Thứ bẩy, 19/01/2019
20:26 | 12/01/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 110, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.
07:51 | 12/01/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 110, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.
20:47 | 05/01/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 109, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Chúa Hiển Linh.
09:14 | 04/01/2019
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 109, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Chúa Hiển Linh.
09:26 | 31/12/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 108, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật kính Thánh Gia.
17:01 | 29/12/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 108, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật kính Thánh Gia.
09:29 | 24/12/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 106, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 4 Mùa Vọng Năm C.
08:23 | 22/12/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 106, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 4 Mùa Vọng Năm C.
08:39 | 17/12/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 106, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Mùa Vọng Năm C.
09:15 | 15/12/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 106, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Mùa Vọng Năm C.
08:54 | 10/12/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 105, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Mùa Vọng Năm C.
16:06 | 08/12/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 105, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Mùa Vọng Năm C.
07:49 | 03/12/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 104, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm C.
08:25 | 01/12/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 104, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm C.
07:57 | 26/11/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 103, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 34 Thường Niên B.
09:02 | 23/11/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 103, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 34 Thường Niên B.
20:36 | 17/11/2018
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 102, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 33 Thường Niên B.
11:02 | 12/11/2018
Sáng ngày 04.11.2018, Hiệp Đoàn Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, giáo hạt Yên Bái đã tổ chức đại hội huynh trưởng lần thứ nhất với chủ đề: “Lên Đuờng Với Đức Kitô”. Đại hội được tổ chức tại giáo xứ Nhân Nghĩa.
|||||
Bài phỏng vấn của Đài phát thanh Vatican dành cho Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long
Liên kết website
Tiêu điểm
Năm cách thức đơn giản để đem cầu nguyện vào trong ngày sống
Năm cách thức đơn giản để đem cầu nguyện vào trong ngày sống
Dù chúng ta có ít hay nhiều thời gian, Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta đi vào trong tương quan thân tình với Ngài trong từng giây phút của ngày sống.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log