Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Phêrô  Nguyễn Xuân Doanh
Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Doanh
Lễ bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 13/12/1982
Thụ phong: 01/10/2016
Chức vụ: Chủ tịch UB Thánh Nhạc.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Tp Sơn La, P. Quyết Thắng, Tp. Sơn La, Sơn La
Quê quán: Phú Châu, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Tp. Hà Nội
Từ tháng 10/2016 - 07/2017: Lm. phó đặc trách giáo xứ Tiên Phong
Từ tháng 07/2017 - 06/2021: Lm. phó đặc trách giáo xứ Sơn La
Từ 07/2021 - nay: Lm chính xứ giáo xứ 
Chủ tịch uỷ ban thánh nhạc từ 12/2019 - nay
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log