Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Văn Hạnh
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hạnh
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 21/03/1965
Thụ phong: 2006
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Sơn Vi, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Từ 2006 đến 2009 : linh mục phó xứ Dư Ba, Phượng Vĩ và Bằng Giã
Từ 2009 - 4/6/2016 : quản xứ Phượng Vĩ
Từ 5/6/2016 - 2019: quản xứ Bằng Giã. 
Từ 2019 - nay: quản xứ Sơn Vy
Phó chủ tịch UB Thánh Nhạc

 
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log