Chủ nhật, 14/08/2022
Linh mục Giuse  Dư Văn Từ
Linh mục Giuse Dư Văn Từ
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1988
Thụ phong: 18/08/2020
Khẩu hiệu: "Chính anh em hãy cho họ ăn" (Lc 9,13)
Chức vụ: Phó xứ Thanh Lâm.
Địa chỉ liên hệ: NT. Thanh Lâm, tt. Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ 08/2020 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Thanh Lâm|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log