Thứ tư, 22/01/2020
TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬN
 
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục chính toà

 
I. HỘI ĐỒNG LINH MỤC (nhiệm kỳ 2014-2019)
Ban thư ký
Lm. Gioan Đặng Văn Nghĩa          : Tổng thư ký
Lm. Giuse Nguyễn Trung Thoại    : Thư ký biên tập
Lm. Giuse Nguyễn Viết Hiệp        : Thư ký ngoại vụ
Ban điều hành quỹ tương trợ giáo sĩ
Lm. Giuse Nguyễn Viết Hiệp    : Trưởng ban
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn                   : Phó ban kiêm thư ký
Lm. Giuse Lê Ngọc Nghi     : Thủ quỹ
Thành viên
Lm. Phêrô Phùng Văn Tôn
Lm. Gioan Đặng Văn Nghĩa
Lm. Giuse Nguyễn Trung Thoại
Lm. Giuse Nguyễn Văn Đỉnh
Lm. Phêrô Lê Quốc Hưng
Lm. Ignatiô Nguyễn Quang Triều
Lm. Phêrô Phạm Thanh Bình
Lm. Giuse Nguyễn Thái Hà
Lm. Giuse Nguyễn Đình Tuyến
Lm. Giuse Chu Văn Khương
Lm. Giuse Nguyễn Đức Khoái
Lm. Giuse Lê Ngọc Nghi
Lm. Giuse Kiều Oanh
Lm. Giuse Nguyễn Văn Cường
Lm. Phêrô Trần Văn Phúc
Lm. Phêrô Nguyễn Đình Đền
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn
 
II. ỦY BAN MỤC VỤ
1. Ủy ban Bác ái Xã hội: Lm. Antôn Vũ Thái San
2. Ủy ban Công lý và Hòa bình: Lm. Giuse Nguyễn Văn Đỉnh
3. Ủy ban Đào tạo và Ơn gọi: Lm. Đaminh Hoàng Minh Tiến
4. Ủy ban Dân tộc: Lm. Phêrô Phạm Thanh Bình
5. Ủy ban Di Dân: Lm. Giuse Lê Đoài Túc
6. Ủy ban Giáo dân: Lm. Giuse Nguyễn Viết Hiệp
7. Ủy ban Giáo dục: Lm. Giuse Nguyễn Trung Thoại
8. Ủy ban Giáo lý Đức tin: Lm. Giuse Nguyễn Văn Uý
9. Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh: Lm. Phêrô Phùng Văn Tôn
10. Ủy ban Giới trẻ: Lm. Đaminh Hoàng Thế Bằng
11. Ủy ban Kinh Thánh: Lm. Phêrô Trần Đức Lâm
12. Ủy ban Loan báo Tin Mừng: Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
13. Ủy ban Nghệ thuật Thánh: Lm. Giuse Đặng Văn Mạnh
14. Ủy ban Phụng tự: Lm. Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh
15. Ủy ban Thánh nhạc: Lm. Giuse Nguyễn Gia Huấn
16. Ủy ban Thiếu nhi: Lm. Phêrô Trần Văn Hương
17. Ủy ban Truyền thông Xã hội: Lm. Giuse Trần Quý Tuần
18. Ủy ban Tu sĩ: Lm. Giuse Vũ Quốc Hội, CM
19. Ủy ban Văn hoá: Lm. Giuse Phan Văn Luật
20. Uỷ ban Kinh tài: Lm. Giuse Nguyễn Văn Hùng
 
III. CÁC HẠT, XỨ
Giáo phận có 9 giáo hạt, 136 giáo xứ, trong đó:
1. Hạt Đông - Nam Phú Thọ: 19 giáo xứ.
2. Hạt Hà– Tuyên - Hùng: 13 giáo xứ.
3. Hạt Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên: 9 giáo xứ
4. Hạt Lào Cai - Lai Châu: 12 giáo xứ.
5. Hạt Nghĩa Lộ: 9 giáo xứ
6. Hạt Sơn Tây: 20 giáo xứ.
7. Hạt Tây - Bắc Phú Thọ: 20 giáo xứ.
8. Hạt Tây - Nam Phú Thọ: 13 giáo xứ.
9. Hạt Yên Bái: 21 giáo xứ.
 

|||||
RA ĐI RAO TRUYỀN TIN MỪNG - Bài hát chủ đề ĐHGT giáo tỉnh Hà Nội tại giáo phận Hưng Hoá 2020 -
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log