Thứ hai, 02/10/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Văn Ninh
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Ninh
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 13/08/2009
Chức vụ: Chánh xứ Vĩnh Thọ.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Vĩnh Thọ, xã Vân Cốc, Phúc Thọ, Hà Nội
Từ năm 2009 - 06/2019: Lm quản xứ An Bình, Nhân Nghĩa
Từ 06/2019 - 07/2020: Lm. quản xứ An Bình
Từ 07/2020 - 07/2022: quản xứ Lai Châu
Từ 07/2022 - nay: Chính xứ Vĩnh Thọ
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log