Thứ năm, 29/09/2022
17:09 | 25/09/2022
Xin gửi tới cộng đoàn và các em thiếu nhi bài hát: MÀU KHĂN CHÚA TRAO - Trần Quốc Hưng.
18:46 | 24/09/2022
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 26 Thường niên - Năm C.
18:41 | 24/09/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt - Chúa nhật 26 TN C, cho các em Thiếu nhi.
11:16 | 17/09/2022
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 25 Thường niên - Năm C.
08:54 | 17/09/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt - Chúa nhật 25 TN C, cho các em Thiếu nhi.
13:54 | 10/09/2022
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 24 Thường niên - Năm C.
13:48 | 10/09/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt và Tiếng Anh - Chúa nhật 24 TN C, cho các em Thiếu nhi.
09:36 | 03/09/2022
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 23 Thường niên - Năm C.
09:19 | 03/09/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt và Tiếng Anh - Chúa nhật 23 TN C, cho các em Thiếu nhi.
16:08 | 27/08/2022
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 22 Thường niên - Năm C.
15:27 | 27/08/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt, Tiếng H'mông và Tiếng Anh - Chúa nhật 22 TN C, cho các em Thiếu nhi.
15:40 | 20/08/2022
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 21 Thường niên - Năm C.
08:16 | 13/08/2022
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 20 Thường niên - Năm C.
07:44 | 13/08/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi, Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng H'mông, Chúa nhật 20 TN C.
11:53 | 07/08/2022
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 19 Thường niên - Năm C.
15:14 | 06/08/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi, bản Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng H'mông - Chúa nhật 19 TN C.
10:26 | 30/07/2022
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 18 Thường niên - Năm C.
09:03 | 30/07/2022
Xin gửi tới cộng đoàn và các em Thiếu nhi video Lời Chúa bản Tiếng Việt, Tiếng H'mông và Tiếng Anh - Chúa nhật 18 Thường niên - Năm C.|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log