Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Giuse  Đặng Văn Mạnh
Linh mục Giuse Đặng Văn Mạnh
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 14/02/2006
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: TGM Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, Tx Sơn Tây, Hà Nội
Từ năm 2006 - 2008: Lm phó đặc trách xứ Trại Vàng
Từ năm 2008 - 2015: Lm quản xứ Vĩnh Lộc
Từ 2015 - 7/2017: Lm quản xứ Tình Lam
Từ 7/2017 - nay: Mục vụ tại TGM|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log