Chúa nhật, 21/04/2024
TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬN
Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa
 
I. HỘI ĐỒNG LINH MỤC (nhiệm kỳ 2019-2024)
 
 • Tổng thư ký:  
 • Thư ký biên tập: Lm. Giuse Nguyễn Văn Uý            
 • Thứ ký ngoại vụ: Lm. Giuse Nguyễn Viết Hiệp     

Ban điều hành quỹ tương trợ giáo sĩ
 • Trưởng ban: Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn               
 • Phó ban kiêm thư ký: Lm. Phêrô Phạm Thanh Bình        
 • Thủ quỹ: Lm. Giuse Lê Ngọc Nghi                    
 
II. ỦY BAN MỤC VỤ

1. 
Ủy ban Giáo lý Đức tin
 • Trưởng ban: Lm. Giuse Nguyễn Văn Uý
 • Phó ban: Lm. Giuse Dương Quốc Chí
2. Ủy ban Kinh Thánh
 • Trưởng ban: Lm. Phêrô Trần Đức Lâm
 • Phó ban: Lm.Giuse Trần Minh Trọng
3. Ủy ban Phụng tự
 • Trưởng ban: Lm. Giuse Lê Ngọc Nghi
 • Phó ban: 
4. Ủy ban xây dựng và nghệ thuật Thánh
 • Trưởng ban: Lm. Giuse Đặng Văn Mạnh
 • Phó ban: Lm. Giuse Doãn Văn Huy
5. Ủy ban Thánh nhạc
 • Trưởng ban: Lm. Giuse Nguyễn Văn Hạnh
 • Phó ban:
6. Ủy ban Loan báo Tin Mừng và Dân Tộc
 • Trưởng ban: Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
 • Phó ban:
7. Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh
 • Trưởng ban: Lm. Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh
 • Phó ban:
8. Ủy ban Đào tạo và Ơn gọi
 • Trưởng ban: Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích
 • Phó ban: Lm. Phêrô Trần Đức Lâm
9. Ủy ban Tu sĩ
 • Trưởng ban: Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Tuấn,MF
 • Phó ban: 
10. Ủy ban Giáo dân
 • Trưởng ban: Lm. Giuse Nguyễn Viết Hiệp
 • Phó ban 1: Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn (đặc trách các hội đoàn)
 • Phó ban 2: Lm. Antôn  Nguyễn Đức Hiểu
11. Ủy ban Truyền thông Xã hội
 • Trưởng ban: Lm. Giuse Trần Quý Tuần
 • Phó ban: Lm. Giuse Nguyễn Trung Thông
12. Ủy ban Giáo dục
 • Trưởng ban: Lm. Anrê Phùng Văn Thành
 • Phó ban: 
13. Ủy ban Giới trẻ
 • Trưởng ban: Lm. Đaminh Hoàng Thế Bằng
 • Phó ban: 
14. Ủy ban Thiếu nhi
 • Trưởng ban: Lm. Giuse Hà Văn Trọng
 • Phó ban: 
15. Ủy ban Văn hoá
 • Trưởng ban: Lm. Giuse Đỗ Văn Thành
 • Phó ban: 
16. Uỷ ban Gia đình và Di Dân
 • Trưởng ban:Lm. Giuse Đỗ Đình Tôn
 • Phó ban: 
17. Ủy ban Bác ái Xã hội:
 • Trưởng ban: Lm. Antôn Vũ Thái San
 • Phó ban 1: 
 • Phó ban 2: 
18. Uỷ ban Kinh tài
 • Trưởng ban: Lm. Giuse Nguyễn Văn Hùng
 • Phó ban: 
 
III. CÁC HẠT, XỨ
Giáo phận có 9 giáo hạt, 136 giáo xứ, trong đó:
1. Hạt Đông - Nam Phú Thọ: 19 giáo xứ.
2. Hạt Hà– Tuyên - Hùng: 13 giáo xứ.
3. Hạt Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên: 9 giáo xứ
4. Hạt Lào Cai - Lai Châu: 12 giáo xứ.
5. Hạt Nghĩa Lộ: 9 giáo xứ
6. Hạt Sơn Tây: 20 giáo xứ.
7. Hạt Tây - Bắc Phú Thọ: 20 giáo xứ.
8. Hạt Tây - Nam Phú Thọ: 13 giáo xứ.
9. Hạt Yên Bái: 21 giáo xứ.

 
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log