Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Đức Khoái
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Khoái
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1970
Thụ phong: 17/11/2007
Chức vụ: Quản xứ Phù Yên.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Sản Đãng, xã Vô Tranh, Hạ Hòa, Phú Thọ
Từ năm 2007 - 2010: Lm phó đặc trách Đồn Vàng
Từ 2010 - 2015: Lm quản xứ Đồn Vàng. Chủ tịch UBMV Truyền Giáo
Từ năm 2015 - 06/2021: Lm quản xứ giáo xứ Kiệt Sơn
Từ 07/2021 - nay: Lm chính xứ giáo xứ Sản Đãng/ Kiêm nhiệm giáo xứ Bằng Giã và giáo xứ Phi Đình

 
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log