Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Tôma Aquinô  Trần Văn Miền
Linh mục Tôma Aquinô Trần Văn Miền
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 07/10/1978
Thụ phong: 27/08/2019
Khẩu hiệu: "Thưa Thầy! Người Thầy thương mến đang bị đau nặng"
Chức vụ: Phó xứ Vân Du.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Vân Du, Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ 2019 - 07/2020: Lm phó đặc trách giáo xứ Tiên Kiên
Từ tháng 07/2020 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Vân Du
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log