Thứ sáu, 22/09/2023
Linh mục Giuse  Dư Văn Từ
Linh mục Giuse Dư Văn Từ
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1988
Thụ phong: 18/08/2020
Khẩu hiệu: "Chính anh em hãy cho họ ăn" (Lc 9,13)
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Cửu Tích
Điện thoại:
Email:
Từ 08/2020 - 07/2022: Lm. phó đặc trách giáo xứ Thanh Lâm
Từ 07/2022 - nay: Phó đặc trách chuẩn xứ Cửu Tích
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế
Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, hiện nay là Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, làm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân cũng được Toà Thánh đặt làm Giám quản Tông toà Giáo phận Đà Nẵng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log