Thứ năm, 28/10/2021
Linh mục Giuse  Hoàng Trọng Tuấn
Linh mục Giuse Hoàng Trọng Tuấn
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 22/08/2018
Chức vụ: Phó xứ Phượng Vĩ.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Phượng Vĩ, xã Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ tháng 07/2020 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Phượng Vĩ|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log