Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Cao Minh Vượng
Linh mục Giuse Cao Minh Vượng
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 13/07/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Khẩu hiệu: Lòng Tự Cao Dẫn Đến Suy Sụp, Đức Khiêm Tốn Đem Lại Vinh Quang (Cn 18,12)
Chức vụ: Phó xứ Gia Thanh.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Gia Thanh, xã Gia Thanh, Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Quê quán: Nỗ Lực, xã Thuỵ Vân, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Từ 10/2017 - 06/2021: Lm. phó đặc trách giáo xứ Đồng Xa
Từ 07/2021 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Gia Thanh
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log