Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Phêrô  Lã Công Viên
Linh mục Phêrô Lã Công Viên
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 13/08/2009
Chức vụ: Chánh xứ Đồng Cạn.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Thanh Lâm, khu 1 - TT Thanh Thuỷ - Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Từ tháng 2007 - 2010: Lm phó đặc trách giáo xứ Ngô Xá
Từ 2010 - 2016: Lm quản xứ Ngô Xá
Từ năm 2016 - 07/2022: Lm quản xứ Đồng Cạn
Từ 07/2022 - nay: Chính xứ Thanh Lâm kiêm chuẩn xứ Thượng Lộc
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log