Thứ năm, 26/04/2018
”Thương Xót như Chúa Cha” (Lc 6,36)
Hành Trình Chúa Chịu Chết
Hành Trình Chúa Chịu Chết
Bấy giờ, một người trong nhóm mười hai tên là Itcariot, đi gặp các thượng tế mà nói: Tôi nộp ông ấy cho quí vị, thì quí vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ đó, hắn cố tìm dịp để nộp Đức Chúa Giêsu.
Thánh Lễ Làm Phép Dầu Tại Đền Thánh Kính Lòng Thương Xót Chúa - Gx Hoà Bình 2018
Liên kết website
Theo bạn website cần nâng cấp
Giao diện
Nội dung
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log