Thứ ba, 03/10/2023
17:23 | 30/09/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 26 Thường niên - Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
10:30 | 30/09/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Tiếng Việt, Tiếng H'mông, Tiếng Anh - Chúa nhật 26 Thường niên A.
16:45 | 23/09/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 25 Thường niên - Năm A.
18:50 | 16/09/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 24 Thường niên - Năm A.
18:39 | 16/09/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Tiếng Việt, Tiếng H'mông, Tiếng Anh - Chúa nhật 24 Thường niên A.
14:57 | 09/09/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 23 Thường niên - Năm A.
14:54 | 09/09/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Tiếng Việt, Tiếng H'mông, Tiếng Anh - Chúa nhật 23 Thường niên A.
08:28 | 02/09/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 22 Thường niên - Năm A.
06:29 | 27/08/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 21 Thường niên - Năm A.
17:01 | 19/08/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 20 Thường niên - Năm A.
16:34 | 12/08/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 19 Thường niên - Năm A.
16:11 | 12/08/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Tiếng Việt, Tiếng H'mông, Tiếng Anh - Chúa nhật 19 Thường niên A.
15:00 | 05/08/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XVIII Thường niên - Lễ Chúa Hiển Dung.
14:53 | 05/08/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Tiếng Việt, Tiếng H'mông, Tiếng Anh - Lễ Chúa Hiển Dung.
10:21 | 29/07/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XVII Thường niên - Năm A.
09:10 | 29/07/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Tiếng Việt, Tiếng H'mông - Chúa nhật 17 Thường niên A.
17:00 | 22/07/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật XVI Thường niên - Năm A.
16:58 | 22/07/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Tiếng Việt, Tiếng H'mông - Chúa nhật XVI Thường niên A.
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Thiếu nhi Thánh Thể Xứ đoàn  Đaminh Saviô – Giáo xứ Vân Đồn mừng Tết Trung Thu
Thiếu nhi Thánh Thể Xứ đoàn  Đaminh Saviô – Giáo xứ Vân Đồn mừng Tết Trung Thu
Chúa nhật, ngày 01.10.2023, tức 17.08 âm lịch, Xứ đoàn Đaminh Saviô – Giáo xứ Vân Đồn đã tổ chức Thánh lễ và Hội chợ Trung Thu cho các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ với chủ đề “Có Chúa cùng con”.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log