Thứ sáu, 27/04/2018
07:40 | 22/04/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 72, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 4 Phục sinh.
21:16 | 14/04/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 71, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Phục sinh năm B.
08:22 | 14/04/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 71, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Phục sinh năm B.
22:54 | 07/04/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 70, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Phục sinh năm B.
09:06 | 06/04/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 70, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Phục sinh năm B.
18:53 | 31/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 69, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Phục sinh năm B.
10:29 | 30/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 69, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Phục sinh năm B.
04:47 | 25/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 68, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Lễ Lá năm B.
08:02 | 23/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 68, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Lễ Lá năm B.
22:30 | 17/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 67, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 5 Mùa Chay năm B.
05:34 | 17/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 67, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 5 Mùa Chay năm B.
23:03 | 10/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 66, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 4 Mùa Chay năm B.
08:14 | 10/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 66, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 4 Mùa Chay năm B.
21:16 | 03/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 65, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B.
07:42 | 03/03/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 65, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B.
22:02 | 24/02/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 64, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Mùa Chay năm B.
14:40 | 23/02/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 64, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Mùa Chay năm B.
21:30 | 17/02/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 63, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 1 Mùa Chay năm B.
Thánh Lễ Làm Phép Dầu Tại Đền Thánh Kính Lòng Thương Xót Chúa - Gx Hoà Bình 2018
Liên kết website
Tiêu điểm
Ngày 27 Tháng 04, Kính Thánh Tử Đạo Lôrenso Nguyễn Văn Hưởng, Linh Mục
Ngày 27 Tháng 04, Kính Thánh Tử Đạo Lôrenso Nguyễn Văn Hưởng, Linh Mục
Cha Hưởng quan tâm nhất việc giảng giải như lời ngài nói với giáo dân: "Nếu anh chị em có nhiều việc cần phải về sớm thì ít nhất phải nghe giảng đã, vì nếu không anh chị em sẽ không biết đàng biết cách giữ đạo".
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log