Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Kiều Oanh
Linh mục Giuse Kiều Oanh
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 10/03/1955
Thụ phong: 14/02/2006
Chức vụ: Chánh xứ Bách Lộc.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Bách Lộc, xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội
Quê quán: Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội
Từ năm 2006 - 2013: Lm quản xứ Yên Khoái (Thụy An - Ba Vì - Hà Nội)
Từ năm 2013 - 02/2021: Lm quản xứ Hán Đà (Hán Đà - Yên Bình - Yên Bái)
Từ 02/2021 - nay: Lm chính xứ Bách Lộc
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log