Thứ tư, 17/04/2024
09:37 | 13/04/2024
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Phục Sinh năm B.
09:32 | 13/04/2024
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Tiếng Việt, Tiếng H'mông, Tiếng Anh - Chúa nhật 3 Phục Sinh năm B.
09:56 | 06/04/2024
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Phục Sinh B - Kính Lòng Thương Xót Chúa.
09:50 | 06/04/2024
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Tiếng Việt, Tiếng H'mông, Tiếng Anh - Chúa nhật 2 Phục Sinh B - Kính Lòng Thương Xót Chúa.
15:32 | 23/03/2024
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Tiếng Việt, Tiếng H'mông, Tiếng Anh - Chúa nhật Lễ Lá năm B.
04:57 | 17/03/2024
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 5 Mùa Chay năm B.
10:56 | 09/03/2024
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 4 Mùa Chay năm B.
10:19 | 09/03/2024
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Tiếng Việt, Tiếng H'mông, Tiếng Anh - Chúa nhật 4 Mùa chay năm B.
07:53 | 04/03/2024
Hướng về Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ I sẽ diễn ra tại Roma vào ngày 25 – 26.05 sắp tới, hôm mồng 02.03, phòng Báo chí Toà thánh đã cho công bố Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô dành cho ngày này.
16:44 | 02/03/2024
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B.
16:34 | 02/03/2024
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Tiếng Việt, Tiếng H'mông, Tiếng Anh - Chúa nhật 3 Mùa chay năm B.
10:17 | 24/02/2024
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 Mùa Chay năm B.
09:09 | 24/02/2024
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Tiếng Việt, Tiếng H'mông, Tiếng Anh - Chúa nhật 2 Mùa chay năm B.
22:37 | 17/02/2024
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 1 Mùa Chay B.
21:54 | 10/02/2024
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Tiếng Việt, Tiếng Anh - Mồng Hai Tết - Chúa nhật 6 Thường niên B.
08:29 | 03/02/2024
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 5 Thường niên B.
08:16 | 03/02/2024
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Tiếng Việt, Tiếng H'mông, Tiếng Anh - Chúa nhật 4 Thường niên B.
09:05 | 27/01/2024
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 4 Thường niên B.
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Tại Huynh đoàn Bãi Dòng, khóa học Chân lý XXII diễn ra từ ngày 11 - 13.04.2024, trong tình hiệp thông huynh đệ và hăng say học hỏi của người giáo dân Đa Minh. Đây là một trong những HĐ cuối cùng tổ chức khóa học trong năm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log