Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Đỗ Văn Trường
Linh mục Giuse Đỗ Văn Trường
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1980
Thụ phong: 27/08/2019
Chức vụ: Phó xứ Bằng Giã.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Bằng Giã, xã Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ 2019 - nay: Lm phó đặc trách giáo xứ Bằng Giã
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log