Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Phanxicô Xaviê  Nguyễn Công Chính,MF
Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Công Chính,MF
Lễ bổn mạng: 03/12
Ngày sinh: 17/01/1975
Thụ phong: 08/12/2016
Thuộc dòng tu: Thừa Sai Đức Tin
Khẩu hiệu: "Ơn Thầy đủ cho con" (2Cr 12,9)
Chức vụ: Phó xứ Thạch Khoán.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Thạch Khoán, xóm Nhà Thờ, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại:
Email:
- Từ tháng 12/2016 – 08/2017 : Phó xứ giáo xứ Thụy Lôi – Giáo phận Thái Bình.
- Từ tháng 09/2017 : Phó đặc trách giáo xứ Thạch Khoán – Giáo phận Hưng Hóa

 
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log