Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Phạm Văn Viện
Linh mục Giuse Phạm Văn Viện
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 23/12/1977
Thụ phong: 01/10/2016
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Lang Thíp - Yên Bái
Quê quán: Giáo xứ Phù Lao, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Từ tháng 10/2016 - 09/2017: Lm. phó đặc trách giáo xứ Xuân Thành
Từ tháng 09/2017 - 06/2021: Lm. phó giáo xứ Kiệt Sơn
Từ 07/2021 - nay: Lm chính xứ giáo xứ Lang Thíp
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log