Tân Phúc Âm hoá để thông truyền đức tin và Phúc Âm hoá đời sống gia đình
Thứ ba, 28/04/2015
Chúa Kitô mục tử là một vị hướng dẫn sốt sắng chia sẻ cuộc sống của đoàn chiên, không tìm lợi lộc nào khác, không có tham vọng nào khác ngoài tham vọng dẫn dắt, dưỡng nuôi và che chở đoàn chiên. Và Ngài làm tất cả những điều đó với giá cao nhất, giá của hiến tế chính mạng sống mình.
Khởi đầu, một nhóm thợ gồm 22 anh em thuộc Hợp tác xã Xây dựng Thụy Vân, là con cái giáo xứ Nỗ Lực, muốn qui tụ thành một Hội đoàn mang tính tôn giáo để nâng đỡ đức tin và nghề nghiệp cho nhau. Ý định này được cha Phêrô Phùng Văn Tôn, lúc ấy là cha xứ Nỗ Lực, chấp nhận và khai sinh Hội Lao Động Nỗ Lực vào ngày 1.5.1990, nhằm lễ Thánh Giuse Thợ.


Đức Thánh Cha Phanxicô công bố Tông Chiếu ấn định Năm Thánh Từ Bi
Liên kết website


Thánh ca & Nhạc công giáo
Mong chẳng còn gì
Con chỉ là tạo vật
Chúa cất tiêng gọi con
Bỏ Ngài con biết theo ai
Nguyện cầu cho nhau
Dâng niềm cảm mếm
Con dâng Chúa
Dấu ấn tình yêu
Đêm thánh vô cùng
Theo bạn website cần nâng cấp
Giao diện
Nội dung
Powered by OnIP