Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Dương Đắc Tiến
Linh mục Giuse Dương Đắc Tiến
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/03/1971
Thụ phong: 17/11/2007
Khẩu hiệu: Tôi Có Là Gi Là Nhờ Ơn Chúa
Chức vụ: Chánh xứ Đại Phác.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Đại Phác, xã Đại Phác, Văn Yên, Yên Bái
Từ 22/12/2007 - 15/6/2008: Lm phó xứ Tình Lam
Từ 15/6/2008  - 2014: Lm quản xứ Tình Lam - Mộc Hoàn. Phụ trách UBTT của giáo hạt.
Từ 7/10/2014 - 06/2020: Lm quản xứ Vĩnh Lộc. Phụ trách UBTT của giáo hạt.
Từ 06/2020 - nay: Lm quản xứ giáo xứ Đại Phác
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log