Thứ sáu, 22/09/2017
22:15 | 16/09/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 41, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XXIV TNA.
11:11 | 15/09/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 41, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XXIV TNA.
08:47 | 10/09/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 40, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XXIII TNA.
08:59 | 09/09/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 40, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XXIII TNA.
23:17 | 02/09/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 39, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XXII TNA.
08:41 | 02/09/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 39, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XXII TNA.
22:01 | 26/08/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 38, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XXI TNA.
16:24 | 25/08/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 38, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XXI TNA.
21:49 | 19/08/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 37, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XX TNA.
21:53 | 18/08/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 37, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XX TNA.
17:57 | 12/08/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 36, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XIX TNA.
15:55 | 11/08/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 36, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XIX TNA.
21:51 | 05/08/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 35, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XVIII TNA - Chúa Hiển Dung.
09:24 | 05/08/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 35, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XVIII TNA - Chúa Hiển Dung.
20:50 | 29/07/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 34, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XVII TNA.
17:48 | 29/07/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 34, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XVII TNA.
22:12 | 22/07/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 33, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XVI TNA.
12:03 | 21/07/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 33, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XVI TNA.
Đại Hội Huynh Trưởng Giáo Phận Hưng Hóa Lần Thứ Nhất (Phần I)
Liên kết website
Tiêu điểm
Thánh ca & Nhạc công giáo
Mong chẳng còn gì
Con chỉ là tạo vật
Chúa cất tiêng gọi con
Bỏ Ngài con biết theo ai
Nguyện cầu cho nhau
Dâng niềm cảm mếm
Con dâng Chúa
Dấu ấn tình yêu
Đêm thánh vô cùng
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.giaophanhunghoa.org!
log