Chúa nhật, 21/04/2024
Linh mục Giuse  Cấn Đức Lộc
Linh mục Giuse Cấn Đức Lộc
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 21/02/1974
Thụ phong: 01/10/2015
Chức vụ: Chánh xứ Mỹ Bằng.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Mỹ Bằng
Điện thoại:
Email:
Từ 10/2015 - 07/06/2016: Lm. Phó xứ đặc trách giáo xứ Tiên Kiên
Từ 08/2016 - 6/2019: Lm. Phó xứ đặc trách giáo xứ Vân Thê và Khổng Tước
Từ tháng 06/2019 - 02/2021: Lm. phó giáo xứ Điện Biên
Từ 02/2021 - 03/2024: Lm quản nhiệm chuẩn xứ Tuần Giáo
Từ 03/2024 - nay: Lm chính xứ giáo xứ Mỹ Bằng
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log