Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Gia Huấn
Linh mục Giuse Nguyễn Gia Huấn
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 27/07/1970
Thụ phong: 14/02/2006
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Đồng Cạn, thôn Đồng Cạn, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
Từ 2006 đến 208: Lm Phó xứ giáo xứ Trại Cỏ
Từ 2008 đến 2010: Lm quản xứ giáo xứ Yên Bái
Từ 2010 - 10/2015: Lm quản xứ giáo xứ Cần Kiệm (2015 trưởng ban Thánh nhạc)
Từ 10/2015 - 07/2022: Lm. quản xứ giáo xứ Mộc Hoàn
Chủ tịch UB Thánh Nhạc - năm 12/2019
Từ 07/2022 - nay: Chính xứ Đồng Cạn kiêm chuẩn xứ Đồng Hoa
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log