Thứ sáu, 27/04/2018
08:43 | 23/04/2018
Xin gửi tới cộng đoàn bài số 7: Chúa Giêsu chịu phép rửa và mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
07:40 | 22/04/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 72, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 4 Phục sinh.
08:40 | 16/04/2018
Xin gửi tới quý độc giả bài số 6 trong chương trình giáo lý Dự tòng của Lm. Piô Ngô Phúc Hậu
21:16 | 14/04/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 71, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Phục sinh năm B.
08:22 | 14/04/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 71, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Phục sinh năm B.
22:54 | 07/04/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 70, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Phục sinh năm B.
09:06 | 06/04/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 70, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Phục sinh năm B.
08:55 | 06/04/2018
(100 QUESTIONS SUR LA FOI – JEAN-MICHEL DI FALCO / Centurion 1993)
18:53 | 31/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 69, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Phục sinh năm B.
10:29 | 30/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 69, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Phục sinh năm B.
07:12 | 26/03/2018
Mời cộng đoàn tiếp tục theo dõi chương trình Giáo lý Dự tòng do cha Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
04:47 | 25/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 68, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Lễ Lá năm B.
08:02 | 23/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 68, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Lễ Lá năm B.
06:36 | 20/03/2018
Mời quý vị tiếp tục tìm hiểu chương trình giáo lý dự tòng do cha Piô Ngô Phúc Hậu diễn giải.
22:30 | 17/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 67, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 5 Mùa Chay năm B.
05:34 | 17/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 67, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 5 Mùa Chay năm B.
06:57 | 13/03/2018
Bài trước chúng ta đã tìm hiểu và biết rằng, Thiên Chúa là Cha và là Đấng sáng tạo. Với bài giáo lý này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cụ thể về việc Thiên Chúa sáng tạo loài người.
23:03 | 10/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 66, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 4 Mùa Chay năm B.
Thánh Lễ Làm Phép Dầu Tại Đền Thánh Kính Lòng Thương Xót Chúa - Gx Hoà Bình 2018
Liên kết website
Tiêu điểm
Ngày 27 Tháng 04, Kính Thánh Tử Đạo Lôrenso Nguyễn Văn Hưởng, Linh Mục
Ngày 27 Tháng 04, Kính Thánh Tử Đạo Lôrenso Nguyễn Văn Hưởng, Linh Mục
Cha Hưởng quan tâm nhất việc giảng giải như lời ngài nói với giáo dân: "Nếu anh chị em có nhiều việc cần phải về sớm thì ít nhất phải nghe giảng đã, vì nếu không anh chị em sẽ không biết đàng biết cách giữ đạo".
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log