Chủ nhật, 01/10/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Văn Chất
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Chất
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1984
Thụ phong: 27/08/2019
Khẩu hiệu: "Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người" (1Cr 9,22)
Chức vụ: Phó xứ Mộ Xuân.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Mộ Xuân, xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
- Từ 2019 - 2020: Lm. Phó đặc trách giáo xứ Phú Hữu
- Từ 07.2020 - nay: Lm. Phó đặc trách giáo xứ Mộ Xuân




|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log