Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Giuse  Trần Minh Trọng
Linh mục Giuse Trần Minh Trọng
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 27/08/2019
Chức vụ: Phó xứ Hoàng Xá.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
- Từ 2019 - 06/2021: Linh mục phó đặc trách chuẩn xứ Sản Đãng
- Từ 07/2021 - nay: Lm phó đồng cư giáo xứ Hoàng Xá|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log