤ 2022
“Hội Thánh, Mẹ hiền, ý thức mình có bổn phận cử hành công trình cứu chuộc của Đấng Phu Quân chí thánh, bằng việc tưởng niệm công trình ấy vào những ngày ấn định trong suốt cả năm. Mỗi tuần, vào ngày gọi là Chủ Nhật, Hội Thánh tưởng nhớ mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa; mỗi năm một lần trong Đại Lễ Vượt Qua, hết sức long trọng, Hội Thánh còn cử hành mầu nhiệm ấy cùng với cuộc Thương Khó hồng phúc của Người.
Qua chu kỳ một năm, Hội Thánh trình bày trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Kitô, từ Nhập Thể, Giáng Sinh, Thăng Thiên đến ngày Hiện Xuống cho tới niềm hy vọng ngày hạnh phúc, ngày Chúa ngự đến.
Trong khi cử hành những mầu nhiệm cứu chuộc như thế, Hội Thánh rộng mở cho các tín hữu kho tàng phong phú các nhân đức và công nghiệp của Chúa, làm cho các mầu nhiệm ấy hiện diện một cách nào đó, qua mọi thời đại, ngõ hầu các tín hữu được tiếp xúc với các mầu nhiệm này và được tràn đầy ơn cứu độ” (PV, số 102).
“Vào các mùa khác nhau trong năm, theo khuôn phép truyền thống, Hội Thánh kiện toàn việc huấn luyện các tín hữu bằng những việc thao luyện đạo đức hồn xác, bằng việc giảng dạy, sự cầu nguyện, các việc hy sinh hãm mình và từ thiện bác ái” (PV, số 105).
“Phải liệu sao cho các tín hữu lưu tâm trước hết đến việc giữ các lễ về Chúa và các mùa trong Năm Phụng Vụ, với tinh thần đạo đức, để những gì họ cử hành và tuyên xưng ngoài miệng trong các lễ và mùa phụng vụ đó, thì họ tin trong lòng, và những gì họ tin trong lòng thì họ lại đem ra thực hành trong nếp sống cá nhân cũng như xã hội” (CE 232).
 
 
 
NĂM DƯƠNG LỊCH 2023

THÁNG MỘT
 
THÁNG KÍNH THÁNH GIA
 
 Ý cầu nguyện:
Cầu cho các nhà giáo dục.
 
Hãy siêng năng lần Hạt Mân Côi
(Mẹ Fatima)
 

Tháng Chạp Nhâm Dần )
DL  ÂL  Lễ phục
1/1 10/12 Tr.  CHỦ NHẬT. LỄ MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng.
                       Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.
                       Ngày hòa bình thế giới.
                       Hôm nay là ngày đầu năm Dương lịch. Hát kinh Chúa Thánh Thần "Xin Thánh Linh..." (Veni Creator). Xin Chúa Thánh Thần, Đấng Phù Trợ, luôn hướng dẫn mỗi người chúng ta trên hành trình trần thế.
                       Cần Kiệm, Phú Nghĩa (Ba Vì), Vĩnh Lộc, Thủy Sơn, An Thịnh, Vân Đồn, Phùng Xá và Khe Chè chầu Mình Thánh.
                       Thánh vịnh tuần II.
 
2      11    Tr   Thứ Hai - trước lễ  Hiển Linh. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ Nhớ.
                        1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.
3      12    Tr   Thứ Ba - trước lễ Hiển Linh. Thánh Danh Chúa Giêsu. 1Ga 2,29 - 3,6; Ga 1,29-34.
                      (hay lễ về Thánh Danh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24)
4      13    Tr    Thứ Tư - trước lễ Hiển Linh.
                       1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.
5      14    Tr    Thứ Năm đầu tháng - trước lễ Hiển Linh.
                       1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.
                       Ngày giỗ Đức Cha Paul Ramond Phaolô Lộc (1944). Giám mục tiên khởi giáo phận Hưng Hóa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài.
6      15    Tr    Thứ Sáu đầu tháng - trước lễ Hiển Linh.
                       1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11.
7       16    Tr    Thứ Bảy đầu tháng - trước lễ Hiển Linh. Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục; Thánh Giuse Tuân, giáo dân tử đạo.
                            1Ga  5,14-21; Ga 2,1-11.
8       17     Tr     CHỦ  NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng.
                       Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân.
                       Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.
                       Phù Lao, Thuấn Nội, Bản Sen (Lào Cai), Đồng Thành, Quế Thượng, Bạch Hà, Khe Côn, Minh Xuân (Lục Yên), Kim Sơn (Sơn Lộc), Thái Bình, Thủy Trạm, Xuân Bình, Gò Trái và Tân Thành chầu Mình Thánh.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Yên Bình tước hiệu Thánh Giuse Thợ (08/1/2014).
9      18    Tr    Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính.
                       Thánh vịnh tuần I .
                       Is 42,1-4.6-7;  (Cv 10,34-38);  Mt 3,13-17.
                      
MÙA THƯỜNG NIÊN
(trước Mùa Chay)
Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh đặc biệt nào về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chủ Nhật” (AC 43).
 
Bài đọc 1 các ngày trong tuần: NĂM LẺ (I).
 
10    19    X    Thứ Ba. Dt 2,5-12; Mc 1,21,-28.
11    20    X    Thứ Tư. Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.       
12    21    X    Thứ Năm. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.
13    22    X    Thứ Sáu. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr); thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm, giáo dân; thánh Giuse Phạm Trọng Tả, giáo dân và thánh Luca Phạm Trọng Thìn, giáo dân, tử đạo
                       Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.
14    23    X    Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13,17.
15    24    X    CHỦ NHẬT II THƯỜNG NIÊN.
                       Thánh vịnh tuần II.
                       Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.
                       Ba Cầu (Phình Hồ), Động Lâm, Nậm Lúc, Ngam Trặn, Cầu Chéo, Tân Thành (Ba Vì), Thạch Khoán và Hoàng Thắng chầu Mình Thánh.
 
16    25    X    Thứ Hai  Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.
17    26    Tr    Thứ Ba. Thánh Antôn, Viện phụ. Lễ nhớ.
                       Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.
18    27    X    Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-1 ; Mc 3,1-6.
                       Bắt đầu tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất (kể cả trong ngày Chủ Nhật).
19    28    X    Thứ Năm. Dt 7,25 – 8,6; Mc 3,7-12.
20    29    X    Thứ Sáu. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).
                       Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.
21    30    Đ     Thứ Bảy. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
                       Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.
 
               Kết thúc năm Nhâm Dần, bước sang năm Quý Mão.
                      
NĂM ÂM LỊCH QUÝ MÃO 2023
 
Tháng Giêng Quý Mão )
22    1/1  X    CHỦ NHẬT III THƯỜNG NIÊN. CHỦ NHẬT LỜI CHÚA.
                            Thánh Vịnh tuần III.
                            Is 8,23b – 9,3; 1Cr 1, 10-13.17;  Mt 4,12-17
                       * MỒNG MỘT TẾT QUÝ MÃO. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Tr).
Lễ Giao thừa (Tr):
Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên (Tr):
Mẫu A: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34.
Mẫu B: Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48.
                       Mẫu C: Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27.
                       (Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo; Thánh Matthêu Đậu (Alonso Liciniana), linh mục, tử đạo; thánh Phanxicô Tế (Federich), linh mục, tử đạo).
                       Ngày giỗ Đức Cha Giuse Phan Thế Hinh (1989). Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài.
23    2      Tr    Thứ Hai.
                       *MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.
                       Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
24    3      Tr    Thứ Ba. Thánh Phanxicô Salêsio, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.
                       2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.
                       *MỒNG BA TẾT. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
                       Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377)
                       St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Chính Tòa Sơn Lộc, tước hiệu thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (24/1/2008).
                      Tại nhà thờ Chính Tòa. Lễ Trọng
                       Tại các nhà thờ khác trong Giáo phận. Lễ kính.
25    4      Tr    Thứ Tư. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính.
                       Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.
                       Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.
                            Ngày cầu cho Ban Hành Giáo trong giáo phận.
26    5      Tr    Thứ Năm. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.
                       2Tm 1,1-8; Lc 10,1-9.
27    6      X    Thứ Sáu. Thánh Angiêla Mêrici, trinh nữ.
                       Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Việt Hải tước hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu (27/1/2021).
28    7      Tr    Thứ Bảy. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                       Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.
 
29    8      X    CHỦ NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
                       Thánh vịnh tuần IV.
                       Xp 2,3;3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a.
                       Bách Lộc, Bách Lẫm, Lạng Bạc, Vạn Trung Hà,  Ngô Tề, Phú Châu, Xuân Quang (Hiền Quan), Thanh Mạc (Phú An) và Hàng Xen (Đồng Xa) chầu Mình Thánh.
                       (Thánh Tôma Khuông, linh mục, tử đạo)
 
30    9      X    Thứ Hai. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.
31    10      Tr      Thứ ba. Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ. Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.      
             
 
 
  
Ý cầu nguyện:
Cầu cho các giáo xứ.

         
1      11/1 X      Thứ Tư. Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.
2      12    Tr    Thứ Năm đầu tháng. ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4; (Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).
                       Làm phép nến và đi kiệu nến.
                       Ngày thánh hiến các tu sĩ nam - nữ.
                       Thánh Gioan Thêôphan Ven (Vénard), linh mục, tử đạo.
                       Ngày giỗ Đức Cha Jean Mazé Kim (1964). Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài.
3      13    X    Thứ Sáu đầu tháng.
                       Thánh Blasio, giám mục, tử đạo. Thánh Angsgario, giám mục.
                       Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Xuân Dương tước hiệu thánh Antôn (3/2/2015).
4      14    X    Thứ Bảy đầu tháng.
                       Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.
5      15    X    CHỦ NHẬT V THƯỜNG NIÊN
                       Thánh vịnh tuần I.
                       Is 58 7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.
                       Chăm Mát, Đồng Huệ, Trù Mật, Thanh Lâm, Họ Bục, Tâm Bằng, Sơn Lộ, Việt Hải, Thạch Đồng, Vân Hà, Lao Chải, Lũng Hiền, Vĩnh Hòa và Yên Hưng chầu Mình Thánh.
                       (Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo)
6      16    Đ     Thứ Hai. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ Nhớ.          St 1,1-19; Mc 6,53-56.
7      17    X    Thứ Ba. St 1,20- 2,4a; Mc 7,1-13.
8      18    X    Thứ Tư. Thánh Giêrônimô Êmilianô. Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr.).
                       St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.
9      19    X    Thứ Năm. St 2,18-25; Mc 7,24-30.
10    20    Tr    Thứ Sáu. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.
                       St 3,1-8; Mc 7,31-37.
11    21    X    Thứ Bảy. Đức Mẹ Lộ Đức.
                       St 3,9-24; Mc 8,1-10.
                       (hay lễ Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Ga 2,1-11).
                       Ngày quốc tế bệnh nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện và có những chia sẻ vật chất cũng như tinh thần cho anh chị em bệnh nhân và người tàn tật với tình bác ái Kitô giáo.
12    22    X    CHỦ NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.
                       Thánh vịnh tuần II.
                       Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37.
                       Hoàng Xá (Thanh Thủy), Họ Mạ, Cẩm Yên, Cầu Thia, Họ Kén, Ngoại Thôn, Đồng Xuân, Khe Nhồi, Phú Thịnh, Thắng Lợi (Phú Lâm), Chàng Sơn, Cựu Lục, Phúc An, Mai Sơn (Lục Yên), Xuân Tiến và Quế Hạ chầu Mình Thánh.
                       (Thánh Laurensô Hưởng và thánh Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục, tử đạo) (Đ)
13    23    X    Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.
14    24    Tr Thứ Ba. Thánh Cyrillo, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ.
                       St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.
                       Ngày Valentin (ngày lễ Tình Yêu). Cầu nguyện cho các bạn trẻ chuẩn bị lập gia đình.
                       Ngày kỷ niệm Đức Cha Đa-Minh Hoàng Minh Tiến thụ phong giám mục (14/2/2022). Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho ngài.
15    15    X    Thứ Tư. St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.
16    26    X    Thứ Năm. St 9,1-13; Mc 8,27-33.
17    27    X    Thứ Sáu. Bảy thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ.
                       St 11,1-9; Mc 8,34 – 9,1.
18    28    X    Thứ Bảy. Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.
 
19    29    X    CHỦ NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.
                       Thánh vịnh tuần III.   
                       Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.   
                       Đông Huỳnh, Bến Dầm, Giáp Lai, Xuân Ái, Cầu Cải, Thụy Liễu, Đương Đầu, Xuân Lan, Tân Hưng (Phù Lao), Tân An (Trù Mật), Tân Quang, Tiên Phong, Sả Xéng và họ Vồi chầu Mình Thánh.
Tháng Hai Quý Mão (t)
20    1/2  X    Thứ Hai. Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.
21    2      X    Thứ Ba. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Hc 2,1-11; Mc 9,30-37.
 
MÙA CHAY
 
Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
Các họ đạo lo liệu cho các em học Kinh nguyện - Giáo lý trước để các em có thể dọn mình Xưng tội - Rước lễ. Các xứ tổ chức thi Kinh nguyện - Giáo lý vào dịp lễ Phục Sinh theo như truyền thống của giáo phận.
Lưu ý:
1. Trong Mùa Chay, không được trưng hoa trên bàn thờ và chỉ dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chủ Nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chủ Nhật IV này (CE 41; 252; 300). Các Chủ Nhật trong mùa Chay không được cử hành các lễ khác, kể cả lễ an Táng. Khi gặp ngày lễ trọng thì chuyển sang ngày thứ Hai.
2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và qui định CGKPV, số 237-239).
2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
3. Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.
4. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa(TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
5. Khi cử hành Bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).

Lưu ý:
Về luật giữ chay và kiêng thịt:
a. GL 1251: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.
b. Tuổi giữ chay, theo GL 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và GL 97,1: “Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên”.
c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (GL 1252).
Về việc làm phép và xức tro:
a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép từ năm trước.
b. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
c. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức là lời nguyện các tín hữu.
     d. Ở Việt Nam, Toà Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.
 

22    3      Tm  THỨ TƯ LỄ TRO. Thánh Vịnh tuần IV.
                       Ge 2,12-18; 2Cr 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18.
                       Buộc giữ chay và kiêng thịt.
                        (Lập tòa thánh Phêrô. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19).
23    4      Tm  Thứ Năm sau lễ Tro. Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ (Đ).
                       Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
24    5      Tm  Thứ Sáu sau lễ Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Xóm Mon tước hiệu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (24/2/2010).
25    6      Tm  Thứ Bảy sau lễ Tro. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.
26    7      Tm  CHỦ NHẬT I MÙA CHAY.
                       Thánh vịnh tuần I.
                       St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11.
                       Bạch Quê, Mường Ảng, Mường Chiềng, Ngô Xá, Phượng Vĩ, Vũ Linh, Đồng Kẻng, Kiều Mộc, Trại Chùa, Lang Thíp, Hoàng Văn, Họ Sính, Thống Nhất (Phú Lâm), Vĩnh Phúc, Vạn Thịnh Lang và Bình Phú chầu Mình Thánh.
 
27    8      Tm  Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.
28    9      Tm  Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
           Ngày cung hiến nhà thờ Đồn Vàng (Trại Cố), tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi (28/2/2014).        
                   
 
THÁNG BA
 
THÁNG KÍNH THÁNH CẢ GIUSE
 
Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa cũng được gọi là “con bác thợ mộc”. Vì thế, tại trường học của thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.
Làm việc kính Thánh Giuse, đọc 7 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng, 7 kinh Sáng Danh và kinh ông Thánh Giuse.
 Ý cầu nguyện:
Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng.
 
 

1      10    Tm  Thứ Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
2      11    Tm  Thứ Năm đầu tháng.
                       Et 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12.
3      12    Tm  Thứ Sáu đầu tháng.
                       Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.
4      13    Tm  Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Casimirô.
                       Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
5      14    Tm  CHỦ NHẬT II MÙA CHAY
                            Thánh vịnh tuần II.
                            St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.
                            Đồng Thịnh, Hà Thạch, Đồng Đam, Nậm Chẩn, Minh Quân, Mỹ Khánh, Đội Mười, Bản Lềnh, Mai Sơn (Sơn La), Phượng Sơn (Phù Lao), Xuân Dương, Xóm Mon, Mường So, Sậu Cao (Sơn Vi), Tùng Khê, Vĩnh Quang, Yên Khoái, Việt Lâm và Yên Hợp chầu Mình Thánh.                                      
6      15    Tm   Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.
7      16    Tm  Thứ Ba. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.
                        Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.
8      17    Tm  Thứ Tư. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
                       Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
9      18    Tm  Thứ Năm. Thánh Phanxica thành Rôma, nữ tu.
                      Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.
10    19    Tm  Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.
11    20    Tm  Thứ Bảy. Thánh Đaminh Cẩm, linh mục, tử đạo. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.
12    21    Tm  CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
                            Thánh vịnh tuần III
                       Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42.
                       Âm Phước (Yên Phú), Cổ Phúc, Đồng Giang, Co Hay, Sơn Lộc, Thống Nhất, Nhân Nghĩa, Yên Thái, Vạn Thành (Thanh Sơn), Bãi Hiền, Phú Thọ, Vĩnh Thọ, San 2 (Lao Chải), Tân Lập (Phú Lâm) và Lạc Hồng chầu Mình Thánh.
                            Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc:
                      Xh 17,1-7; Ga 4,5-42.
       
13    22    Tm  Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.
                       Kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu chọn làm Giáo hoàng (13/3/2013).
14    23    Tm  Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.
15    24    Tm  Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.
16    25    Tm  Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.
17    26    Tm  Thứ Sáu. Thánh Patriciô, giám mục.
                            Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.
18    27    Tm  Thứ Bảy. Thánh Cyrillô Giêrusalem, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
                       Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.
19    28    Tm (H) CHỦ NHẬT IV MÙA CHAY
                       Thánh vịnh tuần IV.
                       1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41.
                       Ân Thịnh, Thung Bằng (Yên Lập), Nam Đẩu, Gò Xoan, Mù Cang Chải, Lũng Thượng, Thanh Xuân, Thạch Hòa, Cao Bang, Tân Lập, Việt Mông, Viễn Sơn và An Đạo chầu Mình Thánh.
                       Hôm nay có thể dùng màu Hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác trong phụng vụ.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Cốc Lếu (19/3/2012) và nhà thờ Yên Phú (19/3/2016), cùng chung tước hiệu Thánh Giuse.
20    29    Tr    Thứ Hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA, QUAN THẦY CHUNG HỘI THÁNH VÀ RIÊNG GIÁO HỘI VIỆT NAM. Lễ trọng. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân.
                       2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Xóm Bướm tước hiệu Thánh Giuse (20/3/2014).
21    30    Tm  Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.
 
Tháng Hai Quý Mão (n)
22    1/2n Tm Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Yên Hợp tước hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu (22/3/2007)
23    2      Tm  Thứ Năm. Thánh Turibiô Mônrôvêkhô, giám mục. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.
24    3      Tm  Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.
25    4      Tr    Thứ Bảy. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng.
                       Is 7,10-14.8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.
        Lưu ý:  Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần (quỳ gối)... và đã làm người (đứng lên)” (IM 137).
        Lưu ý:     Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ, tuỳ theo quyết định của HĐGM. Các Thánh giá được che cho đến thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác được che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.
 
26    5      Tm  CHỦ NHẬT V MÙA CHAY
                       Thánh vịnh tuần I.
                   Ed 47,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45. (có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).
                   Bằng Giã, Bảo Long, Đồng Danh, Giáp Xuân, Tân Tiến (Ngô Xá), Trại Sơn, Mỹ Hưng, Long Khánh (Bảo Yên), Trạch Lôi, Tô Mậu, Việt Quang, Yên Bồ (Yên Khoái) và Thanh Long (Thanh Đình) chầu Mình Thánh.
                       Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc:
                      2V 4,18b-21.32-37; Ga 11,1-45.
                      Ngày cung hiến nhà thờ Mộc Hoàn tước hiệu Thánh Giacôbê (26/3/2022)
 
27    6      Tm  Thứ Hai. Đn 13,41c-62; Ga 8,1-11.
28    7      Tm  Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.
                       Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc:
                      Mk 7,7-9; Ga 9,1-41.
29    8      Tm  Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.
30    9      Tm  Thứ Năm. St 17,3-9; Ga 8,51-59.
31    10    Tm  Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

 
 

Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho một nền văn hóa phi bạo lực
 
 
 
 
 
 
 
 
1      11    Tm   Thứ Bảy đầu tháng.
                       Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.
 
TUẦN THÁNH
1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh lễ Tiệc Ly.
Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều cử hành Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Chúa chịu Thương Khó và ngày thứ Bảy Tuần Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chủ Nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.
Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.
2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.
Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu biết trước các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.
Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.
 
2      12    Đ     CHỦ NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
                       Thánh vịnh tuần II.
                       Làm phép và rước lá: Mt 21,1-11.
                       Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14 – 27,56 (hay Mt 27,11-54).
                       (Thánh Phanxico Paula, ẩn tu, thánh Đaminh Vũ Đình Tước, linh mục, tử đạo).
Lưu ý:
1. Hôm nay, Hội Thánh cử hành việc Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất Mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước thánh lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lặp lại trước một (hoặc hai) thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.
2. Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.
3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng.
4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu Thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ, và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó thánh lễ tiếp tục như thường lệ.
5. Vì lý do mục vụ, có thể bỏ một hoặc hai bài đọc trước bài Tin Mừng, nhưng cũng vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn bài Thương Khó, và không bỏ các bài đọc trước đó.
6. Khi đọc Bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào cũng không ghi dấu Thánh giá trên sách. Phó tế đọc Bài Thương Khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc Bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc Bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong các thánh lễ khác.
Hết Bài Thương Khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù là vắn tắt. Cũng có thể giữ thinh lặng một lúc.
     7. Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành Phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Người, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hoặc ngày Chủ Nhật...
Lưu ý:
Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.
Các buổi tối ngắm sự Thương Khó Chúa Giêsu.
 
3      13    Tm  THỨ HAI TUẦN THÁNH.
                       Is 42,1-7; Ga 12,1-11.
4      14    Tm  THỨ BA TUẦN THÁNH.
                       Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.
                       Hôm nay, Đức Giám Mục giáo phận cử hành thánh lễ Làm Phép Dầu Thánh tại nhà thờ giáo xứ Yên Tập.
                       Bài đọc lễ Dầu: Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.
                       (Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh).                       
5      15    Tm  THỨ TƯ TUẦN THÁNH.
                       Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.
                       Tối ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu.
                       (Thánh Vinh sơn Phêriê, linh mục).
 
6      16    Tr    THỨ NĂM TUẦN THÁNH
        (Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, linh mục, tử đạo).
 
Lưu ý:
1. Hôm nay chỉ cử hành Thánh lễ Làm Phép Dầu và Thánh lễ Tiệc Ly. Cấm mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự và Thánh lễ An Táng.
2. Thánh lễ Làm Phép Dầu, do Đức Giám mục chủ tế cùng với linh mục đoàn của ngài đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Vì thế, trong mức độ có thể, tất cả mọi linh mục nên tham dự.
Giáo dân cũng nên tham dự đông đảo và rước lễ trong thánh lễ này.
3. Thánh lễ Làm Phép Dầu cử hành với phẩm phục trắng.
4. Dầu mới được làm phép và hiến thánh được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ; dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu.
Có thể tổ chức rước Dầu mới trước Thánh lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu Thánh trong đời sống Kitô giáo.
5. Nếu hôm nay khó có thể quy tụ giáo sĩ và giáo dân về bên giám mục, Thánh lễ Làm Phép Dầu có thể cử hành vào một ngày nào trước đó, gần Lễ Phục Sinh.
 
TAM NHẬT VƯỢT QUA
Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ Mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của Năm Phụng Vụ” (AC 18).
Lưu ý:
1.  Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả Thánh lễ An Táng.
2.  Các cộng đoàn tu sĩ ít người nên về dự lễ nghi tại các nhà thờ lớn hơn. Nếu một linh mục phụ trách nhiều giáo xứ nhỏ, giáo dân nên quy tụ về dự lễ ở nhà thờ chính.
Tuy nhiên, nếu một linh mục phụ trách hai hay nhiều giáo xứ, trong đó có đông giáo dân tham dự và các nghi thức có thể cử hành cách xứng đáng, long trọng, thì cha xứ được phép cử hành các nghi lễ Tam Nhật Vượt Qua một lần thứ hai.
3. Về việc rước lễ:
a. Ngày thứ Năm Tuần Thánh, chỉ được cho tín hữu rước lễ trong Thánh lễ Làm Phép Dầu và Thánh lễ Tiệc Ly mà thôi.
Được đưa Mình Thánh cho bệnh nhân bất cứ giờ nào trong ngày.
b. Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, chỉ cho tín hữu rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi.
Có thể đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.
c. Thứ Bảy Tuần Thánh, trước Canh Thức Vượt Qua, chỉ được đưa Mình Thánh như Của Ăn Đàng mà thôi.
 
Chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY.
       Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.
Lưu ý:
1. Với Thánh lễ Tiệc Ly chiều hôm nay, Hội Thánh khai mạc Tam Nhật Vượt Qua và tưởng niệm bữa tối sau hết của Chúa Giêsu, trong đó Người thiết lập Giao Ước Mới trong Mình và Máu Thánh Người dưới hai hình bánh và rượu.
Bài giảng sẽ đề cập đến các mầu nhiệm được tưởng niệm trong thánh lễ này, tức là việc thiết lập Bí tích Thánh Thể, chức tư tế và điều răn của Chúa về tình bác ái huynh đệ. Sau bài giảng sẽ cử hành nghi thức rửa chân, nếu lý do mục vụ khuyên nên làm.
2. Theo truyền thống lâu đời của Hội Thánh, hôm nay cấm cử hành mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự.
Thánh lễ Tiệc Ly cử hành ban chiều lúc thuận tiện, có toàn thể cộng đoàn địa phương tham dự đông đủ, trong khi các linh mục và thừa tác viên thi hành phận vụ mình.
Các linh mục đã đồng tế trong Thánh lễ Làm Phép Dầu, hoặc đã cử hành thánh lễ vì lợi ích giáo dân, thì lại được đồng tế trong thánh lễ chiều nữa.
3. Nơi nào lý do mục vụ đòi hỏi, thì Đấng Thường Quyền sở tại có thể cho phép cử hành một thánh lễ thứ hai trong các nhà thờ và nhà nguyện, vào ban chiều. Còn trong trường hợp thật sự cần thiết, có thể cho phép cử hành thánh lễ cả vào lúc ban sáng, nhưng chỉ dành cho các tín hữu không có cách nào tham dự thánh lễ chiều được. Tuy nhiên đừng cử hành chỉ vì lợi ích riêng tư, kẻo làm thiệt hại cho việc cử hành thánh lễ chính ban chiều.
Chỉ cho giáo dân rước lễ trong thánh lễ mà thôi; nhưng bất cứ giờ nào trong ngày, cũng có thể đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân.
4. Nhà Tạm hoàn hoàn toàn để trống. Trong thánh lễ chiều nay sẽ truyền phép Bánh Thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân rước lễ hôm nay và ngày mai.
5. Trong khi hát kinh Vinh Danh thì rung chuông. Sau đó, không rung chuông nữa cho đến Canh Thức Vượt Qua, trừ khi HĐGM hay giám mục giáo phận quy định khác.
6. Nơi nào giáo dân đã được chuẩn bị, có thể tổ chức nghi thức rửa chân cho những người đàn ông đã được tuyển chọn, để nói lên ý nghĩa phục vụ và bác ái của Chúa Kitô là Đấng đã đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ.
7. Khi rước lễ vật đến bàn thờ, cũng nên đem những phẩm vật dành cho người nghèo, nhất là các phẩm vật đã được thu góp trong Mùa Chay như hoa trái của việc sám hối.
8. Kết thúc lời nguyện hiệp lễ, thì kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ, với hương và đèn nến.
9. Mình Thánh Chúa lưu giữ cho việc rước lễ ngày hôm sau được kiệu sang bàn thờ phụ, nơi giáo dân tiếp tục suy niệm và cầu nguyện.
Bàn thờ phụ được trang hoàng thích hợp với việc lưu giữ Mình Thánh Chúa. Nơi đây phải có Nhà Tạm đóng kín và tránh việc trưng bày hay đặt Mình Thánh Chúa trong mặt nhật. Ngoài ra, về hình thức Nhà Tạm, tránh cách dùng kiểu nhà mồ: Vì nơi lưu trữ Mình Thánh Chúa không nhằm biểu thị mồ Chúa, nhưng chỉ nhằm giữ Mình Thánh cho việc rước lễ ngày hôm sau.
10. Kết thúc buổi cử hành hôm nay thì lột khăn bàn thờ, và nếu có thể, cất các Thánh giá. Nếu còn Thánh giá nào trong nhà thờ, nên phủ khăn.
11. Khuyên giáo dân nên tuỳ hoàn cảnh đến chầu Mình Thánh Chúa ban tối hay đêm vào giờ thuận tiện; nhưng từ nửa đêm trở đi, không tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nữa.
     12. Không tổ chức kiệu và đặt Mình Thánh Chúa trong các nhà thờ không cử hành Phụng Vụ trọng thể Cuộc Thương Khó của Chúa vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh.
 
7      17    Đ     THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU. Buộc giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13–53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1–19,42.
               (Thánh Gioan Baotixita Lasan, linh mục. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, linh mục, tử đạo).
Ngày cung hiến nhà thờ Ngô Xá, tước hiệu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (7/4/2008).
Quyên góp cho việc bác ái. Số tiền dâng cúng trong nghi thức hôn kính Thánh Giá hôm nay được chuyển đến Ủy Ban Bác Ái Xã Hội HĐGMVN để lo cho việc bác ái.
Lưu ý:
1. Hôm nay Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô chịu hiến tế, nên Hội Thánh cử hành việc suy tôn và kính thờ Thánh giá, vì nhờ Thánh giá, ơn cứu độ được ban cho cả thế giới.
2. Theo truyền thống rất xa xưa, hôm nay Hội Thánh không cử hành Thánh Thể.
Hôm nay chỉ cho giáo dân rước lễ trong buổi cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi. Tuy nhiên, có thể đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.
3. Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành bí tích nào hết, trừ Bí tích Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống.
4. Hôm nay giữ chay và kiêng thịt.
Vì là Chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua để tâm hồn được nâng cao và mở rộng mà đạt tới niềm vui của Chủ Nhật Phục Sinh (PV, số 110).
5. Nếu có thể, nên long trọng cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân.
6. Khoảng 3 giờ chiều, cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa; nếu lý do mục vụ đòi hỏi, có thể cử hành vào giờ thuận tiện hơn từ sau 12 giờ trưa, song đừng muộn quá 9 giờ tối.
7. Bàn thờ hoàn toàn để trống: không Thánh giá, không chân đèn, không trải khăn.
8. Về Bài Thương Khó xem chỉ dẫn ở Chủ Nhật Lễ Lá.
9.  Chỉ dùng một Thánh giá duy nhất trong nghi thức kính thờ.
Nếu vì số dân chúng đông, mỗi người không thể lên tôn kính Thánh giá được, thì sau khi một phần tín hữu đã tôn kính, linh mục cầm Thánh giá lên đứng trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng kính thờ Thánh giá, rồi nâng cao Thánh giá trong giây lát để mọi người thinh lặng tôn thờ.
10. Kính thờ Thánh giá xong, đi rước Mình Thánh từ bàn thờ phụ về và cho rước lễ. Sau đó lại rước Mình Thánh với hình thức đơn giản về nơi cất giữ, với đèn chầu như thường lệ.
11. Sau buổi cử hành thì lột khăn bàn thờ, nhưng để lại Thánh giá và các chân đèn. Nên đặt Thánh giá cho các tín hữu kính thờ ở một nơi thuận tiện cho việc cầu nguyện và suy niệm.
12. Từ sau khi kính thờ Thánh giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước Thánh giá.
13. Nên quí trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ như: kiệu thương khó, đi đàng Thánh giá, suy gẫm các sự Thương khó Đức Mẹ ...
 
8      18    Tr  THỨ BẢY TUẦN THÁNH.
Vì Canh Thức Vượt Qua thuộc Chủ Nhật Phục Sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của thứ Bảy Tuần Thánh (Thánh Bộ Phụng Tự, Thông tư ngày 16/1/1988, số 95).
Lưu ý:
1. Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa, để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông, đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa phục sinh.
2. Nếu có thể, nên cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân. Bằng không, cử hành Phụng vụ Lời Chúa hay làm việc đạo đức khác diễn tả mầu nhiệm cử hành hôm nay, nhất là để kính Đức Maria cùng liên kết với sự thương khó của Chúa Giêsu.
3. Trong nhà thờ có thể trưng bày cho giáo dân tôn kính ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh hoặc mai táng trong mồ, hoặc ảnh Chúa xuống ngục tổ tông minh hoạ mầu nhiệm ngày thứ Bảy Tuần Thánh, hoặc ảnh Đức Mẹ sầu bi.
4. Hôm nay không cử hành thánh lễ và các bí tích khác, trừ Bí tích Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Chỉ có thể cho rước lễ như Của Ăn Đàng.
MÙA PHỤC SINH
Năm mươi ngày từ Chủ Nhật Phục Sinh đến Chủ Nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một ‘Đại Chủ Nhật’. Đặc biệt trong những ngày này hát Halleluia” (AC 22).
CANH THỨC VƯỢT QUA:
1. St 1,1–2,2 (hay St 1,1.26-31a).
2. St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18).
3. Xh 14,15–15,1.
4. Is 54,5-14.
5. Is 55,1-11.
6. Br 3,9-15.32–4,4.
7. Ed 36,16-17a.18-28.
8. Rm 6,3-11.
9. Mt 28,1-10.
Lưu ý:
1. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và cử hành Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, được coi là “Mẹ của mọi lễ canh thức”. Trong lễ canh thức này, Hội Thánh canh thức để mong đợi Chúa sống lại và cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua ấy trong các Bí tích Khai Tâm Kitô giáo. Toàn thể truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận buổi canh thức này mang tính chất trông đợi cuộc quang lâm cánh chung của Chúa.
2. Tất cả Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên không được bắt đầu trước lúc chập tối và phải kết thúc trước rạng đông ngày Chủ Nhật.
3. Không được phép chỉ cử hành thánh lễ mà không có các nghi thức Canh Thức Vượt Qua.
4. Có thể cử hành Canh Thức Vượt Qua tại các nhà thờ và nhà nguyện đã không cử hành nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu Tuần Thánh. Tại các nơi đã cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu Tuần Thánh, có thể bỏ không cử hành Canh Thức Vượt Qua. Nhưng nơi nào có Giếng Rửa Tội thì buộc phải cử hành canh thức.
5. Trong tất cả buổi cử hành, linh mục và các thừa tác viên khác mặc lễ phục màu trắng như khi cử hành thánh lễ.
6. Trong đêm canh thức này, nghi thức được sắp xếp như sau:
- Phần thứ nhất: Thắp Nến Phục Sinh.
- Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa. Tin tưởng vào Lời Chúa và điều Chúa hứa, Hội Thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho Dân Người, ngay từ lúc khởi nguyên.
- Phần thứ ba: Phụng vụ Thánh Tẩy. Hội Thánh đón nhận các anh em tân tòng, và toàn thể cộng đoàn lặp lại những lời cam kết khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.
- Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh Thể. Gần rạng sáng Phục Sinh, cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong Bí tích Thánh Tẩy, Hội Thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho Dân Người qua sự chết và phục sinh của Người, cho đến khi Người đến.
7. Phải cử hành Canh Thức Vượt Qua cách trang trọng để giáo dân có thể hiểu ý nghĩa của các biểu tượng và các nghi thức; ý nghĩa này cũng được nói lên qua các lời nhắn nhủ và các lời nguyện.
8. Để duy trì tính chân thực của dấu chỉ, Nến Phục Sinh phải được làm bằng sáp nguyên tuyền, đủ lớn và còn mới, bởi vì diễn tả hình ảnh Chúa Kitô là ánh sáng thật soi chiếu thế gian.
9. Do nhu cầu, bài công bố Tin Mừng Phục Sinh cũng có thể do một ca viên không phải là phó tế công bố, nhưng người này không xin linh mục chủ tế ban phép lành, và bỏ câu: “Vậy giờ đây...” cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào: “Chúa ở cùng anh chị em.” Có thể hát bản dài hay ngắn.
10. Phải đọc ít nhất ba bài Cựu Ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích Sách Xuất Hành. Nên hướng dẫn vắn tắt để giáo dân hiểu ý nghĩa Kitô giáo của các bài Cựu Ước.
11. Phụng vụ Thánh Tẩy trong Canh Thức Vượt Qua đạt ý nghĩa trọn vẹn nếu có ban Bí tích Thánh Tẩy cho người lớn hay ít là trẻ em. Bằng không, tại các nhà thờ giáo xứ thì làm phép nước rửa tội. Nơi nào không có ai lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và cũng không phải làm phép Giếng Rửa Tội, thì làm phép nước để nhắc lại Bí tích Thánh Tẩy, sau đó lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích này rồi rảy nước thánh trên dân chúng.
12. Có thể xông hương khi đọc Tin Mừng, nhưng không mang đèn nến.
13. Dấu chỉ Bí tích Thánh Thể được hoàn hảo khi cho rước lễ dưới hai hình bánh rượu trong Canh Thức Vượt Qua. Đấng Thường Quyền sở tại suy xét và ấn định các quy tắc về điều này.
14. Lễ Đêm Canh Thức là Thánh lễ Phục Sinh, Chúa sống lại. Ai cử hành hoặc đồng tế lễ đêm còn được cử hành hoặc đồng tế thánh lễ ngày Phục Sinh.
 
9      19    Tr    CHỦ NHẬT PHỤC SINH.
                       Lễ trọng với tuần Bát Nhật. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Cha xứ dâng lễ cho giáo dân.
Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay 1 Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9.
Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh còn trong tuần Bát Nhật thì tùy ý.
                      
Lưu ý:
1. Trong thánh lễ, thay vì nghi thức sám hối thì rảy nước thánh (đã làm phép đêm trước), để nhắc lại Bí tích Thánh Tẩy.
2. Thắp sáng Nến Phục Sinh và đặt gần giảng đài hoặc gần bàn thờ trong các giờ cử hành phụng vụ trọng thể hơn của mùa này, tức là trong thánh lễ, giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Chiều, cho đến hết Chủ Nhật Hiện Xuống.
3. Các ngày trong Tuần Bát Nhật, mừng như lễ trọng kính Chúa, nhưng không đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ (x. AC 24).
4. Các ngày trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh chỉ được cử hành Thánh lễ An Táng mà thôi. Không được cử hành các thánh lễ khác.
5. Các Chủ Nhật Mùa Phục Sinh không được cử hành các thánh lễ khác, kể cả Thánh lễ An Táng.
6. Từ hôm nay cho đến hết Chủ Nhật Hiện Xuống, đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
7. Về việc rước lễ trong Mùa Phục Sinh: Giáo luật điều 920 dạy: “Mọi tín hữu sau khi Rước lễ Lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm”.
Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong Mùa Phục Sinh là từ thứ Tư Lễ Tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi, chiếu theo điều 217 của Công Đồng Đông Dương lần thứ I, năm 1934 và thông báo của Uỷ Ban Giám mục về Phụng vụ, số VII ngày 10/8/1971.
Nhân tiện cũng nhắc về việc xưng tội. GL 989: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần”.
 
10    20    Tr    THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.
 
11    21    Tr    THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.
 

 
12    22    Tr    THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.
                       (Ngày cung hiến nhà thờ Khổng Tước tước hiệu Đức Mẹ Dâng Mình (12/4/2013).
13    23    Tr    THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.
                       (Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo)
14    24    Tr    THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.        Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.
 
15    25    Tr    THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15
                      
16    26    Tr    CHỦ NHẬT II PHỤC SINH. KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.
                       Thánh vịnh tuần II.
                       Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31.
                       Hòa Bình, Bản Lầu, Mông Sơn, Hưng Thuận, Dốc Võng (Ba Vì), Bãi Mộc, Hưng Sơn, Minh Quán, Lã Hoàng, Sơn Vi (Lâm Thao), Vân Thê (Cẩm Khê)  và Thắng Sơn chầu Mình Thánh.
Ngày cung hiến nhà thờ Vĩnh Hóa tước hiệu Thánh Giuse (16/4/2012)
 
Lưu ý:
Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:
a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thực sự có nhu cầu và ích lợi mục vụ đòi hỏi (IM 376).
     c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
                      
17    27    Tr    Thứ Hai. Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.
18    28    Tr     Thứ Ba. Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.
19    29    Tr    Thứ Tư. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.
 
Tháng Ba Quý Mão (t)
20    1/3  Tr    Thứ Năm. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
Ngày cung hiến nhà thờ Vân Thê (Cẩm Khê) tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm (20/4/2010).
21    2      Tr    Thứ Sáu. Thánh Alsenmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Thủy Trạm tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi (21/4/2007).
22    3      Tr    Thứ Bảy. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Phượng Vĩ tước hiệu Thánh Phanxicô Xaviê (22/4/2008).
23    4      Tr    CHỦ NHẬT III PHỤC SINH.
                       Thánh vịnh tuần III.
                       Cv 2,14,22-23; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35.
                       Canh Nậu, Dân Chủ, Đoàn Kết (Tiên Kiên), Hương Lâu, Mông Phụ, Nậm Tăm, Thổ Khối, Đồi Phủ, Tuyên Quang, Hàm Rồng (Lào Cai), Lương Sơn (Yên Lập), Sản Đãng, Yên Hương và Cao Mại chầu Mình Thánh.
                       (Thánh Grêgôriô, tử đạo và thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo)
                       Từ trưa thứ Hai tuần này, anh chị em hãy cầu nguyện cho tuần chia sẻ mục vụ thường niên của các linh mục trong giáo phận.
 
24    5      Tr    Thứ Hai. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
25    6      Đ     Thứ Ba. THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
                        1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.
26    7      Tr    Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
27    8      Tr    Thứ Năm. Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng, linh mục, tử đạo.
                       Cv 8,26-40; .Ga 6,44-51.
28    9      Tr   Thứ Sáu. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo; thánh Louis Maria Grignion de Montfort, linh mục; thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, linh mục; thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng và thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thành, thầy giảng, tử đạo.
                       Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
29    10    Tr    Thứ Bảy. Thánh Catarina Siena, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                       Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.
30    11    Tr    CHỦ NHẬT IV PHỤC SINH. LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH.
                       Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
                       Thánh vịnh tuần IV.
                       Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.
                       Quyên góp giúp cho việc đào tạo linh mục ở Đại Chủng viện.
Tình Lam, Bến Đền (Phố Lu), Khánh Thiện, Hoàn Nàm, Khe Bốn (Yên Hưng), Thanh Liêm, Phình Hồ, Xóm Giắt (Đồng Xa), Minh Xuân (Hoàng Xá), Phú Nghĩa (Thạch Thất), Nghĩa Tâm, Yên Dục và Cảm Nhân (Yên Bình) chầu Mình Thánh.
                       (Thánh Piô V, giáo hoàng; Thánh Giuse Trần Văn Tuân, linh mục, tử đạo. (Đ).


        
 
THÁNG NĂM
 
 
THÁNG DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta” (GH 67).
Khi làm việc tháng kính Đức Mẹ, đọc kinh Cầu Đức Bà, kinh Lạy Nữ Vương, và kinh Hãy Nhớ. Trong tháng này, các giáo xứ và các giáo họ nên tổ chức đi kiệu, rước hoa dâng kính Đức Mẹ.
Ý cầu nguyện:
Cầu cho các phong trào Công giáo tiến hành và các nhóm thiện nguyện trong Giáo Hội.
 
 
 
 
1      12/3 Tr    Thứ Hai. Thánh Giuse thợ, thánh Augustinô Đông (Choeffler), linh mục; thánh Gioan Louis Hương (Bonnard), linh mục, tử đạo.
                       St 1,26 – 2,3; Mt 13,54-58. (Hay Cv 11,1-18; Ga 10,11-18).
2      13    Tr    Thứ Ba. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, giáo dân, tử đạo (Đ).
                       Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.
3      14    Đ     Thứ Tư. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ Kính.
                       1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.          
4      15    Tr    Thứ Năm đầu tháng.
                       Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
5      16    Tr    Thứ Sáu đầu tháng.
                       Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
6      17    Tr    Thứ Bảy đầu tháng.
                       Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
7      18    Tr    CHỦ NHẬT V PHỤC SINH.
                       Thánh vịnh tuần I.
                       Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.
                       Cốc Mỳ (Lao Cai), Phi Đình, Phú Mai (Dưỡng Tế), Phượng Tiên, Minh Hồng, Mường Hoa và Yên Bình (Thanh Ba) chầu Mình thánh.
8      19    Tr    Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
9      20    Tr    Thứ Ba. Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, linh mục, tử đạo. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.      
                       Ngày giỗ Đức Cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu (1992). Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài.
10    21    Tr    Thứ Tư. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
11    22    Tr    Thứ Năm. Thánh Mattheu Lê Văn Gẫm, giáo dân, tử đạo (Đ). Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
12    23    Tr    Thứ Sáu. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo; thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).
                       Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
13    24    Tr    Thứ Bảy.  Đức Mẹ Fatima.
                       Cv 16,1-10; Ga 15,18-21   (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11; Lc 11,27-28).
14    25    Tr    CHỦ NHẬT VI PHỤC SINH
                        Thánh vịnh tuần II.
                        Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21.
                       Phúc Lộc, Tủa Chùa, Lai Châu, Đại Tảo, Đồn Vàng (Trại Cố), Sơn Vi (Thanh Thủy), Văn Bàn (Phố Lu) và Xuân Áng chầu Mình Thánh.
                       (Thánh Matthia Tông Đồ)
15    26    Tr    Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26 – 16,4a.
                        Ngày cung hiến nhà thờ Bảo Long, tước hiệu Đức Maria Trinh Nữ Vương (15/5/2015).
16    27    Tr     Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
17    28    Tr    Thứ Tư. Cv 17,15.22 – 18,1; Ga 16,12-15.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Cần Kiệm tước hiệu thánh Gioan Tẩy Giả (17/5/2006) và nhà thờ Cam Đường tước hiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (17/5/2017).
Ban chiều: LỄ VỌNG CHÚA LÊN TRỜI
                       Các bài đọc lấy ở chính ngày lễ.
 
18    29    Tr    Thứ Năm. CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Lễ trọng. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Cha xứ dâng lễ cầu nguyện cho giáo dân.
                       Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.
                       (Có thể kính trọng thể vào ngày Chủ Nhật)
                        (Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
                       Từ hôm nay, chúng ta hãy làm tuần chín ngày kính Chúa Thánh Thần (đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh, kinh Tin Kính, Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, xin xuống sáng thật cho chúng con...)
 
Tháng Tư Quý Mão (đ)
19    1/4  Tr    Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
20    2      Tr    Thứ Bảy. Thánh Bernađinô Siena, linh mục. 
                       Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
21    3      Tr    CHỦ NHẬT VII PHỤC SINH
                       Thánh vịnh tuần III.
                       Cv 1,12-14; 1Pr 4,13-16; Ga 16,23b-28.                           
                       Bắc Cường, Tản Lĩnh, Hồng Sơn, Trại Cỏ, Đại Phác và Hương Tran chầu Mình Thánh.
                        (Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).
22    4      Tr    Thứ Hai. Thánh Rita Cascia, nữ tu; thánh Gregorio Hồ Đình Hy và thánh Laurenso Phạm Viết Ngôn, giáo dân, tử đạo.
                       Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
23    5      Tr     Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
24    6      Tr    Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
25    7      Tr    Thứ Năm. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh; thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng; thánh Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ; thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng, tử đạo.
                       Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.                    
26    8      Tr    Thứ Sáu. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ Nhớ. Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, linh mục và thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng, giáo dân, tử đạo.
                       Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
27    9      Tr    Thứ Bảy. Thánh Augustinô, giám mục Canterbury.
                      Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
                            Ban chiều cử hành LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ).
                      St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b; Ed 37,1-14; Ge 3,1-5);  Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
 
28    10    Đ     CHỦ NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Cha xứ dâng lễ cầu nguyện cho giáo dân.
                       Thánh vịnh tuần IV
                       Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.
                       Đọc hay hát Ca tiếp liên.
                       Đồi Chè, Mỹ Giang, Láng Sẻo (Thanh Thủy) và Lương Sơn (Thanh Sơn) chầu Mình Thánh.
                       (Thánh Phaolô Hạnh, giáo dân tử đạo).
        Từ hôm sau nguyện kinh Truyền Tin.
Lưu ý:
Sau Chủ Nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì thắp lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong nghi lễ an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16/1/1988, số 99).
Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh nơi cung thánh.
      
MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau Chúa Nhật Hiện Xuống)
 
29    11    Tr    Thứ Hai. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. Tuần VIII TN
                        St 3,9-15.20; Ga 19,25-34.
 
30    12    X      Thứ Ba. Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.
31    13    Tr    Thứ Tư. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính.
                       Xp 3,14-18 (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.
 

              
 
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên Thập Giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.
Khi làm việc tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Tin Kính, 3 câu Lạy ơn Trái Tim nhân lành Đức Chúa Giêsu xin ban ơn cho con kính mến Trái Tim một ngày một hơn.
 

Ý cầu nguyện:
Cầu cho nạn bạo hành chấm dứt.
 
 
1      14/4 Đ     Thứ Năm đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Giuse Túc, giáo dân, tử đạo).
                       Hc 42,15-25; Mc 10,46-52.
                       Ngày Quốc tế Thiếu nhi, cầu nguyện cho thiếu nhi.
2      15    X    Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo; thánh Đa Minh Trần Duy Ninh, giáo dân, tử đạo.
                       Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26.
3      16    Đ     Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Phaolô Đổng [Dương], giáo dân, tử đạo.
                       Hc 51,12-20; Mc 11,27-33.
 
4      17    Tr    CHỦ NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.`
Thánh vịnh tuần I.
Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.
                            Phú Cường, An Phú, Khe Nhao, Pú Trạng, Việt Trì, Tây Vị, Mộc Châu (Sơn La), Đồng Lạc (Yên Bái), Tân Yên và Xuân Ứng (Cẩm Khê) chầu Mình Thánh.
 
5      18    Đ     Thứ Hai. Thánh Bônifaciô, giám mục, tử đạo. Lễ Nhớ; thánh Têrêsa Calcutta; thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục; thánh Đa Minh Huyên, giáo dân và thánh Đa Minh Toại, giáo dân, tử đạo).
                       Tb 1,3; 2,1a-8; Mc 12,1-12.
6     19   X     Thứ Ba. Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.
Thánh Norbertô, giám mục (Tr); thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân; thánh Vinh Sơn Dương, giáo dân và thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, giáo dân, tử đạo).
                       Ngày cung hiến nhà thờ Hầu Thào tước hiệu Thánh Gia Thất (6/6/2014) và nhà thờ Sơn Vi (Lâm Thao) tước hiệu thánh Mathia, tông đồ (6/6/2019).
7      20    X    Thứ Tư.            Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân, tử đạo. Tb 3,1-11a.16-17; Mc 12,18-27.
8      21    X    Thứ Năm. Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-8; Mc 12,28b-34.
9      22    X    Thứ Sáu. Thánh Ephraem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh. Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.
10    23    X    Thứ Bảy. Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.
11    24    Tr    CHỦ NHẬT X THƯỜNG NIÊN
                       KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân.
                       Hôm nay hay Chủ Nhật tới, các xứ, các họ có thể tổ chức Cung Nghinh Thánh Thể ra bên ngoài.
                       Thánh vịnh tuần II.
                       Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.
                       Yên Bái, Xóm Thượng (Đồng Xa), Sơn Tây và Thọ Xuân (Làng Lang) chầu Mình Thánh.
                       (Thánh Barnaba, tông đồ: Cv 11,21b-26.13,1-3; Mt 10,6-13).
12    25    X    Thứ Hai. 2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.
13    26    Tr    Thứ Ba. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Augustinô Phạm Viết Huy, giáo dân và thánh Nicôla Bùi Đức Thể, giáo dân, tử đạo. 2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.
14    27    X    Thứ Tư. 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.
15    28    X    Thứ Năm. 2Cr 3,15; 4,1.3-6; Mt 5,20-26.      
16    29    Tr     Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.
                                    Lễ trọng. Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.
                       Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.
                       Theo truyền thống của giáo phận nhà, thánh lễ này có thể kính trọng thể vào Chủ Nhật tới, các xứ tổ chức chầu Mình Thánh Chúa như ngày chầu lượt, để đền tạ Thánh Tâm Chúa. Cha xứ dâng giáo xứ cho Thánh Tâm Chúa.          
                       Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Mạo, giáo dân; thánh Đa Minh Nguyễn Huy Nguyên, giáo dân; thánh Đa Minh Nguyễn Đức Nhi, giáo dân; thánh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tương, giáo dân và thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, giáo dân, tử đạo. Hc 48,1-15; Mt 6,7-15.
                       Ngày cung hiến nhà thờ An Bình tước hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu (16/6/2017).                   
17    30    Tr    Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
Tháng Năm Quý Mão (đ)
18    1/5  X    CHỦ NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.
                       Thánh vịnh tuần III.
                        Xh 19,2-6a ; Rm 5,6-11 ; Mt 9,36 – 10,8.
                       Cao Minh, Tân An (Phố Lu) và Tân Đức (Đồng Đam) chầu Mình Thánh.
                       Chủ Nhật tuần tới các giáo xứ sẽ quyên góp giúp cho việc đào tạo tu sinh và tiền chủng viện của giáo phận (nhân dịp lễ quan thầy tu sinh nam-nữ trong giáo phận vào ngày 24/6). Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ.
 
19    2      X    Thứ Hai. Thánh Rômualđô, viện phụ.
                       2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.
20    3      X    Thứ Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.
21    4      Tr    Thứ Tư. Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.
                       2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.
22    5      X    Thứ Năm. Thánh Paulinô Nôla, giám mục; thánh Gioan Fisher, giám mục và thánh Tôma More, tử đạo. 2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.
23    6      X     Thứ Sáu. 2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.
Chiều: cử hành lễ vọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17 (Tr).
24    7      Tr    Thứ Bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.
                       Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
                       Ngày cầu nguyện cho các tu sinh nam - nữ trong giáo phận. Các bậc phụ huynh, các cha xứ cần lưu ý cách đặc biệt trong việc cổ võ, nuôi dưỡng và phát triển ơn gọi mới chớm nở nơi tâm hồn các thanh thiếu niên nam - nữ trong gia đình và trong các giáo xứ. Đặc biệt tạo điều kiện cần thiết để các em được tiếp xúc, làm quen và sinh hoạt với môi trường giáo xứ.
25    8      X    CHỦ NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.
                       Thánh vịnh tuần IV.
                       Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.
                       Phú An (Tạ Xá), Long Phú và Gia Hội chầu Mình Thánh.
26    9      X    Thứ Hai. Thánh Đaminh Minh (Henarès), giám mục và thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng, tử đạo).
                       St 12,1-9; Mt 7,1-5.
27    10    X    Thứ Ba. Thánh Cyrillô, giám mục Alexandria, tiến sĩ  Hội Thánh; thánh Tôma Toán, thầy giảng, tử đạo (Đ).
                       St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.
28    11    Đ     Thứ Tư. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
                            St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20.
                            Chiều: cử hành lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ (Đ).
                            Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
29    12    Đ     Thứ Năm. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.
                        Lễ trọngCha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân.
                       Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.
30    13    X    Thứ Sáu. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma; thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, linh mục, tử đạo.(Đ). St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.
 
 
THÁNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 Ý cầu nguyện:
Cầu cho việc kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể
 

1      14    X    Thứ Bảy đầu tháng. St 18,1-15; Mt 8,5-17.
2      15    X     CHỦ NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
                       Thánh vịnh tuần I.
                   2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.
                       An Bình (Yên Bái), Đá  Đen và Cao Ngai chầu Mình Thánh.
3      16    Đ     Thứ Hai. THÁNH TOMA TÔNG ĐỒ. Lễ Kính; Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục, tử đạo).
                       Ep 2,19-22 ; Ga 20,24-29.
4      17    X    Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr); thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng, tử đạo (Đ).
                       St 19,15-29; Mt 8,23-27.
5      18    X    Thứ Tư. Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục.
                       St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.
6      19    X    Thứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).
                       St 22,1-19; Mt 9,1-8.
7      20    X    Thứ Sáu đầu tháng.
                       St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.
8      21    X    Thứ Bảy. St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.
9      22    X    CHỦ NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN
                       Thánh vịnh tuần II.
                       Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30.
                       Tà Ghênh, Phúc An (Bạch Hà) và  Khe Chất chầu Mình Thánh.
                       (Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo).                        
10    23    X    Thứ Hai. Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng; thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), giáo dân, tử đạo.
                       St 28,10-22a; Mt 9,18-26.
11    24    Tr    Thứ Ba. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.
                       St 32,22-32; Mt 9.32-38.
12    25    X    Thứ Tư. Thánh Ignatiô Y (Clementê Delgado), giám mục; thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục và thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân, tử đạo.
                       St 41,55-57; 42,5-7.17-24; Mt 10,1-7.
13    26    X    Thứ Năm. Thánh Henricô (Tr).
                       St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,6-15.
14    27    X    Thứ Sáu. Thánh Camilô Lellis, linh mục.
                       St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.
15    28    Tr    Thứ Bảy. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục và thánh Anrê Nguyễn Kim Thông [Năm Thuông], giáo dân, tử đạo).
                       St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.
16    29    X    CHỦ NHẬT XV THƯỜNG NIÊN
                       Thánh vịnh tuần III.
                       Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23.
                            Mộ Xuân, Gia Thanh, Lập Lầu, Tân Hương (Bảo Ái), Nậm Búng, Xóm Bướm và Xuân Yên chầu Mình Thánh.
17    30    X    Thứ Hai. Xh 1,8-14.22; Mt 10,34 – 11,1.
 
Tháng Sáu Quý Mão (t)
18    1/6  X    Thứ Ba. Thánh Đa Minh Đinh Đạt, giáo dân, tử đạo (Đ). Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.
19    2      X    Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.
20    3      X    Thứ Năm. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo; thánh Giuse An (Diaz Sanjurjo), giám mục, tử đạo.
                       Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.
21    4      X    Thứ Sáu. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
                       Xh 11,10 – 12,14; Mt 12,1-8.
22    5      Tr    Thứ Bảy. THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA. Lễ kính.
                            Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
23    6      X    CHỦ NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
                            Thánh vịnh tuần IV.
                            Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43.
                            Bình Yên (Phú Nghĩa), Ngọc Kiên, Hưng Thịnh, Tiến Thịnh, Tân Lĩnh, Họ San 1 (Sapa) và Đồng Hẻo chầu Mình Thánh.
                        (Thánh Brigitta, nữ tu).              
24    7      X    Thứ Hai. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục; thánh Giuse Hiền (Fernandez), linh mục, tử đạo.
                       Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.
25    8      Đ     Thứ Ba. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.
26    9      Tr    Thứ Tư. Thánh Gioakim và thánh Anna song thân Đức Maria. Lễ nhớ.
                       Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17.                          
27    10    X    Thứ Năm. Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.
28    11    X    Thứ Sáu. Thánh Giuse Xuyên (Melchior Garcia Sampedro), giám mục, tử đạo.
                       Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.
29    12    Tr    Thứ Bảy. Thánh nữ Matta, Maria và Lazarô. Lễ nhớ.
                            1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27.
30    13    X    CHỦ NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN
                       Thánh vịnh tuần I.
                       1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52.
Hang Châu, Vân Hội và Vân Thê chầu Mình Thánh.
                       (Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
31    14    Tr    Thứ Hai. Thánh Inhaxiô Loyola, linh mục. Lễ Nhớ; thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, giáo dân, tử đạo.
                       Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.
         
Lưu ý:  Chủ Nhật tuần tới, nhân dịp lễ nhớ thánh Gioan Vianey, bổn mạng các linh mục (ngày 4/8), các giáo xứ sẽ quyên góp giúp cho Quỹ Tương Trợ Giáo Sĩ của giáo phận, để giúp đỡ các linh mục nghỉ hưu hoặc bị đau bệnh. Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ.
 
 
 
THÁNG TÁM
 
THÁNG KÍNH TRÁI TIM ĐỨC MẸ
 
Ý cầu nguyện:
Cầu nguyện cho những ngày Giới trẻ thế giới.
 
 

1      15    Tr    Thứ Ba. Thánh Alphonsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục, tử đạo (Đ).
                      Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.
Lưu ý:
Từ trưa hôm nay đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
2      16    X    Thứ Tư. Thánh Êusêbiô, giám mục Vercelli; thánh Phêrô Giulianô Eymard, linh mục.
                       Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.
3      17    X    Thứ Năm đầu tháng.
                       Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.
4      18    Tr    Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.  Bổn mạng của các linh mục.
                       Lv 23,1.4-11.15-16.27.34-37; Mt 13,54-58.
5      19    X    Thứ Bảy đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).
                       Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.
                       (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).
6      20    Tr    CHỦ NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.
                       Thánh vịnh tuần II.
                       Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.
                       Bảo Nhai (Phố Lu), Phụng Thượng, Háng Chi Mua, Nậm Khắt, Pín Pé, Quế Lâm (Hạ Hiệp), Trung Sơn, Vĩnh Lại, Hầu Thào và Đông An chầu Mình Thánh.
                       Quyên góp cho Quĩ Tương Trợ Giáo Sĩ trong giáo phận.
 
7      21    X    Thứ Hai. Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo; Thánh Cajêtanô, linh mục
                       Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.
 8     22    Tr    Thứ Ba. Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ.
                       Ds 12,1-13; Mt 14,22-36.
                       Hôm nay là lễ Bổn Mạng của Đức cha Đa Minh Giám mục giáo phận. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho ngài.
9      23    X    Thứ Tư. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo.
                       Ds 13,1-2.25; 14.1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.
10    24    Đ     Thứ Năm. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ,  TỬ ĐẠO.  Lễ kính.
                       2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
               Ngày cung hiến nhà thờ Mậu A tước hiệu Đức Maria Trinh Vương(10/08/2022)
 
11    25    Tr    Thứ Sáu. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.
                       Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28..
12    26    X    Thứ Bảy. Thánh Gioanna Phanxica Chantal, nữ tu; thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, linh mục; thánh Antôn Nguyễn Đích, giáo dân và thánh Micael Nguyễn Huy Mỹ, giáo dân, tử đạo.
                       Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.
 
13    27    X    CHỦ NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN
                            Thánh vịnh tuần III.
                            1V 19.9a.11-13; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.
                            Âu Lâu, Đoàn Kết (Tạ Xá), Đại Lịch, Hưng Bình, Hát Môn, Khe Chương(Tân Hợp), Lỗ Trì, Sơn La (Thành phố), Suối Bu và Cửu Tích chầu Mình Thánh.
                       (Thánh Pontianô, giáo hoàng, và thánh Hippolitô, linh mục, tử đạo).
14    28    Đ     Thứ Hai. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ Nhớ.
                       Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.
                       Chiều: THÁNH LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (Tr). 1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
15    29    Tr    Thứ Ba. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân.
                            Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.
 
Tháng Bảy Quý Mão (đ)
16    1/7  X    Thứ Tư. Thánh Stêphanô Hungari.
                       Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.
17    2      X    Thứ Năm. Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21 – 19,1.
18    3      X    Thứ Sáu. Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Phượng Đồng tước hiệu thánh Giuse (18/8/2006)
19    4      X    Thứ Bảy. Thánh Gioan Êuđê, linh mục.
                       Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.
20    5      X    CHỦ NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
                       Thánh vịnh tuần IV
                       Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28.
                       Đá Bạc, Điện Biên, Đồng Hoa, Động Quan, Khổng Tước, Lũng Ngoài, Thư Trai, Bảo Hà, Nhân Lý, Dị Nậu, Khe Kẹn, Suối Khoáng và Đại Lục chầu Mình Thánh.
                        (Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh).
21    6      Tr    Thứ Hai. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ Nhớ. Thánh Giuse Đặng Đình Viên, linh mục, tử đạo.
                            Tl  2,11-19; Mt 19,16-22.
22    7      Tr    Thứ Ba. Đức Maria Trinh Vương. Lễ nhớ.
                       Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
23    8      X    Thứ Tư. Thánh Rosa Lima, trinh nữ.
                       Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.
24    9      Đ     Thứ Năm. THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
                       Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.       
25    10    X    Thứ Sáu. Thánh Louis; thánh Giuse Calasanz, linh mục. R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.
26    11    X    Thứ Bảy. R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.
27    12    X      CHỦ NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN
                            Thánh vịnh tuần I.
                       Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20.
                       Bảo Ái, Lập Thành, Gò Sồi (Tiên Phong), Giàng La Pán, Soi Cả, Mỹ Đức (Yên Bình), Thanh Uyên và Mậu Đông chầu Mình Thánh..
                        (Thánh nữ Mônica).
                      
28    13    Tr    Thứ Hai. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ Nhớ.
                       1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.
29    14    Đ     Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.
                       Gr 1,4-5.17-19; Mc 6,17-29.
30    15    X    Thứ Tư. 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.
31    16        X         Thứ Năm. 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51. 
 
 
THÁNG CHÍN
 
THÁNG KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU
 
Ý cầu nguyện:
Cầu cho những người đang sống bên lề xã hội.
 
 

1      17    X    Thứ Sáu đầu tháng. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.
2      18    X    Thứ Bảy đầu tháng. 1Tx 4,9-11; Mt 25,19-30.
Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ quốc an bình thịnh vượng.
3      19    X    CHỦ NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
                       Thánh vịnh tuần II.
                       Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.
                       An Lương, Bảng Chung (Yên Khoái), Vân Du, Ngọc Tháp, Cây Hồng, Thạch Thán, Tằng Loỏng, Trũng Lầu và Hiếu Hiệp chầu Mình Thánh
                       (Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                       Từ trưa thứ Hai tuần này, anh chị em hãy cầu nguyện cho tuần chia sẻ mục vụ thường niên của các linh mục trong giáo phận.
4      20    X    Thứ Hai. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.
5      21    X    Thứ Ba. Thánh Terexa Calcutta nữ tu; thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục; thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, giáo dân, tử đạo (Đ).
                       1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.
6      22    X    Thứ Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.
7      23    X    Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.
8      24    Tr    Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.
                       Mk 5,1-4a; Mt 1,1-6.18-23.
9      25    X    Thứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, linh mục.
                       Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.
10    26    X    CHỦ NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
                            Thánh vịnh tuần III.
                       Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.
                            Ba Đông (Hoàng Xá), Bình Lư, Kim Sơn (Mông Sơn), Tự Do, Gò Re, Phượng Đồng, Tiên Phó, Quế Lâm (Đồng  Đam), Xuân Khanh, Đầu Núi và Đồng Cạn chầu Mình Thánh.                                       
11     27     X      Thứ Hai. Cl 1,24 – 2,3; Lc 6,6-11.
12    28    X    Thứ Ba. Danh thánh Đức Maria.
                       Cl 2,6-15; Lc 6,12-19. (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7; Lc 1,39-47).
13     29     Tr     Thứ Tư.  Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                       Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.
14    30    Đ     Thứ Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
                       Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
 
Tháng Tám Quý Mão (đ)
15    1/8  Tr    Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
                       Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
16    2      Đ     Thứ Bảy. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
                       1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.
 
17    3      X    CHỦ NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN
                            Thánh vịnh tuần IV.
                       Hc 27,33 – 28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35.
                            Ba Luồng, Đồng Xa, Cây Sung, Đồng Bảng, Hoàng Sơn, Hưng Hóa, Liên Sơn, Sơn Mãn,Tân Thịnh, Phù Lỗ, Tân Tiến (Phú Lâm), Tân Hưng, Trung Vĩnh(Tân Hợp) và Trắc Văn chầu Mình Thánh.
                            (Thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr); thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục, tử đạo).
 
18    4      X    Thứ Hai. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.
19    5      X    Thứ Ba. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo. Thánh Đa Minh Vũ Đức Trạch, linh mục, tử đạo (Đ). 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.
20    6      Đ     Thứ Tư. Thánh Anrê Kim Têgon, thánh Phaolô Chung Hasan và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.
                            Thánh Gioan Tân (Charles Cornay), linh mục, tử đạo). 1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Tuyên Quang tước hiệu Mẹ Mân Côi (20/9/2007).
21    7      Đ     Thứ Năm. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
                       Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
                       (Thánh Phanxicô Phan (Jaccard), linh mục và thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, tử đạo).
22    8      X    Thứ Sáu. 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.
 
23    9      Tr    Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.
                       1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15..
24    10    X    CHỦ NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN
                            Thánh vịnh tuần I.
                       Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.
                            Mường La (Sơn La), Đồi Muỗi, Đà Bắc, Xóm Giữa (Tiên Kiên), Võng Ngoại, Bồ Kết, Trại Ro, Phú Hữu, Phú Yên (Tạ Xá), Quần Hào, Xuân An, Sài Khê và Bình Thành chầu Mình Thánh.
 
25    11    X    Thứ Hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.
26    12    X    Thứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).
                       Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.
27    13    Tr    Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.
                       Er 9,5-9; Lc 9,1-6.
                       Ngày cầu nguyện cho Caritas Gp. Hưng Hóa.
28    14    X    Thứ Năm. Thánh Venceslaô, tử đạo; thánh Lôrensô Ruiz và các bạn tử đạo (Đ).
                       Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.
                       Ngày cung hiến nhà thờ xứ Phù Lỗ tước hiệu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
                      (28/9/2016) và nhà thờ Bãi Dòng t
ước hiệu Sinh nhật Đức Maria (28/9/2017)
29    15    Tr    Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN: MICAE, GABRIEL, RAPHAEL.
                       Lễ kính.
                       Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
                      Ngày cung hiến nhà thờ xứ Yên Bái tước hiệu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
                      (29/9/2008).

                     Tết Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. (lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-
                     10; Mc 10,13-16).
30    16    Tr    Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                       Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.
 
 
 
THÁNG MƯỜI

THÁNG MÂN CÔI ĐỨC MẸ
 
Khi làm việc tháng Mân Côi: lần hạt 50, đọc kinh Cầu Đức Bà, kinh Ông Thánh Giuse. Các xứ họ nên tổ chức rước kiệu kính Đức Mẹ, đặc biệt vào Chủ Nhật đầu tháng và cuối tháng.
Lần hạt Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Phúc Âm, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương, chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần hạt chung một chuỗi Mân Côi trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện hay trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. indulg, ấn bản 1999, concessio 17).           
 Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho Thượng Hội Đồng Thế Giới.
 
 

1      17    X    CHỦ NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN
                            Thánh vịnh tuần II.
                       Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32.
                            Dư Ba, Đức Phong, Đông Thịnh, Tạ Xá, Đại Thắng, Táo Điền, Phố Lu, Nga Quán, Gò Đa, Tiên Sơn (Ngô Xá), Yên Trung và Trúc Lâu chầu Mình Thánh.
                       Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991]:
                       Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
                       Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ có Mình Thánh thì được hưởng ơn Đại xá. Khi viếng nhà thờ đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với điều kiện xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench, Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
                       THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ Truyền giáo. Lễ Kính. Is 66,10-14c (Rm 8,14-17); Mt 18,1-5.
2      18    Tr    Thứ Hai. Các Thiên Thần hộ thủ. Lễ nhớ.
                       Xh 23,20-23; Mt 18, 1-5.10 (hay Lc 9,51-56).
3      19    X    Thứ Ba. Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.
4      20    Tr    Thứ Tư. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.
                       Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62.
5      21    X    Thứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Faustia Kowalska, trinh nữ.
                       Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12..
6      22    X    Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Brunô, linh mục; thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân, tử đạo. Br 1,15-22; Lc 10,13-16.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Trại Vàng tước hiệu thánh Antôn Pađôva (6/10/2018).
7      23    Tr    Thứ Bảy đầu tháng Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Br 4,4-12.27-29; Lc 10,17-24.  (lễ về Đức Mẹ: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38).
8      24    X    CHỦ NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN
                       Thánh vịnh tuần III.
                       Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43.
                       Bãi Dòng, Cốc Lếu, Đồi Xoan, Huổi Vạng, Thạch Sơn, Ân Phú, Minh Hạc, Trường Sinh, Tân Tích (Đồng Đam) và Hiệp Thuận chầu Mình Thánh.       
                            (Thánh Điônysiô, giám mục và các bạn tử đạo; thánh Gioan Leônarđô, linh mục).
                       Ngày cung hiến nhà thờ Tân Thịnh tước hiệu Thánh Giuse (08/10/2022).
9      25    X    Thứ Hai. Gn 1,1 – 2,1.11 ; Lc 10,25-37.
10    26    X    Thứ Ba. Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.
11    27    X    Thứ Tư. Thánh Gioan 23, giáo hoàng; Thánh Phêrô Lê Tuỳ, linh mục, tử đạo.
                       Gn 4,1-11; Lc 11,1-4..
12    28    X    Thứ Năm. Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.
13    29    X    Thứ Sáu. Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26.
                       Ngày cầu nguyện cho Doanh Nhân Việt Nam.
14    30    X    Thứ Bảy. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo.
                       Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Tân Quang tước hiệu Đức Mẹ Thiên Chúa (14/10/2015).
 
Tháng Chín Quý Mão (t)
15    1/9  X    CHỦ NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN
                       Thánh vịnh tuần IV.
                       Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14.
                       Bến Thôn, Đồng Lú, Đông Cuông, Lục Xuân, Phú Hạng, Giữa Hiền, Bình Trà, Vĩnh Hóa, Sơn Đông, Vân Sa (Phú Nghĩa) và Xuân Thành chầu Mình Thánh. .
                       (Thánh Têrêsa Avila, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh).
16    2      X    Thứ Hai. Thánh Hedviges, nữ tu; thánh Margarita Maria Alacoque, trinh nữ.
                       Rm 1,1-7 ; Lc 11,29-32.
17    3      Đ     Thứ Ba. Thánh Ignatiô Antiôkia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Phanxicô Kính (Isidore Gagelin), linh mục, tử đạo (Đ).
                       Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.
18    4      Đ     Thứ Tư. THÁNH LUCA TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ Kính.
                       2Tm 4,9-17b; Lc 10,1-9.
                       Thánh Lu-y và Giêli Martin, thân phụ và thân mẫu của thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu.
19    5      X    Thứ Năm. Thánh Gioan Brebeuf, linh mục; thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn tử đạo; thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục.
                       Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.
20    6      X    Thứ Sáu. Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.
21    7      X    Thứ Bảy. Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.
22    8      X    CHỦ NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN
                       Thánh vịnh tuần I.
                       Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21.
                       Khánh Nhật Truyền Giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng
                       Tin Mừng cho các dân tộc (Tr).
Quyên góp cho việc truyền giáo.
Bồng Lạng, Chi Quan, Đoài Thôn, Suối Đát, Phúc Khánh, Minh Danh, Hồng Lâu, Hàm Rồng (Hà Giang), Hạnh Phúc, Quang Húc, Yên Sơn, Ngọn Lành, Núi Nồng, Phố Ràng, Đồng Tâm, Phượng Bãi, Đức Ký, Thạch Thôn, Phong Đăng, Mường Nhé, Tân Hợp, Tân Long, Trung Hưng, Xóm Đình, Yên Thi, Yên Kỳ và Trại Giữa chầu Mình Thánh
                       (Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng).
                      
23     9      X    Thứ Hai. Thánh Gioan Capestranô; thánh Phaolô Tống Viết Bường, giáo dân,
                        tử đạo.
                            Rm  4,20-25 ; Lc 12,13-21.
24    10    X    Thứ Ba. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr); thánh Giuse Lê Đăng Thi,
                       giáo dân, tử đạo Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.
25    11    X    Thứ Tư. Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.
26    12    X    Thứ Năm. Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.
27    13    X    Thứ Sáu. Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Giữa Hiền tước hiệu thánh Giuse (27/10/2009).
28   14    Đ     Thứ Bảy. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
                       
Thánh Gioan Đạt, linh mục, tử đạo.
                       Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.
29    15    X    CHỦ NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
                       Thánh vịnh tuần II.
                       Xh 22,20-26; 1Tx 1, 5c-10; Mt 22,34-40.
                       Đông Bâu, Hua Pàn, Đoan Hạ, Liên Kết, Ghềnh Gà, Nghĩa Lộ, Tiên Cát, Trại Vàng, Phúc Đức, Tuần Giáo, Xương Bồ và Xuân Thắng chầu Mình Thánh.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Tạ Xá tước hiệu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (29/10/2004).
 
30    16    X    Thứ Hai. Rm 8,12-17 ; Lc 13,10-17.
 
31    17    X    Thứ Ba. Rm 8,18-25 ; Lc 13,18-21.
 

 
THÁNG MƯỜI MỘT
 
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
 Ý cầu nguyện:
Cầu cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
 
1      18    Tr    Thứ Tư. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân.
                       Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.
                       (Thánh Giêrônimô Liêm [Hermosilla], giám mục; thánh Valentinô Vinh [Berrio Ochoa], giám mục và thánh Phêrô Bình [Almatô], linh mục, tử đạo).
 
Lưu ý:
Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa
1. Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chủ Nhật trước hay Chủ Nhật sau.
2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).
 
2      19    Tm  Thứ Năm đầu tháng CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.
Lưu ý:
Theo Tông hiến ngày 10/8/1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v..., 1973, tr. 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ Cầu hồn, 1974, tr. 61-106).
 
Lễ I:  Rm 6,3-9; Ga 6,51-59
Lễ II: Kn 3,1-9; Lc 23, 33.39-43
Lễ III: Rm 5,4-11; Ga 17, 24-26.
 
3      20   Tm  Thứ Sáu đầu tháng. CẦU CHO CÁC ĐẤNG BẬC PHỤC VỤ VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG. 
                       Rm 9,1-5; Lc 14,1-6 hay Pl 3,3-8b; Lc 15,1-10.
                        Thánh Martinô Porres, tu sĩ; thánh Phêrô Phanxicô Bắc [Nêron], linh mục, tử đạo (Đ).
4      21    Tr    Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Bôrômêô, giám mục. Lễ nhớ.
                       Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.
5      22    X    CHỦ NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.
                       Thánh vịnh tuần III.
                       Ml 1,14b - 2,2b.8-10; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.
                       Cảng Hương Lý, Đồng Kho, Ngọc Quang, Thượng Lộc, Minh Giang (Sông Chảy), Chu Chàng, Phong Hải, Tề Lễ, Liên Sơn (Trại Sơn), Làng Chẹo, Sa Pa, Tiền Huân, Tông Lạnh và Hạ Hiệp chầu Mình Thánh.
                       (Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu, linh mục, tử đạo (Đ).
                       Từ trưa thứ Hai tuần này anh chị em hãy cầu nguyện cho tuần tĩnh tâm của các linh mục trong giáo phận.
 
6      23    X    Thứ Hai. Rm 11,29-36 ; Lc 14,12-14.
7      24    X    Thứ  Ba. Thánh Giaxintô Gia (Castaneda), linh mục; thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, linh mục, tử đạo (Đ).
                       Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Phi Đình, tước hiệu Đức Mẹ La Vang (7/11/2007) và nhà thờ Thanh Uyên, tước hiệu thánh Giuse Thợ (7/11/2016)          
8      25    X    Thứ Tư. Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.
                       Ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Nhân Nghĩa tước hiệu thánh Antôn (08/11/2012).
                       Ngày cung hiến nhà thờ giáo họ Lũng Hiền tước hiệu Sinh Nhật Đức Mẹ (08/11/2014).
                       (Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục; thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, linh mục; thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, linh mục; thánh Gioan Baotixita Cỏn, giáo dân và thánh Martinô Thọ, giáo dân, tử đạo.
9      26    Tr    Thứ Năm. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
                       Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3,9b-11.16-17); Lc 19,1-10 (hay Ga 2,13-22).
                       Ngày cung hiến nhà thờ giáo họ Tiên Phó tước hiệu Chúa Kitô Vua (9/11/2015).
10    27    Tr    Thứ  Sáu. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                       Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.
11    28    Tr    Thứ Bảy. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.
                       Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.
12    29    X    CHỦ NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
                       Thánh vịnh tuần IV.
                       Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13.
                            Bất Lạm, Cát Ngòi, Cánh Chủ, Huổi Thủng, Tạng Sỏn, Trường Thi, Đào Thịnh, Tân Hòa, Tân Trại, Văn Bán, Vàng Cài, Đông Dần, Tân Sơn, Minh Bảo và Xóm Chuối (Đồng Xa) chầu Mình Thánh.
                      (Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo).
 
Tháng Mười Quý Mão (đ)
13    1/10 X    Thứ Hai. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Bến Thôn tước hiệu thánh Gioan Tông Đồ (13/11/2006) và nhà thờ Mỹ Hưng tước hiệu thánh Giuse (13/11/2014).
                       Ngày giỗ Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Quang (1985). Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài.
14    2      X    Thứ Ba. Thánh Stêphanô Thêôđorô Thể (Cuénot), giám mục, tử đạo (Đ).
                       Kn 2,23 – 3,9; Lc 17,7-10.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Bằng Giã tước hiệu thánh Giuse Thợ (14/11/2017)
15    3      X    Thứ Tư. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
                       Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.
16    4      X    Thứ Năm. Thánh Margarita Scotland; thánh Gertruđê, trinh nữ.
                       Kn 7,21 – 8,1; Lc 17,20-25.
17    5      Tr    Thứ Sáu. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.
                       Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.
18     6       X      Thứ Bảy. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh Phaolô. Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8.
                       (lễ riêng: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33).
19    7      X    CHỦ NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.
                       Thánh vịnh tuần I.
                       Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30; (hay Mt 25,14-15.19-21).
                       KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ). Lễ trọng. [HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991].
                       Lễ các Thánh TĐVN: Kn 3,1-9; 1Cr 1,17-25; Mt 10,17-22.
                       Bản Toòng, Ngọc Am, Cây Trâm, Nỗ Lực, Hán Đà, Xuân Sơn, Yên Thế, Vân Xuân, Mộc Hoàn, Yên Châu, Khe Chì và Hạ Bì chầu Mình Thánh.
 
20    8      X    Thứ Hai. 1Mcb1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.
                       Ngày cầu nguyện cho Nhà Giáo Việt Nam.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Hán Đà tước hiệu thánh Phêrô (20/11/2015)
21    9      Tr    Thứ Ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. 2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10.
                        (hay Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).
                       Ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Hòa Bình tước hiệu Kính Lòng Thương Xót Chúa (21/11/2014).
                       Ngày giỗ Đức Cha Gustave Vandaele Vạn (1943).Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài.
22    10    Đ     Thứ Tư. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28
23    11    X    Thứ Năm. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo; thánh Côlumbanô, viện phụ.
                       1 Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Dị Nậu tước hiệu Đức Mẹ Camêlô (23/11/2003).
24    12    Đ     Thứ Sáu. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Lễ Trọng.
                        Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam.
                       Kn 3,1-9; Rm 8,31b-39 (hay 1Cr 1,17-25); Lc 9, 23-26 (hay Mt 10,17-22).
(Các thánh tử đạo Việt Nam; Thánh Phêrô Cao [Borie], giám mục; thánh Phêrô Võ Đăng Khoa, linh mục và thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục, tử đạo).
Kỷ niệm ngày thiết lập Hàng giáo phẩm Việt Nam (1960). Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho hàng giáo phẩm tại Việt Nam.

25    13    X    Thứ Bảy. Thánh Catharina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo, Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, linh mục (Tr); thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục, tử đạo.)
                        1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.
26    14    Tr    CHỦ NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.
                        ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng.
                       Thánh vịnh tuần II.
                       Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.
Cự Đồng, Pá Khoang (Phình Hồ),  Gia Áo, Gò Nưa, Mường Tè, Nà Sẻo, Sùng Đô, Thành Công, Thôn Lý, Trung Môn, Xuân Vân, Cẩm Ân, Nhà dòng MTG giáo phận Hưng Hóa, Kiệt Sơn, Phong Niên (Phố Lu), Ít Lót, La Phù, Tòng Thái, Tân Thảo và Phù Hiên chầu Mình Thánh.
                       (Thánh Phanxicô Xaviê Cần, thầy giảng, tử đạo).     
                       Ngày cung hiến nhà thờ Sơn Đông tước hiệu thánh Gioan Tông Đồ (26/11/2003) và nhà thờ Mông Sơn tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi (26/11/2020).
27    15    X     Thứ Hai. Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.
                       Ngày cung hiến nhà thờ An Thịnh tước hiệu Đức Mẹ Lộ Đức (27/11/2003).
28    16    X    Thứ Ba. Thánh Anrê Trần Văn Thông, giáo dân, tử đạo (Đ).
                       Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.
29    17    X  Thứ Tư.
                      Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.
30    18    Đ   Thứ Năm. THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính; Thánh Giuse Du
                     (Marchand) linh mục, tử đạo.
                       Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.
 
 
 
 
Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho những người khuyết tật.
 
 
1      19    X      Thứ Sáu đầu tháng. Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.
 
2      20    X    Thứ Bảy đầu tháng.  Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.
 
 
KẾT THÚC NĂM PHỤNG VỤ 2023
 
NĂM PHỤNG VỤ 2024 – NĂM B
           
* Các bài đọc Chủ Nhật và Lễ Trọng - Năm B.
* Bài đọc ngày thường - năm Chẵn.
 
MÙA VỌNG
“Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).
Lưu ý:
1. Trong Mùa Vọng, có thể sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác, và chưng hoa trên bàn thờ, trong mức độ phù hợp với tính chất của mùa phụng vụ này, tuy nhiên phải liệu sao để đừng đi trước niềm vui tràn đầy của lễ Giáng Sinh (CE 236).
2. Các Chủ Nhật mùa Vọng: cấm các lễ khác kể cả lễ An táng.
3. Các ngày trong tuần từ đầu Mùa Vọng cho đến hết ngày 16/12:
a.  Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b   Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thực sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).
c   Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
4.   Khi cử hành Bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn. Nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).
 
3      21    Tm    CHỦ NHẬT I MÙA VỌNG
                       Bài đọc Chúa nhật: năm B
                       Is 63,16b-17.19; 64,2b-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.
                       Thánh vịnh tuần I.
Cao Phong, Chiềng Ân, Đồng Thuận, Đồng Trác, Hợp Lực, Khâu Pùm (Sơn La), Mè Suối, Sang Trên,Tân Lạc, Tiền Phong (Hoàng Xá), Tuy Lộc, Việt Lâm và Yên Phú chầu Mình Thánh.                                       
                       (THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC).
                       Lễ kính. Bổn mạng các xứ truyền giáo.
                       Đnl 10,8-9; Mc 1,14-20.
4      22    Tm  Thứ Hai. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Is 2,1-5; Mt 8,5-11.                               
5      23    Tm  Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10, 21-24.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Quần Hào tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm (5/12/2021)
6      24    Tm  Thứ Tư. Thánh Nicôla, giám mục (Tr); thánh Giuse Nguyễn Duy Khang,
                        thầy giảng, tử đạo.
                       Is 25,6-10a; Mt 15, 29-37.
Ngày cung hiến nhà thờ Đồng Cạn tước hiệu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (6/12/2007) và nhà thờ giáo xứ Yên Tập tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (6/12/2011).
7      25    Tr    Thứ Năm đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ. Lễ nhớ. Is 26,1-6;
                        Mt 7,21.24-27.
8      26    Tr    Thứ Sáu. ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng.
                       Bổn mạng thứ I của Giáo phận. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân.
                   St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
9      27    Tm  Thứ Bảy. Thánh Gioan Điđacô.
                       Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35 – 10,1.6-8.
10    28    Tm  CHỦ NHẬT II MÙA VỌNG
                       Thánh vịnh tuần II.
                       Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.
                       Bản Nguyên, Chiêu Ứng, Phúc Tiến, Lũng Dòng, Mậu A, Việt Thành, Quang Kim (Lao Cai), Phúc Khuê, Làng Lao, Tân An, Ro Lục, Đèo Chẹn và Cù Sơn chầu Mình Thánh.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Tình Lam tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm (10/12/2014)
11    29    Tm  Thứ Hai. Thánh Đamasô I, giáo hoàng
                       Is 35,1-10; Lc 5,17-26.
12    30    Tm  Thứ Ba. Đức Mẹ Guadalupe (Tr); thánh Simon Phan Đắc Hoà, giáo dân, tử đạo (Đ).
                        Is 40,1-11; Mt 18,12-14.
 
Tháng Một Quý Mão (đ)
13    1/11 Đ     Thứ Tư. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Is 40,25-31; Mt 11, 28-30.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Thanh Lâm tước hiệu Thánh Giuse (13/12/2014)
14    2      Tr    Thứ Năm. Thánh Gioan Thánh giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                       Is 41,13-20; Mt 11,11-15.
15    3      Tm  Thứ Sáu. Is 48,17-19; Mt 11,16-19.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Hương Tran tước hiệu thánh Luca (15/12/2010).
16    4      Tm  Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
Ngày cung hiến nhà thờ Yên Khoái tước hiệu thánh Augustinô (16/12/2008) và nhà thờ Hoàng Xá tước hiệu Thánh Phêrô (16/12/2020).
17    5      Tm  CHỦ NHẬT III MÙA VỌNG
                       Thánh vịnh tuần III.
                       Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.
                       (phẩm phục phụng vụ có thể dùng màu hồng)
Cam Đường, Huổi Một, Mường Khương, Tân Nga, Tân Xá, Trung Minh (Hòa Bình), Phú Cát, Đào Thôn, Hoàng Xá (Quốc Oai), Quân Khê, Hoàng Pháp, Thuần Mỹ, Vật Phụ và Nội Quang chầu Mình Thánh.
 
18    6      Tm  Thứ Hai. Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.
                       Thánh Phêrô Trương Văn Đường, thầy giảng; thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, thầy
                        iảng và thánh Phêrô Vũ Văn Truật, thầy giảng, tử đạo.
                       Thánh Phêrô Vũ Văn Truật, tử đạo. Bổn mạng Giáo lý viên giáo phận (Đ).
                       Bài đọc: lễ chung các thánh Tử Đạo.
                       Ngày tổng kết công tác giảng dạy giáo lý trong toàn giáo phận
       
19    7      Tm. Thứ Ba.Thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, thầy giảng; thánh Đa Minh Bùi Văn Uý, thầy giảng; thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, giáo dân; thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, giáo dân và thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, giáo dân, tử đạo (Đ). Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.
20    8      Tm  Thứ Tư. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.
21    9      Tm  Thứ Năm.Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh; thánh Anrê Trần An
                      Dũng Lạc, linh mục và thánh Phêrô Trương Văn Thi, linh mục, tử đạo. Dc 2,8-14;
                      (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.         
22    10    Tm  Thứ Sáu. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.
23    11   Tm  Thứ Bảy. Thánh Gioan Kêty, linh mục.
                       Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.
Ngày cung hiến nhà thờ Sapa tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi (23/12/2007) và nhà thờ Bắc Cường tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi (23/12/2020).
24    12    Tm  CHỦ NHẬT IV MÙA VỌNG
                       Thánh vịnh tuần IV.
                       2Sm 7,1-5.8b-12.14a-16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.
Yên Tập, Gò Măng (Lã Hoàng), Nacôsa 1, Sơn Trung, Trường Xuân và Ban Thái chầu Mình Thánh.
                       Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (Tr). Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1;1-25
                                                                             (hay Mt 1, 18-25).
                       Lễ đêm (Tr): Is 9,-6; Tt 2,11-15; Lc 2,1-14.
 
25    13    Tr    Thứ Hai . CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác.
                        Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân.
                       Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
                       Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt, 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).
 
26    14    Đ     Thứ Ba. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.
                       Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.
 
27    15    Tr    Thứ Tư. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
                       1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.
28    16    Đ     Thứ Năm. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5–2,2;
                        Mt 2,13-18.
29    17    Tr    Thứ Sáu. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo.
                       1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.
30    18    Tr    Thứ Bảy. 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.
 
31   19    Tr  CHỦ NHẬT. THÁNH GIA THẤT: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA
                     VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. St 15,1-6; 21,1-3; Dt 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40.
Ngày cung hiến nhà thờ Thắng Lợi-Gx. Phú Lâm tước hiệu Mẹ Thiên Chúa (31/12/2018)
Hôm nay ngày cuối năm Dương lịch. Hát kinh TEDEUM (kinh Tạ Ơn) để tạ ơn Thiên Chúa đã gìn giữ chúng ta trong năm qua. Ai dự hát kinh này thì nhận được một ơn Toàn Xá.

 
 
 
 
 
 
Stt Quý Danh             Năm
            sinh
  Thụ phong
    linh mục
           Địa chỉ
 1.  
ĐC Đaminh Hoàng Minh Tiến 1969 14/02/2022 Tòa Giám Mục Hưng Hoá, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 1.  
ĐC Gioan Maria Vũ Tất 1944 15/06/2010 Tòa Giám Mục Hưng Hoá, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 1.  
Phaolô Nguyễn Quốc Anh 1973 17/11/2007 NT.Tạ Xá, xã Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
 1.  
Gioan Vũ Ân 1985 31/08/2022 NT. Nghĩa Lộ, P. Trung Tâm, TX. Nghĩa Lộ, Yên Bái
 1.  
Giuse Phạm Văn Bắc 1987 13/10/2021 NT. Yên Tập, xã Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ
 1.  
Giuse Cấn Xuân Bằng 1975 13/08/2009 NT. Lai Châu, xã San Thàng, Lai Châu, Lai Châu
 1.  
Giuse Bùi Ngọc Bảo, CSC 1978 12/02/2022 NT. Yên Bái, P. Hồng Hà, Yên Bái, Yên Bái
 1.  
Đaminh Hoàng Thế Bằng 1969 01/10/2014 NT. Cát Ngòi, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội
 1.  
Giuse Vũ Thế Bảy 1973 01/10/2014 Công cử tại NT. Co Hay, Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La
 1.  
Giuse Nguyễn Ngọc Bích 1972 13/08/2009 Tòa Giám Mục Hưng Hoá, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 1.  
Phêrô Đỗ Văn Bình 1988 31/08/2022 Tòa Giám Mục Hưng Hoá, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 1.  
Phêrô Phạm Thanh Bình 1971 14/02/2006 NT. Sapa, p. Sapa, Sapa, Lào Cai
 1.  
Giuse Nguyễn Thanh Bình 1974 01/10/2014 NT. Hán Đà, xã Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái
 1.  
Giuse Nguyễn Công Bình 1979 01/10/2016 NT. Yên Bình, xã Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Bình 1988 31/08/2022 NT. Tiên Kiên, xã Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ
 1.  
Guse Má A Cả 1983 13/10/2021 NT. Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
 1.  
Giuse Đỗ Minh Chấn 1981 22/08/2018 Du học Mỹ
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Chất 1984 27/08/2019 NT. Mộ Xuân, xã Xuân An, Yên Lập, Phú Thọ
 1.  
Giuse Dương Quốc Chí 1978 01/10/2015 NT. Hiền Quan, xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ
 1.  
Phêrô Nguyễn Văn Chiến 1971 13/10/2021 NT. Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
 1.  
Phêrô Phạm Ngọc Chinh, SDB 1948 01/08/1993 NT. Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
 1.  
Phanxicô X. Nguyễn Công Chính, MF 1971 08/12/2016 NT. Thạch Khoán, xã Thạch  Khoán, Thanh Sơn, PT
 1.  
Phêrô Nguyễn Đức Chính, O.P 1984 23/09/2020 NT. Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Chính 1987 27/08/2019 NT. Yên Phú, xã Yên Phú, Văn Yên, Yên Bái
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Chính 1988 31/08/2022 NT. Cần Kiệm, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội
 1.  
Vinhsơn Phạm Văn Công, TSVN 1976 25/08/2016 NT. Sapa, TT. Sapa, Sapa, Lào Cai
 1.  
Gioa B. Lê Đình Cơ, C.M 1980 05/06/2018 NT. Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
 1.  
Phêrô Nguyễn Tiến Cử 1941 23/04/1980 Nhà Tràng Hà Thạch, xã Hà Thạch, Phú Thọ, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Quang Cương 1990 13/10/2021 NT. Ro Lục, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Cường 1975 13/08/2009 NT. Yên Tập, xã Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Cường (Gp. Vinh) 1984 25/07/2021 Công cử tại NT. Mai Yên,
 1.  
Phêrô Trần Mạnh Cường 1985 18/08/2020 NT. Tân Thịnh, xã Tân Thịnh, Tp. Yên Bái, Yên Bái
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Danh (Gp. Vinh) 1988 25/07/2021 NT. Đồng Thuận, xã Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang
 1.  
Phêrô Nguyễn Xuân Doanh 1982 01/10/2016 Công cử tại NT. Yên Châu, TT. Yên Châu, Yên Châu,  Sơn La
 1.  
Giuse Bùi Công Dũng, OMI 1975 08/12/2018 NT. Cốc Lếu, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Lào Cai
 1.  
Phaolô Phan Tiến Dũng, CM 1978 01/06/2013 NT. Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
 1.  
Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng 1969 14/02/2006 NT. Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội
 1.  
Giuse Đỗ Văn Đại 1974 07/10/2017 NT. Điện Biên, xã Noong Hẹt, Điện Biên, Điện Biên
 1.  
Giuse Nguyễn Minh Đạo (Gp. Vinh) 1988 25/07/2021 NT. Tp. Sơn La, Sơn La
 1.  
Giuse Nguyễn Phú Đạo 1986 13/10/2021 Công cử tại NT. Mường La, TT. Mường La, Mường La, Sơn La
 1.  
Phanxicô Xaviê Đỗ Đình Đạt 1960 01/10/1995 NT. Chu Chàng, xã Minh Châu, Ba Vì, Hà Nội
 1.  
Phêrô Nguyễn Đình Đền 1973 17/11/2007 NT. Cốc Lếu, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Lào Cai
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Đỉnh 1947 23/04/1980 Nhà Tràng Hà Thạch, xã Hà Thạch, Phú Thọ, Phú Thọ
 1.  
Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh 1973 29/11/2005 NT. Sơn Lộc, P. Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
 1.  
Giuse Cấn Công Định 1964 21/03/2002 NT. Xuân Ái, xã Xuân Ái, Văn Yên, Yên Bái
 1.  
Luca Hoàng Hữu Đô 1987 13/10/2021 NT. Lã Hoàng, xã Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ
 1.  
Phêrô Nguyễn Huy Giang 1986 31/08/2022 NT. Trù Mật, xã Văn Lung, Phú Thọ, Phú Thọ
 1.  
Phêrô Nguyễn Trường Giang 1979 07/10/2017 NT. Phù Lỗ, xã Phù Lỗ, Phù Ninh, Phú Thọ
 1.  
Gioan B. Ng. Xuân Giáp (Gp. Vinh) 1984 25/07/2021 NT. Tuyên Quang, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, TQ
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Hạnh 1965 14/02/2006 NT. Sơn Vy, xã Sơn Vy, Lâm Thao, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Thái Hà 1944 30/04/1981 Nhà Tràng Hà Thạch, xã Hà Thạch, Phú Thọ, Phú Thọ
 1.  
Giuse Vũ Viết Hà 1979 03/09/2009 Nhà thờ Bảo Yên, thị trấn Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
 1.  
Tôma Aq. Tạ Trung Hải, SJ 1975 22/08/2013 NT. Cốc Lếu, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Lào Cai
 1.  
Piô Ngô Phúc Hậu 1936 10/05/1964 Nhà Tràng Hà Thạch, xã Hà Thạch, Phú Thọ, Phú Thọ
 1.  
Phaolô Nguyễn Công Hiến 1971 01/10/2014 Công cử tại NT. Huổi Một, xã Huổi Một, Sông Mã, Sơn La
 1.  
Giuse Hồ Sĩ Hiền 1981 22/08/2018 NT. Lai Châu, xã San Thàng, Tp. Lai Châu, Lai Châu
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Hiệp 1972 13/10/2021 Công cử tại NT. Mai Sơn, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La
 1.  
Giuse Nguyễn Viết Hiệp 1972 17/11/2007 NT. Tuyên Quang, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, TQ
 1.  
Gioakim Nguyễn Chí Hiệp, SDD 1961 08/09/2008 NT. Trung Minh, P.Trung Minh, Hòa Bình, HB
 1.  
Gioakim Vũ Văn Hiệp 1985 13/10/2021 NT. Trúc Lâu, xã Trúc Lâu, Lục Yên, Yên Bái
 1.  
Antôn Nguyễn Đức Hiểu 1981 22/08/2018 NT. Hòa Bình, p. Đồng Tiến, Hòa Bình, Hòa Bình
 1.  
Micae Lê Văn Hồng 1960 21/03/2002 NT. Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
 1.  
Phêrô-Khoa Hồ Sỹ Hoàng (Gp. Vinh) 1985 25/07/2021 NT. An Thịnh, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái
 1.  
Giuse Nguyễn Kim Hoàng 1969 21/03/2002 NT. Thạch Sơn, xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ.
 1.  
Antôn Nguyễn Tân Hợi 1974 01/10/2016 NT. Sùng Đô, xã Sùng Đô, Văn Chấn, Yên Bái
 1.  
Gioakim Đinh Văn Hợp 1968 20/08/2004 NT. Tiên Phú, xã Tiên Phú, Phù Ninh, Phú Thọ
 1.  
Phêrô Phan Kim Huấn 1967 20/08/2004 NT. Phố Lu, TT. Phố Lu, Bảo Yên, Lào Cai
 1.  
Giuse Nguyễn Gia Huấn 1970 14/02/2006 NT. Đồng Cạn, TT. Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ
 1.  
Giuse Đỗ Lục Huấn 1974 01/10/2016 NT. Cây Hồng, xã Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Huy Hùng, SVD 1974 28/08/2012 NT. Vĩnh Tuy, TT. Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang
 1.  
Gioan B. Nguyễn Văn Hùng 1986 31/08/2022 NT. Yên Khoái, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Hùng 1977 31/05/2012 NT. Đường Hồng, xã Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội
 1.  
Phêrô Nguyễn Văn Hùng 1970 01/10/2015 NT. Tân Yên, TT. Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang
 1.  
Giuse M. Nguyễn Đức Huy, CRM 1968 08/06/2012 NT. Lương Sơn, xã Tinh Nhuệ, Thanh  Sơn, Phú Thọ
 1.  
Giuse Doãn Văn Huy 1978 07/10/2017 NT. Ân Thịnh, TT. Yên Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang,
 1.  
Phêrô Lê Quốc Hưng 1966 14/02/2006 NT. Sơn Tây, P. Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 1.  
Phêrô Trần Văn Hương 1978 01/10/2014 NT. Mộc Châu, TTNT. Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La
 1.  
Giuse Vũ Hồng Khanh 1987 31/08/2022 NT. Tạ Xá, xã Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Tư Khoa 1982 27/08/2019 NT. Vân Thê, xã Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Đức Khoái 1970 17/11/2007 NT. Sản Đãng, xã Vô Tranh, Hạ Hòa, Phú Thọ
 1.  
Gioan Ngô Văn Khuê 1974 01/10/2015 NT. Hà Thạch, xã Hà Thạch, TX. Phú Thọ, Phú Thọ
 1.  
Giuse Chu Văn Khương 1967 20/08/2004 NT. Nghĩa Lộ, P. Trung Tâm, TX. Nghĩa Lộ, Yên Bái
 1.  
Giuse Đỗ Văn Kiêm 1983 22/08/2018 NT. Yên Khoái, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội.
 1.  
Gioan B. Trần Thanh Kim, SDB 1962 11/06/2010 NT. Cam Đường, Nam Cường, Lào Cai, Lào Cai
 1.  
Phaolô Lưu Ngọc Lâm 1969 21/03/2002 NT. Phú Lâm, xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang
 1.  
Phêrô Trần Đức Lâm 1975 31/05/2012 Tòa Giám Mục Hưng Hoá, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 1.  
Giuse Nguyễn Tiến Liên 1979 01/10/2016 Công cử tại NT. Mai Yên, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La
 1.  
Giuse Nguyễn Quang Linh 1986 18/08/2020 NT. Bến Thôn, xã Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội
 1.  
Gioan Phạm Hữu Linh, CM 1978 11/09/2015 NT. Giàng La Pán, xã Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
 1.  
Giuse Cấn Đức Lộc 1974 01/10/2015 NT. Điện Biên, Noong Hẹt, Điện Biên, Điện Biên
 1.  
Giuse Phan Văn Luật 1977 31/05/2012 NT. Sông Chảy, Nghinh Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ
 1.  
Phêrô Nguyễn Công Lục 1981 22/08/2018 Công cử tại NT. Mường La, TT. Mường La, Mường La, Sơn La
 1.  
Đaminh Nguyễn Văn Lưu 1974 01/10/2014 NT. Đồng Đam, xã Bằng Luân, Đoan Hùng, Phú Thọ
 1.  
Giuse Đặng Văn Mạnh 1968 14/02/2006 Tòa Giám Mục Hưng Hóa, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 1.  
Anrê Maria Bùi Văn Mão, CRM 1975 01/06/2018 Nt. Trại Sơn, xã Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Mạnh 1977 01/10/2016 NT. Phú Nghĩa, xã Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội
 1.  
Tôma Aq. Trần Văn Miền 1978 27/08/2019 NT. Vân Du, xã Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Thanh Minh, CM 1988 08/04/2021 NT. Tà Ghệnh 1, Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
 1.  
Alselmo Nguyễn Hải Minh, OFM 1965 03/12/2002 NT. Cốc Lếu, P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai, Lào Cai
 1.  
Fx. Paola Huỳnh Hoàng Nam, OSB 1976 18/08/2020 NT. Hòa Bình,  P. Đồng Tiến, Hòa Bình, Hòa Bình
 1.  
Giuse Lê Ngọc Nghi 1966 20/08/2004 NT. Dư Ba, xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ
 1.  
Giuse Lê Thanh Nghị 1983 22/08/2018 NT. Đồng Lú, xã Nghĩa Lộ, TX. Nghĩa Lộ, Yên Bái
 1.  
Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn 1973 13/08/2009 NT. Điện Biên, xã Noong Hẹt, Điện Biên, Điện Biên
 1.  
Giuse Đỗ Văn Nguyên 1986 18/08/2020 NT. Mộc Hoàn, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội
 1.  
Giuse Vũ Văn Nguyên, OMI 1972 11/06/2013 NT. Cốc Lếu, P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai, Lào Cai
 1.  
Vinhsơn Vũ Văn Nguyện, CSC 1977 04/09/2012 NT. Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
 1.  
Antôn Nguyễn Gia Nhang 1939 25/10/1973 NT. Thổ Khối, xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ
 1.  
Gioan B. Nguyễn Văn Nhàn 1970 20/08/2004 Trung Tâm Mục Vụ, xã Hà Thạch, tx. Phú Thọ, Phú Thọ.
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Ninh 1971 13/08/2009 NT. Vĩnh Thọ, xã Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội
 1.  
Antôn Dương Phú Oanh 1941 23/04/1980 NT. Phượng Bãi, P. Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội
 1.  
Giuse Kiều Oanh 1955 14/02/2006 NT. Bách Lộc, xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội
 1.  
Gioan B. Kiều Văn Phú 1978 07/10/2017 NT. Mông Sơn, xã Mông Sơn, Yên Bình, Yên Bái
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Phúc, SDB 1973 23/08/2012 NT. Sapa, Sapa, Sapa, Lào Cai
 1.  
Phêrô Nguyễn Thanh Phương, CM 1982 22/06/2020 NT. Giàng La Pán, xã Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
 1.  
Giuse Vũ Công Phường 1977 01/10/2016 NT. Thủy Trạm, xã Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
 1.  
Micae Nguyễn Tiến Quang 1973 29/11/2005 NT. Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp, Trấn Yên, Yên Bái
 1.  
Giuse Đỗ Chung Quân 1987 13/10/2021 NT. Dị Nậu, xã Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội
 1.  
Phaolô Lê Phú Quốc 1974 01/10/2015 NT. Lạc Hồng, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái
 1.  
Giuse Đỗ Tiến Quyền 1977 31/05/2012 Du học Mỹ
 1.  
Antôn Vũ Thái San 1974 29/06/2008 NT. Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
 1.  
Giuse Phí Đình Sự 1941 25/10/1973 NT. Bạch Quê, xã Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ
 1.  
Giuse Kiều Trí Sơn 1968 29/11/2005 NT. Bảo Ái, xã Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái
 1.  
Phêrô Nguyễn Văn Sơn 1984 22/08/2018 Tòa Giám Mục Hưng Hóa, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 1.  
Đaminh Vũ Xuân Sơn, MF 1977 29/05/2012 NT. Đồn Vàng, TT.Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
 1.  
Giuse Đặng Đức Súy 1974 31/05/2012 NT. Ngô Xá, xã Ngô Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
 1.  
Phaolô Trần Đình Sự (Gp. Vinh) 1987 25/07/2021 NT. Sapa, p. Sapa, Sapa, Lào Cai
 1.  
Phêrô Tạ Duy Tài 1979 01/10/2016 NT. Chiêu Ứng, xã Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ
 1.  
Giuse Vũ Quang Tấn, O.P 1974 11/06/2010 NT. Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
 1.  
Phanxicô X. Nguyễn Văn Thái 1956 01/10/1995 NT. Xuân Dương, xã Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ
 1.  
Phêrô Nguyễn Đình Thái, OMI 1976 13/09/2014 NT. Sapa, TT. Sapa, Sapa, Lào Cai
 1.  
Giuse Nguyễn Chí Thanh 1967 14/02/2006 NT. Yên Thế, TT. Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái
 1.  
Giuse Đỗ Văn Thành 1977 07/10/2017 NT. Điện Biên, xã Noong Hẹt, Điện Biên, Điện Biên
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Thành 1971 17/11/2007 NT. Tp. Sơn La, Sơn La
 1.  
Giuse Nguyễn Tiến Thành 1987 13/10/2021 NT. Phú Cát, xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội
 1.  
Anrê Phùng Văn Thành 1976 01/10/2014 Tòa Giám Mục Hưng Hoá, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 1.  
Gioan B. Nguyễn Công Thần, CM 1967 20/05/2004 NT. Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Thắng 1986 13/10/2021 NT. Đồng Xa, xã Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ
 1.  
Giuse Đỗ Ngọc Tháp 1975 01/10/2015 NT. Phú Nghĩa, xã Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội
 1.  
Giuse Đặng Xuân Thế 1986 31/08/2022 NT. Yên Bái, p. Hồng Hà, Yên Bái, Yên Bái
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Thiện 1980 22/05/2018 NT. Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
 1.  
Giuse Hồ Đăng Thi 1976 07/10/2017 NT. Bạch Hà, xã Bạch Hà, Yên Bình, Yên Bái
 1.  
G.B. Nguyễn Xuân Thiều, OP 1975 04/08/2014 NT. Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái.
 1.  
Giuse Nguyễn Quốc Thịnh 1977 07/10/2017 NT. An Thịnh, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái
 1.  
Phêrô Nguyễn Trường Thịnh 1967 20/08/2004 NT. Làng Lang, xã Lệ Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Thịnh 1976 31/05/2012 NT. Lai Châu, xã San Thàng, Lai Châu, Lai Châu
 1.  
Giuse Maria Vũ Viết Thịnh, CRM 1965 11/07/2019 NT. Lương Sơn, xã Tinh Nhuệ, Thanh  Sơn, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Trung Thoại 1947 01/04/1987 NT. Hòa Bình, P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, Hòa Bình
 1.  
Tôma Aq. Trần Văn Thoại 1984 27/08/2019 Tòa Giám Mục Hưng Hoá, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 1.  
Giuse Nguyễn Tâm Thoan 1981 27/08/2019 NT. Thanh Uyên, xã Thanh Uyên, Tam Nông, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Trung Thông 1982 27/08/2019 NT. Phi Đình, xã Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú Thọ
 1.  
Giuse Kiều Thống 1946 08/01/1995 NT. Đồng Kẻng, xã Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ
 1.  
Antôn Lê Minh Thuật, CM 1983 08/04/2021 NT. Phình Hồ, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
 1.  
Giuse Dương Đắc Tiến 1971 17/11/2007 NT. Đại Phác, xã Đại Phác, Văn Yên, Yên Bái
 1.  
Gioan Phaolô Trần Anh Tiến, SDB 1982 22/07/2017 NT. Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
 1.  
Giuse Đỗ Công Tiếu 1970 29/11/2005 NT. Vân Đồn, xã Vân Đồn, Đoan Hùng, Phú Thọ
 1.  
Phaolô Hoàng Xuân Trần Hồng Tín, CSJB 1983 05/12/2017 NT. Cốc Lếu, P. Cốc Lếu, TP.Lào Cai, Lào Cai
 1.  
Phêrô Nguyễn Bá Tinh, S.J. 1982 03/12/2019 Nhà thờ Văn Bàn, Thái Hòa, Văn Bàn, Lào Cai
 1.  
Phaolô Lưu Hữu Tình 1983 18/08/2020 NT. Vĩnh Quang, TT. Nông Trường Liên Sơn, Văn Chấn, Yên Bái
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Toàn, SDB 1985 28/07/2018 NT. Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
 1.  
Phêrô Phùng Văn Tôn 1945 30/04/1981 Nhà Tràng Hà Thạch, Hà Thạch, Phú Thọ, Phú Thọ
 1.  
Giuse Đỗ Đình Tôn 1976 01/10/2016 NT. Tiên Cát, P. Tiên Cát, TP. Việt Trì, Phú Thọ
 1.  
Ignatiô Nguyễn Quang Triều 1968 14/02/2006 NT. Nỗ Lực, xã Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ
 1.  
Antôn Phan Văn Trịnh, CRM 1980 10/08/2016 NT. Trại Sơn, xã Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
 1.  
Giuse Hà Văn Trọng 1981 01/10/2016 NT. Kiệt Sơn, xã Kiệt Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Bình Trọng, SDB 1971 28/07/2007 NT. Cốc Lếu, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Lào Cai
 1.  
Giuse Trần Minh Trọng 1983 27/08/2019 NT. Phù Lao, xã Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
 1.  
Luca Nguyễn Thế Truyền 1937 08/01/1995 Nhà Tràng Hà Thạch, xã Hà Thạch, Phú Thọ, Phú Thọ
 1.  
Antôn Cao Trung Trực 1969 21/03/2002 NT. Sơn Đông, xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội
 1.  
Giuse Đỗ Văn Trường 1980 27/08/2019 NT. Bằng Giã, xã Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ
 1.  
Phêrô Nguyễn Duy Trường 1981 18/08/2020 NT. Mỹ Hưng, xã Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái
 1.  
Giuse Nguyễn Xuân Trường 1974 01/10/2015 NT. An Bình, xã Qui Mông, Trấn Yên, Yên Bái
 1.  
Giuse Trần Quí Tuần 1978 01/10/2015 NT. Tình Lam, xã Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội
 1.  
Phaolô Nguyễn Quốc Tuấn, MF 1971 08/12/2016 NT. Đồn Vàng, TT.Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
 1.  
Mactinô Lê Quang Tuấn, SVD 1977 11/06/2010 NT. Vĩnh Tuy, TT. Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang
 1.  
Giuse Hoàng Trọng Tuấn 1983 22/08/2018 NT. Phượng Vĩ, xã Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ
 1.  
Giuse Trần Văn Tuấn 1982 22/08/2018 Công cử tại Bản Ban, xã Huy Thượng, Phù Yên, Sơn La
 1.  
Giuse Lê Đoài Túc 1979 31/05/2012 NT. Mậu Đông, xã Mậu Đông, Văn Yên, Yên Bái
 1.  
Giuse Nguyễn Đức Tùng 1983 31/08/2022 NT. Phú Lâm, xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang
 1.  
Giuse Nguyễn Đình Tuyến 1968 29/11/2005 NT. An Thịnh, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Tuyến 1972 17/11/2007 NT. Yên Bái, P. Hồng Hà, Yên Bái, Yên Bái
 1.  
Phêrô Nguyễn Văn Tuyển 1964 14/02/2006 NT. Phụng Thượng, xã Đông Thành, Thanh Ba, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Hữu Tứ 1973 17/11/2009 NT. Tân Quang, xã Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
 1.  
Giuse Dư Văn Từ 1988 18/08/2020 NT. Cửu Tích, xã Bằng Doãn, Đoan Hùng, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Úy 1969 21/03/2002 NT. Trại Vàng, xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội
 1.  
Phêrô Phan Văn Vẻ 1980 07/10/2017 NT. Nỗ Lực, xã Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ
 1.  
Phêrô Lã Công Viên 1971 13/08/2009 NT. Thanh Lâm, TT. Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
 1.  
Giuse Phạm Văn Viện 1977 01/10/2016 NT. Lang Thíp, xã Lang Thíp, Văn Yên, Yên Bái
 1.  
Phaolô Trương Đình Viện (Gp. Vinh) 1985 25/07/2021 NT. Sapa, p. Sapa, Sapa, Lào Cai
 1.  
Giuse Lâm Văn Việt, SVD 1974 28/08/2012 NT.Tuyên Quang, P. Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang
 1.  
Phêrô Trần Quang Vinh, TSVN 1969 25/08/2016 NT. Việt Hải, xã Việt Tiến, Bảo Yên, Lào Cai
 1.  
Giuse Cao Minh Vượng 1978 07/10/2017 NT. Gia Thanh, xã Gia Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Vũ Thanh Xuân, SDB 1984 28/07/2018 NT. Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Yêm 1975 01/10/2014 NT. Trù Mật, xã Văn Lung, Phú Thọ, Phú Thọ
 

Ghi chú:        
C.M. : The Congration of the Mission - Tu Hội Truyền Giáo thánh Vinh Sơn.
C.R.M. : Congregation of the Mother of the Redeemer– Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
C.S.C: Congregatio Sacratisimi Cordis - Dòng Thánh Tâm (Huế)
M.F. : Mission of Faith - Dòng Thừa Sai Đức Tin.
O.P. : Order of Preacher - Dòng Anh Em Thuyết Giáo (dòng Đaminh).
O.F.M. : Ordo Fratrum Minor- Dòng Anh Em Hèn Mọn (dòng Phanxicô)
O.M.I.: Oblates of Mary Immaculate – Dòng Hiến sĩ Đức Maria
S.D.D:Société cléricale de vie apostolique Domus Dei-Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa
S.D.B: Salesians of Don Bosco – Dòng Don Bosco
TSVN : Thừa Sai Việt Nam
C.S.J.B : Congregation Saint John Baptist – Dòng Tiểu Đệ Gioan Tẩy Giả
S.V.D : Societas Verbi Divini – Dòng Ngôi Lời – Giuse
S.J: Society of Jesus – Dòng Tên
 
 
 
         
       
    STT Nhà Thờ
Ngày Cung Hiến
Tước Hiệu
 1.  
An Bình 16/06/2017 Thánh Tâm Chúa Giêsu
 1.  
An Thịnh 27/11/2003 Đức Mẹ Lộ Đức
 1.  
Bãi Dòng 28/09/2017 Sinh nhật Đức Maria
 1.  
Bắc Cường 23/12/2020 Đức Mẹ Mân Côi
 1.  
Bằng Giã 14/11/2017 Thánh Giuse Thợ
 1.  
Bảo Long 15/05/2015 Đức Maria Trinh Nữ Vương
 1.  
Bến Thôn 13/11/2006 Thánh Gioan Tông Đồ
 1.  
Cần Kiệm 17/05/2006 Thánh Gioan Tẩy Giả
 1.  
Chính Tòa Sơn Lộc 24/01/2008 Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
 1.  
Cốc Lếu 19/03/2012 Thánh Giuse
 1.  
Cam Đường 17/05/2017 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 1.  
Dị Nậu 23/11/2003 Đức Mẹ Camêlô
 1.  
Đồn Vàng (Trại Cố) 28/02/2014 Đức Mẹ Mân Côi
 1.  
Đồng Cạn 06/12/2007 Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
 1.  
Giữa Hiền 27/10/2009 Thánh Giuse
 1.  
Hán Đà 20/11/2015 Thánh Phêrô
 1.  
Hầu Thào 06/06/2014 Thánh Gia Thất
 1.  
Hòa Bình 21/11/2014 Lòng Thương Xót Chúa
 1.  
Hoàng Xá 16/12/2020 Thánh Phêrô
 1.  
Hương Tran 15/12/2010 Thánh Luca
 1.  
Khổng Tước 12/04/2013 Đức Mẹ Dâng Mình
 1.  
Lũng Hiền 08/11/2014 Sinh Nhật Đức Mẹ
 1.  
Mậu A 10/08/2022 Đức Maria Trinh Vương
 1.  
Mộc Hoàn 26/03/2022 Thánh Giacôbê
 1.  
Mông Sơn 26/11/2020 Đức Mẹ Mân Côi
 1.  
Mỹ Hưng 13/11/2014 Thánh Giuse
 1.  
Ngô Xá 07/04/2008 Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 1.  
Nhân Nghĩa 08/11/2012 Thánh Antôn
 1.  
Phi Đình 07/11/2007 Đức Mẹ Lavang
 1.  
Phù Lỗ 28/09/2016 Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
 1.  
Phượng Đồng 18/08/2006 Thánh Giuse
 1.  
Phượng Vĩ 22/04/2008 Thánh Phanxicô Xaviê
 1.  
Quần Hào 05/12/2021 Đức Mẹ Vô Nhiễm
 1.  
Sapa 23/12/2007 Đức Mẹ Mân Côi
 1.  
Sơn Đông 26/11/2003 Thánh Gioan Tông Đồ
 1.  
Sơn Vi (Lâm Thao) 06/06/2019 Thánh Matthia
 1.  
Tạ Xá 29/10/2004 Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 1.  
Tân Quang 14/10/2015 Đức Mẹ Thiên Chúa
 1.  
Tân Thịnh 08/10/2022 Thánh Giuse
 1.  
Thanh Lâm 13/12/2014 Thánh Giuse
 1.  
Thắng Lợi – Phú Lâm 31/12/2018 Đức Mẹ Thiên Chúa
 1.  
Thanh Uyên 07/11/2016 Thánh Giuse Thợ
 1.  
Thủy Trạm 21/04/2007 Đức Mẹ Sầu Bi
 1.  
Tiên Phó 09/11/2015 Chúa Kitô Vua
 1.  
Tình Lam 10/12/2014 Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
 1.  
Trại Vàng 06/10/2018 Thánh Antôn Pađôva
 1.  
Tuyên Quang 20/09/2007 Đức Mẹ Mân Côi
 1.  
Vân Thê (Cẩm Khê) 20/04/2010 Đức Mẹ Vô Nhiễm
 1.  
Việt Hải 27/01/2021 Thánh Tâm Chúa Giêsu
 1.  
Vĩnh Hóa 16/04/2012 Thánh Giuse
 1.  
Xóm Mon (Tiên Kiên) 24/02/2010 Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 1.  
Xóm Bướm (Tiên Kiên) 20/03/2014 Thánh Giuse
 1.  
Xuân Dương 03/02/2015 Thánh Antôn Pađôva
 1.  
Yên Bái 29/09/2008 Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
 1.  
Yên Bình 08/01/2014 Thánh Giuse Thợ
 1.  
Yên Hợp 22/03/2007 Thánh Tâm Chúa Giêsu
 1.  
Yên Khoái 16/12/2008 Thánh Augustinô
 1.  
Yên Tập 06/12/2011 Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
 1.  
Yên Phú 19/03/2016 Thánh Giuse
 
 
 
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Sơn La tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi
Giáo xứ Sơn La tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi
Ngày 29.09.2023, giáo xứ Sơn La tổ chức Trung Thu tại nhà thờ giáo xứ với chủ đề “Vầng Trăng Chúa ban”. Thánh lễ được cử hành cách trọng thể lúc 20g00 do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thành chủ tế. Tham dự Thánh lễ có khoảng 150 em thiếu nhi và các bậc phụ huynh. Trước Thánh lễ, các em rước xung quanh nhà thờ. Tay cầm đèn miệng hát vang vang tiến vào nhà thờ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log