Thứ hai, 23/07/2018
22:02 | 21/07/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 85, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 16 Thường Niên B.
10:30 | 20/07/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 85, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 16 Thường Niên B.
21:16 | 15/07/2018
Xin gửi tới quý độc giả tiếp chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
21:36 | 14/07/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 84, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 15 Thường Niên B.
16:52 | 12/07/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 84, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 15 Thường Niên B.
18:36 | 11/07/2018
Xin gửi tới cộng đoàn bài tiếp theo của chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
21:11 | 07/07/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 83, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 14 Thường Niên B.
07:42 | 07/07/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 83, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 14 Thường Niên B.
08:31 | 01/07/2018
Xin gửi tới quý độc giả bài tiếp theo của chương trình Giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn gải
21:46 | 30/06/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 82, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 13 Thường Niên B.
07:46 | 30/06/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 82, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 13 Thường Niên B.
08:37 | 24/06/2018
Xin gửi tới quý độc giả bài tiếp theo chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn gải
21:56 | 23/06/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 81, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 12 Thường Niên B.
15:38 | 22/06/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 81, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 12 Thường Niên B.
06:00 | 18/06/2018
Xin tiếp tục gửi tới quý độc giả chương trình Giáo lý Dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
21:40 | 16/06/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 80, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 11 Thường Niên B.
15:38 | 15/06/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 80, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 11 Thường Niên B.
06:31 | 12/06/2018
Đạo Công Giáo cũng dành ngày đầu năm quan trọng và cả tháng 11 để cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên. Họ cũng dâng hương, trưng hoa, bày mâm ngũ quả. Dẫu biết rằng ông bà, tổ tiên không thể hưởng dùng những đồ đó. Mà đó chỉ là dấu chỉ và phương tiện để các Ki-tô hữu thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà tổ tiên.
|||||
Giới Thiệu Quý Thầy Phó Tế Chuẩn Bị Chịu Chức Linh Mục Vào Tháng 08.2018
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log