Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Trần Văn Tuấn
Linh mục Giuse Trần Văn Tuấn
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 22/08/2018
Khẩu hiệu: "Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời" (Tv 22,
Chức vụ: Phó xứ Phù Yên.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Phù Yên
Điện thoại:
Email:
Từ 2018 - 06/2021: Lm phó giáo xứ Điện Biên
Từ 07/2021 - nay: Lm phó đặc trách giáo xứ Phù Yên
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log