Thứ năm, 28/10/2021
Linh mục Gioan Baotixita  Kiều Văn Phú
Linh mục Gioan Baotixita Kiều Văn Phú
Lễ bổn mạng: 24/06
Ngày sinh: 16/10/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Khẩu hiệu: Đẹp Thay Những Sứ Giả Loan Báo Tin Mừng
Chức vụ: Phó xứ Thanh Uyên.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Thanh Uyên, xã Thanh Uyên, Tam Nông, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Quê quán: Cần Kiệm, Thạch Thất, Tp. Hà Nội
Từ tháng 10/2017 - tháng 07/2020: Lm. phó đặc trách giáo xứ Thanh Lâm
Từ tháng 07/2020 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Thanh Uyên|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log