Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Giuse  Đỗ Văn Trường
Linh mục Giuse Đỗ Văn Trường
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 27/08/2019
Chức vụ: Phó xứ Bằng Giã.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Bằng Giã, xã Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ 2019 - nay: Lm phó đặc trách giáo xứ Bằng Giã|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log