Tân Phúc Âm hoá để thông truyền đức tin và Phúc Âm hoá đời sống gia đình
Thứ năm, 11/02/2016
Đôc giả xa Giáo phận quê Mẹ Hưng Hoá,trong đó có Hội Thân Hữu Giáo phận Hưng Hoá hải Ngoại, .Ngày Xuân đến,xin có lời chúc mừng Năm Mới  đến WEBsite gphh.org và các độc giả , với mấy vần thơ như sau :


Đức Thánh Cha mở cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót 8.12.2015
Liên kết website


Thánh ca & Nhạc công giáo
Mong chẳng còn gì
Con chỉ là tạo vật
Chúa cất tiêng gọi con
Bỏ Ngài con biết theo ai
Nguyện cầu cho nhau
Dâng niềm cảm mếm
Con dâng Chúa
Dấu ấn tình yêu
Đêm thánh vô cùng
Theo bạn website cần nâng cấp
Giao diện
Nội dung