Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Giuse Trần Văn Tuấn
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 22/08/2018
Chức vụ: Phó xứ Phù Yên.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Phù Yên
Điện thoại:
Email:
Từ 2018 - 06/2021: Lm phó giáo xứ Điện Biên
Từ 07/2021 - nay: Lm phó đặc trách giáo xứ Phù Yên|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log