Thứ ba, 17/01/2017
LỊCH SINH HOẠT TẠI TTMV HÀ THẠCH
(Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2016)
 
Tháng Ngày Công việc Số người Phụ trách
01 14-15 Dòng Ba Da Minh 150 Linh mục Cương
       
02 20 Sinh hoạt định kỳ Ban Mục Vụ giáo dân 120 Linh mục Hiệp
22-24 Huấn luyện Bác Ái Xã Hội – Caritas 50 Linh mục Anh
03 7-9 UBMV Gia Đình 60 Đức Giám mục
       
04 4-9 Sư phạm giáo lý 50 Linh mục Trực
11-16 Thường huấn Linh mục 100 Đức Giám mục
25-27 Huấn luyện Bác Ái Xã Hội – Caritas 50 Linh mục Anh
05 23-25 Huấn luyện Bác Ái Xã Hội – Caritas 50 Linh mục Anh
27 Họp mặt huynh trưởng – thiếu nhi 30 Linh mục Hương
       
06 6 – 3/7 Chủng sinh học sư phạm 40 Linh mục Bình
7-9 Chia sẻ truyền giáo 100 Linh mục Quyền
19-22 Tu Hội Thánh Tâm 56 Đức Giám mục
07 4 Sơ kết giáo lý viên 40 Linh mục Trực
10-16 Tu sinh tĩnh tâm 100 Linh mục Tiến
18-19 Sinh hoạt định kỳ Ban Mục Vụ giáo dân 150 Linh mục Hiệp
19-21 Huấn luyện Bác Ái Xã Hội – Caritas 45 Linh mục Anh
       
08 31/7-6/8 Tĩnh tâm sinh viên 50 Linh mục Tuyến
16-26 Tu Hội Thánh Tâm 38 Đức Giám mục
09        
05-10 Thường huấn Linh mục 100 Đức Giám mục
26-27 Huấn luyện Bác Ái Xã Hội – Caritas 200 Linh mục Anh
       
10 12 Sinh hoạt định kỳ Ban Mục Vụ giáo dân 150 Linh mục Hiệp
24 Họp mặt huynh trương – thiếu nhi 30 Linh mục Hương
24 Họp mặt giáo lý viên 40 Linh mục Trực
25 Sinh hoạt định kỳ Ban Mục Vụ giáo dân 100 Linh mục Hiệp
11        
06 Sinh hoạt định kỳ Ban Mục Vụ giáo dân 150 Linh mục Hiệp
07- 12 Tĩnh tâm Linh mục    100 Đức Giám Mục
21-24 Tổng kết giáo lý viên 400 Linh mục Trực
27-28 Giới trẻ giáo phận 600 Linh mục San
       
12        
 18-20 Tổng kết Mục Vụ Giáo phận 180 Đức Giám mục
       
 
Noel 2016 Tại Giáo Xứ Lào Cai (phần 1)
Liên kết website
Tiêu điểm
Nhóm sinh viên công giáo Hải Hà tĩnh tâm cuối năm tại giáo xứ Hạ Hiệp
Nhóm sinh viên công giáo Hải Hà tĩnh tâm cuối năm tại giáo xứ Hạ Hiệp
Để giới thiệu Chúa đến với mọi người, các bạn sinh viên cần phải học ở Chúa Giêsu ba đức tính: Thứ nhất, yêu mến người nghèo; Thứ hai yêu mến người ngoại đạo; Thứ ba, yêu mến người tội lỗi.
Thánh ca & Nhạc công giáo
Mong chẳng còn gì
Con chỉ là tạo vật
Chúa cất tiêng gọi con
Bỏ Ngài con biết theo ai
Nguyện cầu cho nhau
Dâng niềm cảm mếm
Con dâng Chúa
Dấu ấn tình yêu
Đêm thánh vô cùng
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.giaophanhunghoa.org!
log