Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Cấn Công Định
Linh mục Giuse Cấn Công Định
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1964
Thụ phong: 2002
Chức vụ: Chánh xứ Xuân Ái.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Xuân Ái, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Từ năm 2003 - 2006: Lm phó đặc trách giáo xứ Yên Khoái
Từ năm 2006 - 11/2017: Quản xứ Sơn Dương
Từ 11/2017 - Nay: Quản xứ Xuân Ái
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log