Thứ năm, 21/03/2019
21:22 | 16/03/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 119, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Mùa chay năm C.
08:59 | 15/03/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 119, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Mùa chay năm C.
09:27 | 10/03/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 117, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 8 Thường niên năm C.
06:52 | 03/03/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 117, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 8 Thường niên năm C.
07:59 | 01/03/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 117, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 8 Thường niên năm C.
21:34 | 23/02/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 116, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 7 Thường niên năm C.
08:34 | 23/02/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 116, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 7 Thường niên năm C.
19:18 | 16/02/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 115, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 6 Thường niên năm C.
16:43 | 15/02/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 115, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 6 Thường niên năm C.
22:15 | 09/02/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 114, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 5 Thường niên năm C.
12:42 | 08/02/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 114, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 5 Thường niên năm C.
14:27 | 03/02/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 113, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 4 Thường niên năm C.
22:01 | 26/01/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 112, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Thường niên năm C.
09:15 | 25/01/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 112, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Thường niên năm C.
20:51 | 19/01/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 111, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Thường niên năm C.
20:26 | 12/01/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 110, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.
07:51 | 12/01/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 110, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.
20:47 | 05/01/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 109, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Chúa Hiển Linh.
|||||
Giáo lý dự tòng: Bài 30 - Thánh Lễ
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log