Chủ nhật, 24/10/2021
Linh mục Tôma Aquinô  Trần Văn Miền
Linh mục Tôma Aquinô Trần Văn Miền
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 07/10/1978
Thụ phong: 27/08/2019
Chức vụ: Phó xứ Vân Du.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Vân Du, Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ 2019 - 07/2020: Lm phó đặc trách giáo xứ Tiên Kiên
Từ tháng 07/2020 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Vân Du|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log