Chúa nhật, 14/07/2024
Linh mục Gioan Baotixita  Kiều Văn Phú
Linh mục Gioan Baotixita Kiều Văn Phú
Lễ bổn mạng: 24/06
Ngày sinh: 16/10/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Khẩu hiệu: Đẹp Thay Những Sứ Giả Loan Báo Tin Mừng
Chức vụ: Chánh xứ Mông Sơn.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Mông Sơn, thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại:
Email:
Quê quán: Cần Kiệm, Thạch Thất, Tp. Hà Nội
Từ tháng 10/2017 - tháng 07/2020: Lm. phó đặc trách giáo xứ Thanh Lâm
Từ tháng 07/2020 - 07/2022: Lm. phó đặc trách giáo xứ Thanh Uyên
Từ tháng 07/2022 - nay: Chính xứ Mông Sơn
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log