Chủ nhật, 01/10/2023
Linh mục Gioakim  Nguyễn Chí Hiệp,SDD
Linh mục Gioakim Nguyễn Chí Hiệp,SDD
Lễ bổn mạng: 26/07
Năm sinh: 1961
Thụ phong: 08/09/2008
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Trung Minh, phường Trung Minh, tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại:
Email:
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log