Chủ nhật, 14/08/2022
Linh mục Giuse  Nguyễn Quang Linh
Linh mục Giuse Nguyễn Quang Linh
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 18/08/2020
Khẩu hiệu: "Này con xin đến để thực thi ý Ngài" (Dt 10,7)
Chức vụ: Phó xứ Bến Thôn.
Địa chỉ liên hệ: Toà Giám Mục Hưng Hoá, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại:
Email:
Từ năm 10/2020 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Bến Thôn.|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log