Thứ hai, 27/05/2019
20:13 | 19/05/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 126, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 5 Phục sinh năm C.
15:03 | 12/05/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 125, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 4 Phục sinh năm C.
11:54 | 05/05/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 124, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Phục sinh năm C.
06:49 | 04/05/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 124, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Phục sinh năm C.
15:20 | 28/04/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 123, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Phục sinh năm C.
08:07 | 26/04/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 123, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Phục sinh năm C.
20:29 | 07/04/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 122, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 5 Mùa chay năm C.
20:58 | 30/03/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 121, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 4 Mùa chay năm C.
07:43 | 29/03/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 121, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 4 Mùa chay năm C.
20:56 | 23/03/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 120, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Mùa chay năm C.
08:17 | 23/03/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 120, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Mùa chay năm C.
21:22 | 16/03/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 119, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Mùa chay năm C.
08:59 | 15/03/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 119, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Mùa chay năm C.
09:27 | 10/03/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 117, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 8 Thường niên năm C.
06:52 | 03/03/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 117, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 8 Thường niên năm C.
07:59 | 01/03/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 117, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 8 Thường niên năm C.
21:34 | 23/02/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 116, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 7 Thường niên năm C.
08:34 | 23/02/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 116, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 7 Thường niên năm C.
|||||
Bài 34 - Chúa Giêsu Lên Trời
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log