Chủ nhật, 14/08/2022
Linh mục Giuse  Đặng Đức Súy
Linh mục Giuse Đặng Đức Súy
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 15/12/1974
Thụ phong: 31/05/2012
Chức vụ: Quản xứ Mỹ Hưng.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Mỹ Hưng, xã Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái
Điện thoại:
Email:
Từ năm 2012 - 10/2014: Lm. Phó đặc trách giáo xứ Phú Nghĩa Ba Vì.
Từ 10/2014 - 10/2017: Lm phó xứ An Thịnh
Từ 10/2017 - 06/2019: Lm quản xứ Yên Bình
Từ 06/2019 -  nay: Lm quản xứ Mỹ Hưng|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log