Thứ tư, 17/07/2024

LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2024

Những điều cần biết
Những điều cần biết về phụng vụ thánh lễ
Tháng một
Tháng hai
Tháng ba
Tháng tư
Tháng năm
Tháng sáu
Tháng bảy
Tháng tám
Tháng chín
Tháng mười
Tháng mười một
Tháng mười hai
Các nhà thờ được cung hiến trong giáo phận
Danh sách linh mục đoàn
Xem Lịch phụng vụ năm 2023

THÁNG BẢY
 
 
 
 
Ý cầu nguyện:
Cầu cho mục vụ bệnh nhân
 

1      26    X    Thứ Hai. Am 2, 6-10.13-16; Mt 8, 18-22.
2      27    X     Thứ Ba. Am 3,1-8. 4,11-12; Mt 8, 23-27.      
3      28    Đ     Thứ Tư đầu tháng. THÁNH TOMA TÔNG ĐỒ. Lễ Kính; Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục, tử đạo). Ep 2,19-22 ; Ga 20,24-29.
4      29    X    Thứ Năm đầu tháng. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr); thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng, tử đạo (Đ). Am 7,10-17; Mt 9,1-8.         
5      30    X    Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục. Am 8, 4-6. 9-12; Mt 9,9-13.
 
Tháng Sáu Giáp Thìn (t)
6      1/6  X    Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). Am 9,11-15; Mt 9,14-17.
 
7      2      X    CHỦ NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.
                       Thánh vịnh tuần III.
                      Ed 2, 2-5; 2Cr 12, 7-10; Mc 6,1-6.
                       Khe Chất, Phúc An (Bạch Hà) và  Tà Ghênh chầu Mình Thánh.
8      3      X    Thứ Hai. Hs 2, 16.17b-18. 21-22; Mt 9, 18-26.
9      4      X    Thứ Ba. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo. Hs 8,4-7. 11-13; Mt 9, 32-38.                 
                                   
10    5      X    Thứ Tư. Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng; thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), giáo dân, tử đạo. Hs 10,1-3. 7-8.12; Mt 10, 1-7.
11    6      Tr    Thứ Năm. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.
                       Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15.
12    7      X    Thứ Sáu. Thánh Ignatiô Y (Clementê Delgado), giám mục; thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục và thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân, tử đạo.
                       Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.
13    8      X    Thứ Bảy. Thánh Henricô (Tr).
                        Hs Is 6, 1-8; Mt 10, 24-33.
 
14    9      X    CHỦ NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh Thánh vịnh tuần IV.
                       Am 7, 12-15; Ep 1,3-14; Mc 6, 7-13.
                       Bồ Kết, Gia Thanh, Lập Lầu, Liên Minh (Giáp Liên), Mộ Xuân, Nậm Búng, Tân Hương (Bảo Ái), Xóm Bướm và Xuân Yên chầu Mình Thánh.
15    10    Tr    Thứ Hai. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục và thánh Anrê Nguyễn Kim Thông [Năm Thuông], giáo dân, tử đạo. Is 1,10-17; Mt 10,34–11,1.
16    11    X    Thứ Ba. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).
                       Is 7,1-9; Mt 11,20-24.                                             
17    12    X    Thứ Tư. Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.  
18    13    X    Thứ Năm. Thánh Đa Minh Đinh Đạt, giáo dân, tử đạo (Đ). Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.  
19    14    X    Thứ Sáu. Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8
20    15    X    Thứ Bảy. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo; thánh Giuse An (Diaz Sanjurjo), giám mục, tử đạo.
                       Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.
 
21    16    X    CHỦ NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.   
                       Thánh vịnh tuần I.
                            Gr 23, 1-6; Ep 2, 13-18; Mc 6, 30-34.
                            Bình Yên (Phú Nghĩa), Đồng Hẻo, San 1 (Sapa), Hưng Thịnh, Ngọc Kiên, Tân Lĩnh và Tiến Thịnh chầu Mình Thánh.
                            (Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).                                
22    17    Tr    Thứ Hai. THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA. Lễ kính.
                            Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
23    18    X    Thứ Ba. Thánh Brigitta, nữ tu.
                       Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.                       
24    19    X    Thứ Tư. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục; thánh Giuse Hiền (Fernandez), linh mục, tử đạo.
                       Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.
25    20    Đ     Thứ Năm. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.
26    21    Tr    Thứ Sáu. Thánh Gioakim và thánh Anna song thân Đức Maria. Lễ nhớ.
                       Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17.                          
27    22    X    Thứ Bảy. Gr 7, 1-11; Mt 13, 24-30.
28    23    X    CHỦ NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
                       Thánh vịnh tuần II.
                       2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6, 1-15.
Hang Châu, Vân Hội và Vân Thê chầu Mình Thánh.
                      Thánh Giuse Xuyên (Melchior Garcia Sampedro), giám mục, tử đạo.
Lưu ý:                Chủ Nhật tuần tới, nhân dịp lễ nhớ thánh Gioan Vianey, bổn mạng các linh mục (ngày 4/8), các giáo xứ sẽ quyên góp giúp cho Quỹ Tương Trợ Giáo Sĩ của giáo phận, để giúp đỡ các linh mục nghỉ hưu hoặc bị đau bệnh. Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ.
29    24    Tr    Thứ Hai. Thánh nữ Matta, Maria và Lazarô. Lễ nhớ.
                            1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27.
30    25    X    Thứ Ba. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.
31    26    Tr    Thứ Tư. Thánh Inhaxiô Loyola, linh mục. Lễ nhớ; thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, giáo dân, tử đạo. Gr 15,10.16-21; Mt 13, 44-46.
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Vân Du
Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Vân Du
Hy vọng với ơn Chúa Thánh Thần trao ban, các em sẽ trưởng thành và ý thức hơn mỗi ngày, và làm cho các ân ban của Chúa Thánh Thần tiếp tục triển nở và trổ sinh nhiều hoa trái trong đời sống. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục yêu thương và ban nhiều phúc lành xuống trên quý đấng, toàn thể cộng đoàn và các em lãnh Bí tích Thêm Sức.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log