Thứ ba, 21/03/2023
Linh mục Giuse  Hoàng Trọng Tuấn
Linh mục Giuse Hoàng Trọng Tuấn
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 22/08/2018
Khẩu hiệu: "Ơn Ta đủ cho con" (2Cr 12,9)
Chức vụ: Phó xứ Phượng Vĩ.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Phượng Vĩ, xã Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ tháng 07/2020 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Phượng Vĩ
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log