Chủ nhật, 19/09/2021
21:44 | 18/09/2021
Thánh lễ được trực tuyến từ Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa, do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ tế.
15:00 | 18/09/2021
Thánh lễ được trực tuyến từ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ Hoà Bình.
21:22 | 17/09/2021
Thánh lễ được truyền hình trực tuyến từ nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa.
15:55 | 17/09/2021
Thánh lễ được trực tuyến từ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ Hoà Bình.
21:29 | 16/09/2021
Thánh lễ được truyền hình trực tuyến từ nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa.
14:40 | 16/09/2021
Thánh lễ được trực tuyến từ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ Hoà Bình.
21:52 | 15/09/2021
Thánh lễ được truyền hình trực tuyến từ nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa.
15:00 | 15/09/2021
Thánh lễ được trực tuyến từ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ Hoà Bình.
21:32 | 14/09/2021
Thánh lễ được truyền hình trực tuyến từ nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa.
16:08 | 14/09/2021
Thánh lễ được trực tuyến từ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ Hoà Bình.
21:39 | 13/09/2021
Thánh lễ được truyền hình trực tuyến từ nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa.
16:46 | 13/09/2021
Thánh lễ được trực tuyến từ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ Hoà Bình.
20:49 | 12/09/2021
Thánh lễ được truyền hình trực tuyến từ nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa.
10:52 | 12/09/2021
Thánh lễ được trực tuyến từ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ Hoà Bình.
21:40 | 11/09/2021
Thánh lễ được trực tuyến từ Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa, do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ tế.
15:12 | 11/09/2021
Thánh lễ được trực tuyến từ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ Hoà Bình.
21:23 | 10/09/2021
Thánh lễ được truyền hình trực tuyến từ nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa.
14:42 | 10/09/2021
Thánh lễ được trực tuyến từ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ Hoà Bình.|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log