Thứ năm, 20/09/2018
19:04 | 15/09/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 93, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 24 Thường Niên B.
10:38 | 14/09/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 93, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 24 Thường Niên B.
18:15 | 12/09/2018
Xin gửi tới cộng đoàn bài tiếp theo của chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
22:20 | 08/09/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 92, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 23 Thường Niên B.
08:00 | 07/09/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 92, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 23 Thường Niên B.
20:48 | 01/09/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 91, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 22 Thường Niên B.
09:34 | 31/08/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 91, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 22 Thường Niên B.
09:31 | 31/08/2018
Trong buổi yết kiến ngày 11 tháng 5 năm 2018 dành cho Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin ký tên dưới đây, Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô đã chuẩn y bản dự thảo mới của số 2267 trong Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, chấp thuận cho bản văn này được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau và đưa vào trong mọi ấn bản của Sách Giáo Lý vừa nêu.
14:34 | 27/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn bài tiếp theo của chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
10:56 | 27/08/2018
Với tinh thần cầu nguyện và thống hối, cá nhân mỗi người và cộng đoàn chúng ta sẽ sống đúng với lời dạy này, nhờ đó chúng ta có thể thăng tiến trong ân sủng xót thương, công lý, ngăn ngừa và sửa chữa.
07:43 | 26/08/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 90, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 21 Thường Niên B.
07:09 | 20/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn chương trình giáo lý dự tòng bài tiếp theo do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
21:11 | 18/08/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 89, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 20 Thường Niên B.
07:11 | 18/08/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 89, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 20 Thường Niên B.
07:08 | 12/08/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 88, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 19 Thường Niên B.
09:47 | 09/08/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 88, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 19 Thường Niên B.
06:20 | 08/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn tiếp chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
21:16 | 04/08/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 87, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 18 Thường Niên B.
|||||
MTV - Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log