Thứ sáu, 16/11/2018
22:08 | 10/11/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 101, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 32 Thường Niên B.
21:00 | 03/11/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 100, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 31 Thường Niên B.
08:15 | 03/11/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 100, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 31 Thường Niên B.
19:12 | 27/10/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 99, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 30 Thường Niên B.
10:22 | 26/10/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 99, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 30 Thường Niên B.
16:27 | 22/10/2018
Xin gửi tới quý độc giả bài tiếp theo của chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
21:23 | 20/10/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 97, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 29 Thường Niên B.
07:21 | 19/10/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 97, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 29 Thường Niên B.
21:52 | 13/10/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 97, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 28 Thường Niên B.
08:40 | 12/10/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 97, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 28 Thường Niên B.
08:33 | 08/10/2018
Xin gửi tới quý độc giả bài tiếp theo của chương trinh giáo lý Dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
22:52 | 06/10/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 96, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 27 Thường Niên B, Đức Mẹ Mân Côi.
08:51 | 06/10/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 96, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 27 Thường Niên B, Đức Mẹ Mân Côi.
20:52 | 29/09/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 95, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 26 Thường Niên B.
08:44 | 28/09/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 95, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 26 Thường Niên B.
22:13 | 22/09/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 94, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 25 Thường Niên B.
14:47 | 21/09/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 94, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 25 Thường Niên B.
19:04 | 15/09/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 93, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 24 Thường Niên B.
|||||
Lời Chủ Chăn Tháng 11.2018: Sống Làm Sao Để Đạt Được Vinh Quang Nước Trời
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log