Thứ năm, 01/06/2023
08:17 | 27/05/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
08:13 | 27/05/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
11:02 | 20/05/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Lễ Chúa Giêsu Lên Trời và Chúa nhật VII Phục Sinh .
10:57 | 20/05/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Chúa nhật VII Phục Sinh năm A.
14:41 | 13/05/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật VI Phục Sinh - Năm A.
09:20 | 13/05/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Chúa nhật VI Phục Sinh năm A.
14:43 | 06/05/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật V Phục Sinh - Năm A.
14:38 | 06/05/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Chúa nhật V Phục Sinh năm A.
10:21 | 29/04/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật IV Phục Sinh - Năm A.
10:17 | 29/04/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Chúa nhật IV Phục Sinh năm A.
22:19 | 22/04/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật III Phục Sinh - Năm A.
12:55 | 15/04/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật II Phục Sinh - Năm A.
12:46 | 15/04/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Chúa nhật 2 Phục Sinh năm A.
09:45 | 08/04/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Chúa nhật Phục Sinh.
09:35 | 01/04/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Chúa nhật Lễ Lá năm A.
14:34 | 25/03/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật V Mùa chay - Năm A.
07:56 | 25/03/2023
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa cho các em Thiếu nhi - Chúa nhật V Mùa chay năm A.
15:22 | 18/03/2023
Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật IV Mùa chay - Năm A.
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đôi điều suy nghĩ về việc dâng hoa cộng đồng kính Đức Mẹ
Đôi điều suy nghĩ về việc dâng hoa cộng đồng kính Đức Mẹ
Hơn bao giờ hết, ngày nay việc giữ đức tin vẫn cần hai chiều kích cá nhân và cộng đoàn, cần hình thức, phong trào và chiều sâu bên trong; cần đạo đức bình dân và nghi thức phụng vụ chính thức. Làm sao để kết hợp hài hòa giữa cái bên trong và bên ngoài cho hợp lý mới có sức lan tỏa. Quan trọng là Đức Kitô và Lời của Ngài được lớn lên.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log