Thứ hai, 19/02/2018
21:30 | 17/02/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 63, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 1 Mùa Chay năm B.
09:52 | 17/02/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 63, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 1 Mùa Chay năm B.
21:05 | 10/02/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 62, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 6 TN B.
15:57 | 10/02/2018
(100 QUESTIONS SUR LA FOI – JEAN-MICHEL DI FALCO / Centurion 1993)
08:42 | 10/02/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 62, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 6 TN B.
20:23 | 03/02/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 61, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 5 TN B.
10:41 | 03/02/2018
Giải Đáp 100 Vấn Nạn Về Đức Tin ((100 QUESTIONS SUR LA FOI – JEAN-MICHEL DI FALCOCenturion 1993)
14:58 | 02/02/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 61, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 5 TN B.
15:24 | 28/01/2018
Giải đáp 100 vấn nạn về Đức tin (100 QUESTIONS SUR LA FOI – JEAN-MICHEL DI FALCOCenturion 1993)
20:18 | 27/01/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 60, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 4 TN B.
14:47 | 26/01/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 60, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 4 TN B.
21:35 | 20/01/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 59, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 TN B.
10:04 | 20/01/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 59, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 TN B.
21:13 | 13/01/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 58, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 TN B.
16:17 | 12/01/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 58, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 TN B.
17:41 | 06/01/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 57, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Chúa Hiển Linh.
08:58 | 06/01/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 57, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Chúa Hiển Linh.
20:44 | 30/12/2017
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 56, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật kính Thánh Gia.
Quý Đức Cha Gửi Lời Chúc Mừng Năm Mới Mậu Tuất Tới Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo Phận Hưng Hoá
Liên kết website
Tiêu điểm
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.giaophanhunghoa.org!
log