Thứ sáu, 22/09/2023
Linh mục Giuse  Hoàng Trọng Tuấn
Linh mục Giuse Hoàng Trọng Tuấn
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 22/08/2018
Khẩu hiệu: "Ơn Ta đủ cho con" (2Cr 12,9)
Chức vụ: Phó xứ Phượng Vĩ.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Phượng Vĩ, xã Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ tháng 07/2020 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Phượng Vĩ
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế
Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, hiện nay là Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, làm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân cũng được Toà Thánh đặt làm Giám quản Tông toà Giáo phận Đà Nẵng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log