Chúa nhật, 21/04/2024

LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2024

Những điều cần biết
Những điều cần biết về phụng vụ thánh lễ
Tháng một
Tháng hai
Tháng ba
Tháng tư
Tháng năm
Tháng sáu
Tháng bảy
Tháng tám
Tháng chín
Tháng mười
Tháng mười một
Tháng mười hai
Các nhà thờ được cung hiến trong giáo phận
Danh sách linh mục đoàn
Xem Lịch phụng vụ năm 2023

THÁNG TƯ
 
 
 
 
 
Ý cầu nguyện:
 Cầu cho vai trò của người phụ nữ
 
  
1      23    Tr    Thứ Hai trong TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.
2      24    Tr    Thứ Ba trong TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.
                       (Thánh Phanxico Paula, ẩn tu, thánh Đaminh Vũ Đình Tước, linh mục, tử đạo).
3      25    Tr    Thứ Tư trong TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Đầu tháng. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.         
4      26    Tr    Thứ Năm trong TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Đầu tháng. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.
(Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh).
5      27    Tr    Thứ Sáu trong TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Đầu tháng.Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.
6      28    Tr    Thứ Bảy trong TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Đầu tháng. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15
                       Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, linh mục, tử đạo.                       
7      29    Tr    CHỦ NHẬT II PHỤC SINH. KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.
                       Thánh vịnh tuần II.
                       Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31.
                       Bãi Mộc, Bản Lầu, Dốc Võng (Ba Vì), Đồng Đam, Hòa Bình, Hua Sim, Hưng Sơn, Hưng Thuận, Minh Quán, Mông Sơn, Lã Hoàng, Sơn Vi (Lâm Thao), Sử Pán, Thắng Sơn, Trung Tâm (Nghĩa Lộ), Xi Lô, Xuân Ái và Vân Thê (Cẩm Khê) chầu Mình Thánh.
                       (Thánh Gioan Baotixita Lasan, linh mục. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, linh mục, tử đạo).
Ngày cung hiến nhà thờ Ngô Xá, tước hiệu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (07/04/2008).
Lưu ý:
Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:
a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thực sự có nhu cầu và ích lợi mục vụ đòi hỏi (IM 376).
     c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
8      30    Tr    Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng.
                       Is 7,10-14.8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.
        Lưu ý:  Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần (quỳ gối)... và đã làm người (đứng lên)” (IM 137).
 
Tháng Ba Giáp Thìn (t)
9      1/3  Tr    Thứ Ba. Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.
10    2      Tr    Thứ Tư. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.
11    3      Đ     Thứ Năm. Thánh Stanislao, Giám mục tử đạo.         
                       Lễ nhớ. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
12    4      Tr    Thứ Sáu. Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Khổng Tước tước hiệu Đức Mẹ Dâng Mình (12/04/2013).
13    5      Tr    Thứ Bảy. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.
 
 
14    6      Tr    CHỦ NHẬT III PHỤC SINH.
                       Thánh vịnh tuần III.
                       Cv 3,13-15. 17-19; 1Ga 2, 1-5a; Lc 24, 35-48.
                       An Tiến (An Thịnh), Canh Nậu, Cao Mại, Dân Chủ, Đoàn Kết (Tiên Kiên), Đồi Phủ, Đông Huỳnh, Hàm Rồng (Lào Cai), Họ Mạ, Huổi Một, Hương Lâu, Lương Sơn (Yên Lập), Mông Phụ, Nà Bủng, Nậm Tăm, Sản Đãng, Thổ Khối, Tình Lam, Trường Sinh, Tuyên Quang và Yên Hương chầu Mình Thánh.
15    7      Tr    Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
16    8      Tr    Thứ Ba. Cv 7, 51-8,1a; Ga 6, 30-35.
Ngày cung hiến nhà thờ Vĩnh Hóa tước hiệu Thánh Giuse (16/04/2012).
17    9      Tr    Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
18    10    Tr    Thứ Năm. Cv 8,26-40; .Ga 6,44-51.
19    11    Tr    Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
20    12    Tr    Thứ Bảy. Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.
Ngày cung hiến nhà thờ Vân Thê (Cẩm Khê) tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm (20/04/2010).
              
21    13    Tr    CHỦ NHẬT IV PHỤC SINH. LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Thánh vịnh tuần IV.
                       Cv 4, 8-12; 1Ga 3, 1-2; Ga 10,11-18.
                       Khánh Thiện, Khe Bốn (Yên Hưng), Minh Xuân (Hoàng Xá), Nghĩa Tâm, Phình Hồ, Phú Nghĩa (Thạch Thất) và Xóm Giắt (Đồng Xa) chầu Mình Thánh.
                       Quyên góp cho Đại Chủng viện đào tạo linh mục.
                       Thánh Alsenmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Thủy Trạm tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi (21/04/2007).
                       Từ trưa thứ Hai tuần này, anh chị em hãy cầu nguyện cho tuần chia sẻ mục vụ thường niên của các linh mục trong giáo phận.
22    14    Tr    Thứ Hai. Cv 11, 1-18; Ga 10, 1-10.
                       Ngày cung hiến nhà thờ Phượng Vĩ tước hiệu Thánh Phanxicô Xaviê (22/04/2008).
23    15    Tr    Thứ Ba. Thánh Giorgiô, tử đạo và thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo. Cv 11, 19-26; Ga 10 22-30.
24    16    Tr    Thứ Tư. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo. Cv 12, 24-13, 5a; Ga 12, 44-50.
25    17    Đ     Thứ Năm. THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
                       1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.
26     18     Tr     Thứ Sáu. Cv 13, 26-33; Ga 14, 1-6.
27     19     Tr     Thứ Bảy. Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng, linh mục, tử đạo. Cv 13, 44-52; Ga 14, 7-14.
       
28    20    Tr    CHỦ NHẬT V PHỤC SINH.
                       Thánh vịnh tuần I.
                      Cv 9, 26-31; 1Ga 3, 18-24; Ga 15, 1-8.
                       Bến Đền (Phố Lu), Cảm Nhân (Bạch Hà), Cốc Mỳ (Lao Cai), Minh Hồng, Mường Hoa, Phi Đình, Phú Mai (Dưỡng Tế), Phượng Tiên, Yên Bình(Thanh Ba) và Yên Dục chầu Mình thánh.
                       Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo; thánh Louis Maria Grignion de Montfort, linh mục; thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, linh mục; thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng và thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thành, thầy giảng, tử đạo.
29    21    Tr    Thứ Hai. Thánh Catarina Siena, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 14, 5-18; Ga 14, 21-26.
30    22    Tr    Thứ Ba. Thánh Piô V, giáo hoàng; Thánh Giuse Trần Văn Tuân, linh mục, tử đạo. (Đ).
                      Cv 14, 19-28; Ga 14, 27-31a.
 
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log